§ 317 Teknisk reglement Crosskart Xtreme 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

TILLEMPING AV TEKNISK REGLEMENT

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Det som ikke er uttrykkelig angitt er forbudt.

0 Tillatte biler

Crosskart Xtrem er en singelseter bakhjulsdrevet bil i henhold til det tekniske reglementet nedenfor. Biler med firehjulstrekk og all form for overlading (turbo, kompressor m.m.) er forbudt.

FIA homologerte Cross Car kan delta i henhold til FIA Cross Car Technical regulations, (TWG Crosskart).

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på nasjonale tilpasninger for FIA-kartene. Eventuelle endringer vil bli kunngjort senere.

Revidert 02.06.2022: Pkt 7.1

1 Kjøretøy

1.1 Bærende deler / Konstruksjon

Stålrør brukt i chassis skal ha følgende minimumsdimensjoner:
Runde: 30 mm ytterdiameter og 2,0 mm godstykkelse.
Firkantrør/rektangulære, korteste siden minimum 30 mm og godstykkelse 2,0 mm.
Et diagonalstag eller rett rør med diameter på minimum 20 x 2 kreves ved gulvet på den fremre delen.
Dersom deler av chassis må byttes under pågående konkurranse kan dette kun gjøres under forutsetning av at teknisk sjef godkjenner og overvåker det.

1.2 Gulv

Hele undersiden av karosseriet skal være tett fra fronten til hovedbøylen og materialet skal være av stål med minimum 1,0 mm eller aluminium minimum 2,0 mm.

1.3 Ytre langsgående beskyttelse

På begge sider mellom for og bakhjul skal det finnes et rør som hindrer at konkurrentenes hjul kan gå inn å hekte bakhjulene. Rørene skal bestå av en konstruksjon av stål med 30mm rør-diameter x 2mm. Beskyttelsesrammen må være minimum 20×2 mm eller 25×1,5 mm og sikres på alle festepunkt. Minimumslengde er 60 % av akselavstanden. Området mellom denne konstruksjonen og chassiskonstruksjonen skal være dekket helt eller delvis for å hindre hekting. Konstruksjonen skal være i høyde med senter hjul hub +/- 50 mm. Åpne ender av rør skal tettes med samme material som rør.

 

1.4 Tak

Et tak av stålplate minimum 1,5 mm skal festes på oversiden av buret. Taket skal sveises inn med minimum 20 sveisepunkter. Hvert sveisepunkt skal være minimum 2 cm i lengde.
Avstand mellom hjelm og fører som sitter fastspent i sikkerhetsselen skal være på minimum 5 cm fra taket.
Hovedbøylen skal polstres med støtopptagende materiale nærmest hjelmen.

2 Hjulsystem

2.1 Dekk

Konkurranse på vinterføre:

Dekk og felg er fritt, men må være i henhold til nasjonale tilleggsregler.
Piggdekk er fritt opp til 10 tommers bredde. Det tillates inntil 16 pigger per dm lengde. Piggene kan ha maksimalt 9 mm utstikk.

I alle andre konkurranser:

Foran: Goldspeed gul merking 165/70-10 27n c9205 397 eller Goldspeed gul merking C-9211SD 165/70-10 27 N.
Maxxis 165/70-10 27N c 9272.

Bak: Goldspeed gul merking 225/40-10 32n c 9203 397 eller Goldspeed gul merking C 9211 SD 225/40-10 32N.
Maxxis 225/40-10 32N C9273.

Kun felger av stål eller aluminium er tillatt.

For- og bakfelgenes dimensjon er 10” med maksimum 5-6” bredde foran og 8-10” bak.

Varming av dekk med eksterne enheter som varmerom/skap, varmelampe, varmebelte osv, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt med påføring av noe slags form for væske som bidrar til bedre eller dårligere feste. Enhver form for tiltak som hindrer dekkenes overflate å ha kontakt med bakken under transport til startplate er forbudt. Renspinning av dekk kan gjøres hvis det finnes egnet areal til dette i tilknytning til startplate og arrangørklubb tillater det.

2.2 Hjuloppheng

Hjuloppheng er fritt men det er ikke tillatt med stive aksler foran eller bak. Bakaksel skal være to-delt.

2.3 Fjæring

Fjærene skal være i stål og får ikke være i komposittmateriale/titan.

Fjæring og støtdempere bør være konstruert så ikke bunnplaten treffer bakken.

