Retningslinjer utenlandske deltagere Bilcross

  • Utenlandske førere med nasjonal lisens kan delta i Norge med under forutsetning av at bilen er fortollet ved innførsel. Bilen må ha Vagnbok/vognlisens utstedt på bilen. Dersom de har norsk vognlisens deltar de på samme forutsetninger som en norsk deltager.
  • Tollpapirer må fremvises ved innsjekk og skal overleveres til eventuell kjøper ved anbud.
  • Bilen skal være i henhold til norsk teknisk reglement på alle punkter.
  • Anbudsprisen er kr. 10 000,-.
  • Sekretariatet må ha oversikt over hvilke biler som går med utenlandsk lisens slik at dette blir riktig ved anbudsinnlevering. § 603 pkt. 9.1.1. skal følges.
  • Tollpapirer (kvittering på betalt moms) skal følge med ved søknad om norsk vognlisens.

Regler om innførsel og deltagelse er som følge av vedlagte brev fra Toll- og avgiftsdirektoratet.