Reglement for Norgescup Crosskart Junior 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgescup Crosskart Junior. I tillegg til Generelle bestemmelser, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte, gjelder disse regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1 Endring av terminliste

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

1.2 Startavgift

Startavgift kr 1200,- for 1-dags stevne, 1500 for 2-dagers stevne

2. Deltakere

Cupen er åpen for førere som dekker krav i § 604 pkt. 1 og alderskrav i § 604 pkt. 2

3. Klasse

85 cm3

4. Arrangørbestemmelser

Crosskart Junior Cup arrangeres i henhold til §604 og Reglement Norgesmesterskap Crosskart.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.
Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.

6. Teknisk

Det er til enhver tid NBFs vekt, støymåler og fartsmåler som er gjeldende ved målinger. Dersom dette utstyr ikke kan være tilstede kan jury godkjenne annet kalibrert utstyr. Utstyret må i slike tilfeller være i henhold til §303.

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Crosskart.

7.6 Premiering

9 beste (A-finale)

8. Protester og Appeller

Protester skal være i henhold til Generelle bestemmelser art. 13 
Appeller skal være i henhold til Generelle bestemmelser art. 15

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement Norgesmesterskap Crosskart

10. Norgescuppremier

De tre beste i cupen tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.