2.4 Støtdempere

Støtdempere er fritt, men alle typer av aktiv fjæring er forbudt. Maksimum en enhet/hjul. Støtdemperen skal være av typen coilover med spiralfjærer. Flere fjærer får stables oppå hverandre i en enhet. Støtdemperne får være maksimalt 3-veis justerbare. Definisjon av 3-veis innebærer følgende: høy- respektiv lavfart-justering av kompresjon respektiv returdemping. Hydraulisk gjennomslagsstopp er tillatt.

Det er ikke tillatt å koble sammen støtdempere med hverandre, støtdemperne skal virke hver for seg.

Det er ikke tillatt med elektronisk påvirkning / kontrollsystem.

2.5 Styresystem

Styringen skal skje med ratt. Hurtigsystem/snap-off er påbudt.
Rattstammen er fri, men skal ha en sikkerhetsfunksjon med bevegelighet på minst 50 mm og inneholde minst et universalledd. Styringen skal kun virke på framhjulene.
Servostyring er forbudt. Styring med hjelp av kjede, kabler eller hydraulikk er forbudt.

3. Drivsystem

3.1 Motor

Godjente motorer:
600cc eller 750 cc motor fra motorsykkel-produksjon, med unntak av motorer fra motorsykler som er nyere enn ett år gamle. Alle reparasjoner må utføres med deler fra den originale basismodellen eller kopier med samme spesifikasjonsnummer for motor i henhold til fabrikantens manual.

Forandringer i mekaniske deler av motoren er ikke tillatt. Med mekaniske deler menes sylinder inkludert innsug og eksoskanaler som ikke kan fjernes fra sylinderhodet, motorblokk, veivaksel, stempelstang/råde, stempler, svinghjul, kamaksler og kamakseldrev.

Innsugssystemet skal være original og av samme fabrikat som motor. Innsugstrakter kan ikke byttes ut og de sekundære spjeldene skal ikke fjernes. Luftfilterboks, luftinntak og luftfilter er fritt.
Maksimum turtall på motoren skal være det samme som originalmotor + 500 RPM.

 • Tenning og innsprøytning/forgasser-system skal være originalt
 • ECU, innsprøytning og coiler skal være originalt
 • El-system er fritt

Power Commander eller lignende moduler kan brukes for å justere/mappe bensin innsprøytningen.  Autotune kit som optimaliserer luft-drivstoff blandingen under kjøring er tillatt.

Det er tillatt å endre følgende:

 •  Smøresystemet, oljekjøler, oljepumpe og bunnpanne.
 • Gearkutt/quickshift

Motoren skal være plassert bak stolen. Bilens eksosanlegg skal ikke gå via kupéen.

Motoren skal ha oljeoppsamler på 0,5 liter eller originaldel og monteres i tilslutning til motoren.

Hull for plomberingstråd skal være tilrettelagt i bolter til motorblokk, topplokk og toppdeksel. Disse skal hindre muligheten til å ta de nevnte delene fra hverandre.

3.2 Drivstoffsystem

Bensintanken skal ha et maksimalt volum på 12 liter. Tankens konstruksjon er fri. Det anbefales å montere sikkerhetstank. En separat lufteslange med enveisventil som går ut under gulvnivå skal finnes.
Tanken skal være sikkert montert og installeres utenfor kupeen. Ved montering bak hovedbøyle må en deformasjon av chassis på 4 cm være mulig uten å skade tanken. Dersom dette ikke er mulig skal den beskyttes av en flerrørskonstruksjon med minimum diameter på 30 mm. Hvis avstanden til eksosanlegget er mindre enn 20cm skal det finnes en varmeisolerende plate mellom tank og eksos.
Dersom tanken ligger ved siden av føreren utenfor kupeen i såkalte pontonger, skal en væsketett skillevegg i metall finnes mellom kupeen og tanken. Bensinslanger skal være godt festet, og originaltilkobling anbefales.

3.2.1 Drivstoffbestemmelser

I Crosskart Xtrem skal vanlig pumpebensin eller Aspen 98+ benyttes. Maksimum 98 oktan er tillatt. Ingen bensintilsetning får benyttes. Metanol og E85 er ikke tillatt som drivstoff.

3.3 Kjølesystem

Det er forbudt å montere radiator innenfor kupeen, eller foran kupeen, Det er tillatt å montere radiator(er) på sidene hvis disse skilles fra kupeen med en vanntett beskyttelse. Ingen del av kjølesystemet skal gå innom kupeen. Dette gjelder radiator, slanger, lokk, ekspansjonstank etc.) Luftinntak og scoop for å kjøle er tillatt på taket og på sidene av karosseriet. Det er tillatt å endre originalt kjølesystem, inkludert vannpumpe, termostat, radiator, slanger og rør er tillatt.

