§ 601 Spesialreglement for Bakkeløp 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bakkeløps-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Definisjon

Bakkeløp er en hastighetskonkurranse for biler. En bakke er en vei- eller banestrekning som i prinsippet har høydestigning, med venstre- og høyrekurver. Bakken kan også kjøres motsatt vei.

2. Klasser

Klasse 1: Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
Klasse 2: Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
Klasse 3: Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
Klasse 4: Supernasjonal over 2400 cm³
Klasse 5: Rallybiler med tohjulstrekk
Klasse 6: Rallybiler gruppe A 4WD, Super Cars, gruppe N 4WD, RC div. 1 WRC- og R5 biler
(inkl. biler med utgått homologering også biler utgått fra gr. B, tidligere Divisjon 2 biler i h.t. teknisk sikkerhets reglement inneværende år.)

2.1 Rallybiler

Rallybiler skal være i henhold til gjeldende teknisk regelverk for rally og inneha kombinert vognlisens

3. Deltakere / Lisenskrav

Førere som innehar gyldig lisens for hastighetsløp utstedt av nasjonalt Bilsportforbund godkjent av FIA. (Utenlandske førere plikter å medbringe starttillatelse fra eget Bilsportforbund).
Alderskrav: fra fylte 16 år.

4. Organisasjon / Løpsavvikling

a) Det kjøres to innledende omganger klassevis i nummerrekkefølge med laveste klasse først. Den beste omgangstiden er avgjørende for avansement til finalen. De 10 beste i hver klasse går videre til finalen som består av to finaleomganger, hvor beste resultat av disse er avgjørende for resultatlisten.

b) Startrekkefølgen i andre innledende omgang og finaleomgangene avgjøres slik at den fører med best tid kjører sist i sin klasse. Laveste klasse kjører først.

c) Er det to eller flere førere med lik tid etter innledende omganger skal begge/alle kjøre finaleomgangene.

d) Er det to eller flere deltakere som etter finalene har samme beste tid, er nest beste finaletid avgjørende for rekkefølgen. Er det fortsatt likt er beste tid fra innledende omgang er avgjørende.

e) Resultatene fra 11. plass og videre er beste tid oppnådd i innledende omganger.

f) Startmetode: «Flying start» skal benyttes

g) Tidtakingen skal være med min. 1/100 sekunds nøyaktighet, og foretas elektronisk med uavhengig reservetidtaking.

h) Arrangøren kan om ønskelig velge annen løpsavvikling, men det presiseres at dette må komme tydelig frem av løpets tilleggsregler.

i) Se egne regler for NM løp

5. Sikkerhetsregler

Arrangementet skal tilfredsstille krav i §260, §266 og §267.
Biler uten montert brannslukker, skal ha min. 1×6 kg håndslukker klasse ABC eller annen egnet brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.

6. Bakketrase

Alle bakker, vei- eller banestrekninger skal inspiseres og godkjennes av NBF.
Bakkens dekke skal bestå av asfalt og/eller fast grus. Dekket skal være jevnt og fritt for hull. Når bakken benyttes som vinterbane, skal den ha fast snø- eller isdekke.
Startstedet bør plasseres på en horisontal del av banen. Når det er mulig, skal det anlegges en startplattform av asfalt eller betong. For NM skal denne være min. 10 m. Bakkens lengde bør være min.800 m, og bør ha en bredde på min. 4 m. Mål må ikke plasseres i- eller umiddelbart før en skarp kurve. Umiddelbart etter mål skal det være tilstrekkelig oppbremsingsstrekning. En bakke kan kun benyttes som konkurransebane når den gir tilstrekkelig sikkerhet for publikum, funksjonærer og førere.

7. Parc Ferme

Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering, kontroll, reparasjon, (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende på bilen er forbudt før endelig resultatliste er publisert. Løpsleder og/eller jury kan før eller under konkurransen beslutte lukket Parc Ferme.

8. Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.