§ 314 Teknisk reglement Crosskart 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Klasseinndeling

Mini, 85, 125, 250, 650

2. Motor og minimumsvekt

Veivhuset med girkassen integrert, skal være fra en serieprodusert motorsykkelmotor.
Motoren plasseres på høyre eller venstre side (fig.5). Unntak er Miniklassen der motoren også kan stå bak stolen. Maks. 1 sylinder.

Årsmodell kan ikke være nyere enn det år deltagelsen finner sted hvis ikke annet er oppgitt. Motoren skal være tilgjengelig i eller via minst en forhandler i NEZ området.

Bilens minimumsvekt med fører får under trening og løp aldri understige det oppgitte nedenfor. Vekt i parentes gjelder minimumsvekt på framaksel. Veiing av minimumsvekt på framaksel skal foregå med karten i horisontalt plan med førerens hjelm i kontakt med nakkestøtten bak, begge hendene i grep rundt rattet og bena bak pedalene.

Følgende motorer og minimumsvekter gjelder i de forskjellige klassene:

Klasse Mini

Med 2 takt motor = Raket 120ccm med elektrisk starter og sentrifugalclutch.
Minimumsvekt 170kg med liten ramme og 200kg med stor ramme.

Med 4 takts motor = Type industrimotor maks 270 ccm med snorstart og sentrifugalclutch. Kun bensintank kan være ekstern. / Minimumsvekt 170kg med liten ramme og 200kg med stor ramme.

Klasse 85

Med 2-takts motor = Max 85 ccm
Minimumsvekt 230kg (100kg).

Med 4-takt motor (Ikke tillatt i NC)= Max 150ccm og ikke nyere enn 3 år
Minimumsvekt 240kg (100kg).

Klasse 125

Med 2-takts motor = Max 128ccm
Minimumsvekt 255kg.

Med 4-takts motor (Ikke tillatt i NM) = Max 250ccm og ikke nyere enn 3 år
Minimumsvekt 265kg .

Klasse 250

Med 2-takts motor = Max 250ccm
Minimumsvekt 275kg.

Med 4-takts motor (Ikke tillatt i NM) = Max 450ccm og ikke nyere enn 3 år
Minimumsvekt 285kg .

Klasse 650

Med 2-takts motor = Max 306ccm
Minimumsvekt  275kg.

Med 4-takts motor =
Max 509 ccm: Minimumsvekt 285kg.
Max 609 ccm: Minimumsvekt 295kg.
Max 660 ccm: Minimumsvekt 305kg.

Trimming er fritt innenfor kubikkgrensen med unntak av følgende:

A) Bruk av turbo, kompressor og lystgass er forbudt i alle klasser.
B) I Mini og 85 klassen er all form for trimming forbudt. Dette gjelder også 4-taktsmotorer som inngår i klassene 85, 125 og 250 (4-takt ikke tillatt i NM/NC). På disse motorene skal alle motorkomponenter være originale i alle ledd, også girkasse og elektronikk. Uoriginale deler er tillatt så lenge de har samme eller dårligere spesifikasjoner enn originalt. Det er ikke tillatt med eksempelvis ekstra elektrisk vannpumpe og legge på/ fjerne vekt på komponenter. Coil og CDI boks skal ha originalt serienummer intakt. Det eneste som kan endres / byttes er luftfilter og dyser i forgasser. Eksosanlegg er fritt. Motorer som stammer fra «replika sykler» (fabrikksykler produsert i små serier) er forbudt. Hull for plomberingstråd skal være boret i minst 2 nærliggende skruer som forbinder topplokk med sylinder og minst 2 nærliggende skruer som forbinder sylinder med blokk. Diameter på hull skal være minimum 1mm.
C) I 125 klassen skal forgasser ha maksimum diameter på 39mm ved rundt hull og maksimum 36 x 42mm ved ovalt hull.

Speedometer er forbudt i mini og 85 ccm klassene.

2.1 Ballast

Eventuell ballast skal prioriteres som forsterkninger i hovedramme. Alle andre komponenter som kan defineres som ren ballast skal være synlig og skal ikke overskride en vekt på 20kg totalt og skal være festet forsvarlig med tilstrekkelige bolter med låsemutter, minimum 4stk M6 eller større pr samlet enhet. Maksimum vekt pr samlet enhet med ballast er 5 kg. Maksimum samlet vekt på ballast festet i bunnplate er 10kg. Hvis ballast er festet i bunnplaten skal boltene til både ballasten og bunnplate ha skive under på minimum ø20mm i ytterdiameter.

3. Startnummer

Tildelt startnummer skal være lett synlig på bilens begge sider og forfra. Startnummerets størrelse: Høyde minimum 18cm. Strekbredde: minimum 3 cm. Nummeret skal ha svart farge på en hvit rektangulær bunn minimum 20mm utenfor tallene.
Handikappede førere skal benytte gul bunn. Føreren beholder samme startnummer hele sesongen.