3.4 Eksos

Eksosanlegg med lyddemper skal finnes. Avgassgrenrøret får modifiseres eller byttes ut.
Lyddemperen skal være skikkelig pakket med lydisolasjon. Eksosanlegget må ikke stikke ut bak bakre begrensning av bilen. Det må være mest mulig beskyttet av ramme / karosseri slik at det ikke utgjør en utstikkende fare for konkurrentene.

3.6 Kraftoverføring

Kraftoverføringen er fri, men drivakslene/drivknutene skal ha felles innfesting. Differensial skal være stiv, type fast aksel. Revers er tillatt. Kraftoverføring fra motoren skal skje med kjede.

3.7 Gearkasse

Kun mekanisk girkasse er tillatt.  Automatisk eller halvautomatisk girkasse er tillatt for funksjonshemmede. Utgående kjededrev er fritt, men det er forbudt å forandre girkassen eller drevene i girkassene. All form for elektronikk som forhindrer hjulspinn er forbudt, inkludert enhver form for «launch control» og «traction control» systemer.

4 Bremsesystem

Bremser som går på alle 4 hjulene er påbudt. Som bakbrems er et sentral-bremsesystem tillatt.
Bremsesystemet skal være av typen 2-krets og kontrolleres av én pedal. Dersom det oppstår noen form for lekkasje skal det fremdeles være bremsekraft på to hjul. En form for håndbrems skal finnes.

5 Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Sikkerhetsbur er obligatorisk.

Chassis/buret skal bygges av kaldtrukne sømløse rør minimum 40 x 2 mm. Buret skal ikke ha bruddgrense på under 350 N/mm2 og skal integreres i karosseriet med minimum 6 punkter og en diagonal. Dette skal gjøres i henhold til tegning AC001, AC002, AC003 og for diagonalen tegning AD004 skal det monteres et fast eller avtagbart rør (30 x 2 mm) mellom hovedbøylen og diagonalens nedre bakre del. Andre alternativer for diagonalen finnes på tegning AP001, AP002, AP003, AP004.

Det rødmarkerte røret på AP004 (40 x 2 mm) anses som integrert del av karosseriet og da kan ikke det blåmarkerte røret monteres. Innfestningspunktene for buret i karosseriet skal forsterkes. Det er forbudt å borre i buret.

Alle ekstra diagonale stag og ekstrarør skal være minimum 20 mm i diameter og 2 mm i materialtykkelse.

Et rør til sikkerhetsseleinnfestning kan fritt monteres bak stolen.

 

 

5.2 Førerstol

Stolen skal være FIA standard, men kan benyttes inntil 5 år etter gyldighetsdato.
Stolen skal være sikret med 4 festepunkter med bolter som er minimum 8mm. Minste tykkelse på stål som benyttes som stolfeste skal være minimum 3mm tykkelse. Materiale av aluminium er forbudt.
Festepunktene skal være sveiset eller skrudd i chassis over gulvet. Ingen festeanordning får sitte i gulvet. Hodestøtte skal være integrert i stolen. Festene skal ikke være konstruert så det kan justeres under kjøring.

5.3 Sikkerhetsseler

Det er obligatorisk med minimum 5-punkt sikkerhetssele. Selen skal være av FIA standard, men kan benyttes inntil 5 år etter gyldighetsdato. Ingen punkter skal ha samme festebolt. Festene skal være festet til chassis med bolter iht. § 304.8. Det er tillatt å rulle opp og stripse fast selen rundt røret bak setet.

5.4 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter skal være montert på venstre side og slik plassert at den enkelt kan nås fra utsiden. Vaier for å skru av denne fra utsiden er tillatt. Eventuelt batteri skal også kunne frakobles med denne bryteren. Doble stoppbrytere kan monteres. Bryteren(e) skal ikke være av fjærende type som går tilbake til startposisjon. Bryteren(e) skal merkes med en blå triangel, hvor sidene skal være 10 cm samt rødt gnistremerke og AV/PÅ. Triangelet skal plasseres på karosseriet og være godt synlig.

5.6 Tauekrok

Karten skal være utstyrt med en tauekrok foran og bak.

5.7 Speil

To speil er påbudt, ett på hver side.

5.8 Personlig sikkerhetsutstyr

Følgende personlig sikkerhetsutstyr er påbudt:

 1. Kjøredress
 2. Sko
 3. Sokker
 4. Hansker
 5. Balaklava
 6. FHR
 7. Hjelm
 8. Beskyttelsesbriller
 9. Sikkerhetsseler

5.8.1 Kjøredress

Kjøredress skal være i henhold til en av følgende standarder:

FIA Standard 8856-2018
FIA Standard 8856-2000
FIA 1986
SFI Standard SFI 3.2/5
EN 533-3, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy
EN 531, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy
SFI 3.2.1, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy

Kjøredress skal være designet og sydd slik at de beskytter hele kroppen inkludert nakke, ankler og håndledd. Kjøredressen kan ikke være to-delt.

