Reglement for Norgesmesterskap Autoslalåm 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Autoslalåm-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål. 

 

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap i autoslalåm. I tillegg til  «Generelle bestemmelser», spesialreglement for autoslalåm og mesterskapsløpets tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler. 

Ved tilfelle av force majeure kan NBF bestemme at konkurransen utgår og/eller ny konkurranse inngår i mesterskapet. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no .

Tilleggsregler skal være kunngjort senest 3 uker før konkurransen avholdes.

2a. Deltakere

Mesterskapet er åpent for deltakere som innehar gyldig norsk lisens utstedt av Norges Bilsportforbund. Deltakere med engangslisens kan ikke oppnå plassering eller premiering i NM, se Generelle bestemmelser Art. 9.6.2. Ledsager kan ikke selv være deltaker.  

2b. Jury og teknisk kontrollør

Juryleder, to jurymedlemmer og teknisk kontrollør skal godkjennes av NBF etter forslag fra arrangøren.

 3. Klasseinndeling

Norgesmesterskapet i autoslalåm er åpent for klasse 1 og klasse 2 i.h.t. klasseinndeling i spesialreglement for autoslalåm pkt.8.
Maksimum 8 dekk, inklusive de som sitter på bilen, skal merkes på teknisk kontroll.

 4. Organisasjon

Det kjøres tre omganger. Omgangene kjøres i den nummerrekkefølge som arrangøren har satt opp. I siste omgang starter den deltaker først som sammenlagt har dårligst tid. Sist i hver klasse starter den som sammenlagt har best tid. Hvis to eller flere kjører samme bil, må det være minimum to andre startende mellom disse.
Dårligste omgangstid strykes når endelig resultat regnes ut.

 4.1. Kjegler

Kjegler som benyttes skal være pyramideformede og ha tilnærmet samme størrelse.

 5. Tidsberegning

Det benyttes elektronisk tidtaking med 1/100 sekunds nøyaktighet. For hver berøring av kjeglen, legges 2 sekunder til den anvendte tid.

 6. Bedømmelse

Sammenlagt tid fra de to beste omgangene er tellende. Ved lik sammenlagt tid mellom to eller flere deltakere vil beste omgangstid være avgjørende.

 7. Mesterskapspremier

Det vil bli kåret mester i hver klasse. Mesterne får NBFs gullmedalje, nummer to får sølv og nummer tre får bronse. Minimum ¼ av deltakerne skal premieres av arrangøren. 

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte, og behandles av mesterskapets jury. Eventuelle appeller blir behandlet i appelldomstolen.

 9. Trening

Trening på banen, som skal brukes i NM, er ikke tillatt de siste 8 dagene før NM arrangeres.

 10. Arrangør

3. september, NMK Haugaland

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.