Startnummer tas ut online på siden https://www.nez-crosskart.eu. Ønsket du å beholde det samme startnummeret påfølgende år åpnes det mulighet for det etter 1 november. Nummer som ikke er fornyet innen 31.12 er åpne for andre.

Mini klassen tildeles nummer fra 01-099
85ccm klassen tildeles nummer fra  1-99
125 ccm klassen tildeles nummer fra 101-199.
250ccm klassen tildeles nummer fra 201-299.
650 ccm klassen tildeles nummer fra 601-699.
Xtreme klassen tildeles nummer fra 701-799 og 901-999

4. Ramme

Chassis skal være oppbygd av en rørkonstruksjon bestående av runde eller firkantede rør av stål. Bærende deler av chassis (minimum A, B, C, G, I) skal bestå av min.30×2 (runde rør) eller 30x30x2(firkantrør) der ikke annet oppgis.  Rør skal være av presisjonstype DIN 2391, DIN 2394 eller DIN 2395. Det anbefales å bruke heltrukket rør DIN2391, EN10305-1 eller EN10305-4

Hoved-bøylen (J) skal være laget i et stykke rør med minimum dimensjon 30×2
Fra hoved-bøylen skal det gå to beskyttelsesbuer forover (E) og bakover (O). Det skal benyttes runde stålrør, minimum 25 x 2 mm.

Rammer som er nyregistrert fra 2017 skal ha rør minimum 30x2mm begge bakover-gående bøyler (O).

Begge fremover-gående bøyler skal være sammensveiset og skal kunne åpnes for enkel inn- og utstigning. Låsing og åpning skal skje uten bruk av verktøy samt at låsen skal være tilgjengelig for banemannskapene. Avstanden mellom fremover gående (E) og bakover gående (O) bøyler får ikke overstige 300 mm.

Alternativ løsning er 2 faste rør som er sveiset fast i rammen, men med åpning på begge sider for inn og utstigning, maksimum størrelse 50x55cm eller 40x60cm. Åpning kan lukkes med dør dekt med netting som kan åpnes uten verktøy.

Mellom beskyttelsesbøylene bak og frem til hoved-bøylen (J) skal det i førerens hodehøyde finnes et rør (K) 25 x 2 mm som beskytter for eventuelle påkjenninger bakfra eller fra siden. I de tilfeller der de bakover gående bøylene (O) er så lange at den horisontale avstanden (L) mellom hoved-bøyle og bakre tverrgående hovedrør overstiger 300mm, skal det sveises et tverrgående rør med dimensjon minimum 25x2mm inn mellom disse og tilsvarende ned til hode-rør (K) på begge sider. Max avstand fra veltebøyle (J) i lengderetning er 300mm.

Foran på rammen kan rørforbindelse mellom øvre (B) og nedre (G) hovedramme erstattes med knekte plateprofiler (A) i minimum 2mm tykkelse betinget at de samtidig fungerer som innfesting for hjuloppheng til forstillingen.

Bak stol skal det finnes rør (P) med min dimensjon ø25×2 som beskytter for påkjøring bakfra:

Lysåpning mellom rørene får ikke overstige 300mm vertikalt eller 150mm horisontalt. Ved måling vertikalt er det tillatt å medberegne nærmeste tverr rør i bakstilling målt når bilen står på bakken uten fører.

På begge sider mellom for og bakhjul skal det finnes et rør (R) som hindrer at konkurrentenes hjul kan gå inn å hekte bakhjulene.

På den side som sjåføren sitter i område mellom rør D,B, I og G skal det være et rør (F) min.25×2 som hindrer konkurrentenes hjul å komme inn i karten. Rørene skal plasseres slik at en kontrollplate med mål 300x150mm ikke skal kunne tres inn når den holdes helt vertikalt med den korteste siden opp.

Sveising og rørbøying skal være utført på en fagmessig måte. Rør eller andre deler som tilhører chassis eller bøylen, får ikke være laget av lettmetall. Mellom førerens hjelm og hovedbøylen skal det være en vertikal avstand på min. 50 mm. Rør som føreren kan slå hodet i skal være polstret

Rammenummer eller vognlisensnummer skal være slått inn i selve chassis ved siden av burlåsen (ikke åpningsburet). Nummeret skal være å finne igjen i vognlisensen /vognboken

Ingen deler av chassis får befinne seg utenfor hjulenes ytre begrensning (se fig 4). Dette gjelder selv om maksimummål ikke utnyttes. Ingen deler av chassis får ha skarpe kanter eller være konstruert slik at det kan skade konkurrentenes karter.

Kun den hovedramme som har gjennomgått teknisk kontroll kan benyttes pr løp. Ingen deler av hovedrammen kan skiftes ut i løpet av løpsdagen.

Mini liten ramme: Hovedramme skal bestå av min 25×2 runde rør eller 20x20x2 firkantrør der ikke annet er nevnt. Andre rør min. 20×2.

Fig 4.1 Hovedramme (eksempel).

 

5. Gulv

Gulv skal minimum dekke førerens ben og stol. Min. 2 mm stålplate eller 3 mm aluminiumsplate kan brukes. Gulvet skal være skrudd fast i chassis.