CIK-godkjent kjøredress er ikke tillatt.

Fører skal ha dressen på under teknisk kontroll.

5.8.2 Undertøy

Skal være FIA godkjent, FIA 8856-2000 eller 8856-2018 standard. Undertøy skal bestå av høyhalset, langermet trøy, lange benklær og sokker.

5.8.3 Sko

Skal være FIA godkjent, FIA 8856-2000 eller 8856-2018 standard.

5.8.4 Hansker

Skal være FIA godkjent, FIA 8856-2000 eller 8856-2018 standard.

5.8.5 Balaklava

Skal være FIA godkjent, FIA 8856-2000 eller 8856-2018 standard.

5.8.6 Hjelm

Hjelm med hakebeskyttelse er påbudt. Hjelm med visir må ha roll off.

Hjelmer bør være i henhold til følgende standarder:
Snell CMR2007/2016
Snell SA 2015
Snell K 2015

5.8.7 FHR

FHR er påbudt. FIA Standard 8858-2002 or 8858-2010 anbefales.

Fester for FHR-anker skal være levert fra fabrikant (dvs det er ikke tillatt å bore i hjelmer).

6 Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Karosseri skal finnes og skal ikke ha skarpe kanter eller være konstruert slik at de kan skade konkurrentenes biler.
Karosseriets framdel skal dekke opp til nivå med rattets senter, sidene skal dekke og være minst 30 cm høye målt fra bunn av chassis.
Materialet skal vøre minimum 0,5mm.
Aerodynamiske innretninger i fronten er forbudt.
Avvisere/sprutbeskyttelse i fronten er kun tillatt dersom dette er integrert i karosseriet.
Bakre vinge/spoiler er lov dersom denne er i ett plan samt ikke er bredere enn kjøretøyet og skal ligge mellom hovedbøyle og bilens bakre begrensingslinje.

6.3 Kupè / Beskyttelsesvegg

En enkel beskyttelsesplate av metall eller annet ubrennbart materiale som skiller motor og kupé skal finnes. Denne skal kunne beskytte føreren fra varme væsker som kan komme fra motoren samt motoreksplosjon.

6.6 Skjermer

Skjermer skal finnes på alle hjulene. Disse må dekke minst en tredjedel av hjulets omkrets, samt dekkets bredde, minimum 2 mm tykkelse. Uten fører ombord skal skjermene stikke ned minst 3 cm under hjulets senter. Ingen utstikkende eller skarpe deler er tillatt.

6.7 Aerodynamiske innretninger

Aerodynamiske innretninger er forbudt i fronten.
Vinge/spoiler bak er tillatt dersom denne er i ett plan samt ikke er bredere enn kjøretøyet og skal ligge mellom hovedbøyle og bilens bakre begrensingslinje.

6.8 Front og sideåpninger

Frontåpningen skal dekkes med et nett. Maskene i nettet skal være minimum 10x10mm og maksimum 25x25mm. Tråden skal ha en minimum tykkelse på 2.0mm. Nettet kan være laget av stål.
En rute av polykarbonat med en minimum tykkelse på 3mm er tillatt. Denne skal enkelt kunne fjernes.
Heldekkende rute kan ikke brukes på vått føre med mindre vinduspussere og spyling blir brukt.
Frontrute eller nett kan dekkes med transparent plastikk.

Briller type Motocross eller visir, med roll-off eller tear-off system er påbudt når ikke frontrute brukes.

I sideåpningene på begge sider skal nett eller ruter dekke hele åpningen. De må være fastmontert på den øvre delen av buret og være festet med en quick-release fra innsiden og utsiden på den nedre delen. Nettets masker skal ikke overstige 40x40mm og minste tykkelse på tråden er 3mm.

Det er tillatt med nett, polykarbonat- eller vinylruter. Nett og ruter kan brukes i kombinasjon. Dersom transparent polykarbonat brukes, skal det være nett under.
Polykarbonat må være transparent slik at føreren er synlig.
Det er tillatt å ha reklame på sideåpningen under forutsetning av at 2/3 av sideruten har fri sikt

Det er også mulig å bruke følgende installasjon:

En ramme med metallnett maksimum 60x60mm og trådtykkelse minst 2.0mm. Toppen av rammen festet med hengsler som er sveiset i chassiset/buret.

