Reglement for Norgesmesterskap Bakkeløp 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bakkeløps-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap (NM) for førere i bakkeløp. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

2. Deltakere

a)       Mesterskapet er åpent for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i.

b)      førere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en konkurranse (klasse) på hvert stevne, og har således ikke anledning til å starte i andre konkurranser (klasser) eller heat, selv om disse ikke teller med i mesterskapet.

c)       Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

3. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende klasser (iht Generelle bestemmelser art. 2.3.5 c):
Klasse 1: Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
Klasse 2: Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
Klasse 3: Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
Klasse 4: Supernasjonal over 2400 cm³
Klasse 5: Rallybiler med tohjulstrekk
Klasse 6: Rallybiler gruppe A 4WD, Super Cars, Supercar Lites, gruppe N 4WD, RC div. 1 WRC- og R5 biler (inkl. biler med utgått homologering også biler utgått fra gr. B, tidligere Divisjon 2 biler i h.t. teknisk sikkerhets reglement inneværende år.)
Klasse 6 vil bli delt opp i to klasser, Rally og Rallycross, dersom det er minimum 8 biler godkjent til start i hver kategori.

4. Arrangørbestemmelser

a)  Alle former for trening med motoriserte kjøretøyer er forbudt i NM bakker de siste 8 dager før løpet arrangeres.

b)  Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

c) Tidtaking
Tidtakingen skal være med min. 1/100 sekunds nøyaktighet, og foretas elektronisk med uavhengig reserve tidtaking. Dersom tidtakingen foretas med transpondere skal den være med 1/1000 sekunds nøyaktighet.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner juryleder og ett av de øvrige to jurymedlemmene.

NBF kan oppnevne forbundstekniker.

6. Teknisk

6.1 Vektfordeling Rallycrossklassene

Klasse 1, 2 og 3 (1600, 2000 og 2400)

Bakhjulsdrevne biler kan ha maksimum 55,0 % vekt på drivende aksel. Forhjulsdrevne biler kan ha maksimum 67,0 % vekt på drivende aksel.

Klasse 4 (over 2400)

Bakhjulsdrevne biler i klasse 4 kan ha maksimum 58 % vekt på drivende aksel. Biler med forhjulsdrift i klasse 4 kan ha 70 % vekt på drivende aksel

Klasse 1 og 2: (t.o.m. 1600 cm³ og 1600 cm³ –  t.o.m. 2000 cm³):

Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. RWD Flere enn 2 ventiler pr. sylinder. FWD 2 ventiler pr. sylinder RWD 2 ventiler pr. sylinder FWD
Maksimum 55 % Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 67 %

Klasse 3 t.o.m. 2400 cm³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 67 % Maksimum 55 % Maksimum 55 %

Klasse 4, over 2400 cm ³:

Forhjulstrekk Bakhjulstrekk Wankel
Maksimum 70 % Maksimum 58 % Maksimum 57 %

6.2 Rallybiler

Rallybiler skal være i henhold til gjeldende teknisk regelverk for rally og inneha kombinert vognlisens.

 6.3 Vektkontroll

Vekt = bilens minimumsvekt skal være inklusiv fører, drivstoff, olje og øvrige væsker som er i bilen når den veies.

Alle biler skal veies på teknisk forhåndsbesiktigelse.
Klassenes minimumsvekt og vektfordeling er en viktig del av konkurransen. Kontrollvekten skal plasseres på fast dekke (betong eller asfalt).

6.4 Dekk og felg

Felg skal være i henhold til de respektive klassers tekniske regelverk.

Dekk:
I klasse 1 – 4: Dekk fritt.

Klasse 5: Dekk i henhold til klassingsliste for rally
Klasse 6: Dekk fritt

På rallybiler i klasse 5 og 6 kan reservehjul og jekk med tilbehør demonteres forutsatt at bilens vekt er i henhold til teknisk reglement.

7. Løpsavvikling

a)       Hver fører forplikter seg til å ha besiktiget bakken før 1. omgang. Arrangør forplikter seg til å legge til rette for at slik besiktigelse kan skje.

b)      Alle førere kjører 3 omganger klassevis

c)       Startrekkefølgen i første omgang avgjøres ved trekking av arrangøren

d)       Startrekkefølgen i andre omgang kjøres etter resultat fra første omgang slik at best plasserte fører kjører til slutt.

e)       Startrekkefølgen i tredje omgang kjøres etter best oppnådd tid uansett omgang i de to første omgangene, slik at den beste føreren kjører til slutt.

f)       Raskeste tid i hver klasse uansett omgang vinner osv. Dersom to eller flere førere har samme tid, er nest beste tid, deretter tredje beste tid avgjørende for sluttresultatet. Er det fortsatt likhet skal plassen deles.

g)      Startrekkefølgen i påfølgende løp, første omgang,  kjøres etter NM resultat lista, slik at den beste føreren kjører til slutt. Omgang 2 og 3 etter punktene d og e.

8. Protester og appeller

Protester, se Generelle bestemmelser kap. 13.

Appeller, se Generelle bestemmelser kap. 15.

9. Bedømmelse og Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse. Av de oppnevnte løp skal alle være tellende.
NM poeng deles ut etter følgende:

a)              Henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste deltager i hver klasse hver omgang.

b)             Etter tre omganger: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt likhet, er det de oppnådde poeng i siste NM runde som er avgjørende.

Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut «laurbærkrans» til norgesmesterne.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.