Bunn av rammen skal ha en hurtigkoblingsanordning som er lett tilgjengelig både fra innsiden og utsiden.

7. Elektrisk

7.1 Batteri/Strømforsyning

Batteriet skal være sikkert festet. Batteriet skal være av typen AGM (Gel) eller alkanisk.

7.3 Bremselys

Røde bremselys plasseres symmetrisk på hver side av bilens midtlinje og skal være av typen LED. Minimum 50 mm diameter. Disse skal være plassert mellom 800 og 1400 mm over bakken. Bremselysene skal kun aktiveres av det hydrauliske bremsesystemet. Et lys må være synlig i en vinkel på 30° på hver side av bakakselens senter, uavhengig av karosseriets form og aerodynamiske anretninger.

7.4 Sikkerhetslys

Ett sentralt rødt lys av typen LED. Høyde eller diameter minimum 50mm, eller lamper i henhold til FIA’s liste over sikkerhetslys. Dette skal være plassert mellom 800 og 1400 mm over bakken og alltid være tent. Lyset skal være synlig i en vinkel på 30° på hver side av bakakselens senter, uavhengig av karosseriets form og aerodynamiske anretninger.

7.5 Instrument, betjeningsanordning

Turteller, girindikator, temperaturmåler, etc er tillatt, men skal plasseres slik at ingen skarpe kanter kan gjøre skade.

7.6 Startsystem

Bilen skal kunne startes fra innsiden i kupeen med elektrisk startsystem.

8 Ballast og innfesting

Vektelementer skal ikke overstige 10 kg pr enhet eller en totaltvekt på 35 kg.

Maksimum 35 kg ballast er tillatt.

Alle vekter skal monteres i understell/ramme eller i gulvet. Vektene skal være synlige. I gulvet er det kun tillatt med 10 kg vekt. Vektene skal være fastskrudd med minimum M6 bolter med låsemutter x 4 per enhet. Dersom ballast er montert i gulvet skal det brukes minimum ø20mm skive over og under vekt og gulv.

Det er anbefalt å bytte ut hele gulvet med tykkere plate for å nå minimumsvekt, men da må gulvplaten boltes fast med minimum M6 bolter.

9 Vekt og mål

9.1 Minimumsvekt

600cc vekt med fører minimum 400kg

750cc vekt med fører minimum 430kg

9.2 Maksmål

Total lengde skal ikke overstige: 2600mm eksklusiv lyddemper

Total bredde skal ikke overstige: 1600mm (bredden skal måles fra utside felg)

På toppen av bilen er det tillatt med ett luftinntak som stikker opp maksimalt 15 cm x takets bredde.
Sporvidde og akselavstand er fritt innenfor ovenstående maksbegrensninger.

10 Øvrig

10.1 Kamerafeste

Kamerafestet inngår i den tekniske kontrollen.
Teknisk kontrollør avgjør om festet er sikkert montert.

10.2 Startnummer

Startnummer skal være lokalisert på begge sider av haifinne på taket og godt synlig i front. Haifinne skal være utført i plast og være 30 cm lang og 25 cm høy eller i den størrelse som er levert originalt fra fabrikanten. Farge på haifinne skal være svart og startnummer i hvit skrift. Startnummer skal være 17 cm høyt og 2,5 cm bredt. Handicappede førere skal ha gul bakgrunn og startnummer i svart skrift.

Startnummer i serien skal være fra 1-999

Startnummer 1-9 er reservert for førere i NEZ i inneværende år. Startnummer må tas ut før 1. januar i kommende konkurranse år.

Norge og Sverige har felles startnummer register.

Startnummer må innhentes fra www.nezcrosskart.eu

10.3 Kommunikasjon

All trådløs kommunikasjon mellom fører og medhjelpere er forbudt. Dersom noen form for trådløs kommunikasjon benyttes under konkurransen skal føreren diskvalifiseres fra kjørte omganger.

10.4 Lyd

Lydnivået får ikke overstige 100 dB. (A). Lydmåling foretas under konkurranse og trening langs banen, altså forbifartslyd. Måling skal skje på en del av banen der det er full akselerasjon, 10 meter vinkelrett fra senter av idealspor og maksimum 1,5 meter over banenivå.

Lydmåler skal være av presisjonstype klasse 1 som oppfyller kravene i «International Elektro-technical Commissions», publication 651 («IEC») Måling skal utføres med lydnivåmåler i nivå «slow». Kalibreres før måling.

Merk! Under spesielle omstendigheter kan arrangør kreve at lydnivå skal være under 100 dB. Dette skal da opplyses i tilleggsreglene.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.