6. Støtfanger

Støtfanger som går utenfor hjulenes ytre begrensning er kun tillatt som en del av plast/ glassfiber karosseriet (se punkt 20). Ingen form for metall er tillatt.

7. Dekk og felg

En crosskart skal ha 4 hjul. Felger skal være i stål eller aluminium og ha en minimums bredde bak på 8″ og foran 5″, ellers fritt. Dekkene får ikke være mer slitt enn at mønsteret er synlig. All form for skjæring og / eller endring av det originale dekkmønster er ikke tillatt hvis ikke annet er nevnt. Dekkene skal være tilgjengelig for alle hos forhandler i Norge.

Følgende dekk kan brukes i alle klasser:
Bak:    Maxxis  225/40-10  32N  C9273
Foran: Maxxis  165/70-10  27N  C9272

Følgende dekk kan brukes i klasse 250 og 650:
Bak:    Goldspeed  225/40-10  32N  C9203  397
Foran: Goldspeed  165/70-10  27N  C9205  397
397 er koden for dekkets mykhet, og er støpt inn i dekket. Dekk med manglende eller annen kode, er ikke tillatt.

På vinterløp når det er snø og is kan det brukes dekk med pigger, maks 250 pigger pr hjul. Piggenes lengde maks 9mm på den gripbare piggen utenfor stammen. Dekkfabrikat og type er fritt så lenge felgdiameteren ikke overstiger 10 tommer.

Mini: Dekk og felg er fritt så lenge felgdiameter ikke overstiger 10 tommer.

7.1 Behandling av dekk

a) Varming av dekk med eksterne enheter som varmerom/skap, varmelampe, varmebelte osv, er ikke tillatt.
b) Det er heller ikke tillatt med påføring av enhver form for veske som bidrar til bedre eller dårligere feste.
c) Enhver form for rengjøring etter deltager har forlatt sin egen depotplass er forbudt
d) Enhver form for tiltak som hindrer dekkenes overflate å ha kontakt med bakken under transport til startplate er forbudt.
e) Renspinning av dekk kan gjøres hvis det finnes egnet areal til dette i tilknytning til startplate og arrangørklubb tillater det.

8. Bilens mål

Hjulenes ytre begrensning får ikke overstige en bredde på 1500mm og lengde på 2100 mm (se fig 4). Ingenting får gå utenfor unntatt deler av karosseri / skjermer (se punkt 20) Disse tingene får dog ikke befinne seg mer enn 200 mm utenfor hjulenes ytre begrensing (gjelder selv om maksimum mål ikke utnyttes) og skal uansett ikke føre til at bilens maksimum ytre mål overstiger en bredde på 1500mm og en lengde på 2500mm.

Mini lite ramme: 1250 x 1800

9. Hjuloppheng

Opphengs armer for fram og bakhjul er fritt. Dog skal bakhjulsopphenget lages som en enhet, det vil si at begge opphengene ikke får være leddet mellom hverandre (se fig. 8 og 9). Ingen detaljer får være tilvirket i lettmetall med unntak av påmonterte komponenter som foringer, kuleledd, lagerholdere, bremsekaliper brakett, bakdrevboss, bremseskiveboss, hjulboss, kjedekasse etc. En stopper skal være montert slik at bakstillingen ikke kan slå opp i stolen hvis støtdemperne ryker.

10. Fjærer, støtdempere

Dette skal finnes. Ved bruk av spiralfjærer skal disse være i stål. Konstruksjon er ellers fri.
Det er ikke tillatt å koble sammen støtdempere med hverandre, støtdemperne skal virke hver for seg.
Det er ikke tillatt med elektronisk påvirkning / kontrollsystem.

85 ccm og 125 ccm
Det er kun tillatt med 3-veis justerbare støtdempere (Høy, Lav og Retur ). Corner kontroll og lignende er ikke tillatt

11. Bensintank

Tanken skal være av metall eller formstøpt plast. Tanken skal være festet og beskyttet i rammen Den får ikke være festet i bilens gulv. Påfyllingslokket skal være tett. Avlufting skal være ordnet slik at bensin ikke lekker ut om bilen velter (enveisventil). Hvis plasttank brukes, skal denne være av ferdigkjøpt type, eks. gokart-tank. Slanger for tilførsel av bensin samt lufteslanger til tank skal være av en type som er beregnet for bensin, altså ikke type plast.

12. Eksosanlegg

Alle klasser:
Eksosanlegg med lydpotter skal finnes. Dette behøver ikke være originalt. Eksosrørets utløp må være bak førerstolen. Det anbefales å kapsle inn luftinntak i en isolert boks med innsug nedenifra. Dette både for å redusere inntakslyd og beskytte mot søle.

Klasse Mini:
Fritt så lenge utløpet ikke stikker utenfor bilens begrensning

Klasse 650 (Anbefales alle klasser):
Lyddemper skal plasseres helt på tvers bak stolen. Metallrørets utløp får ikke overstige en diameter på 48mm. Ved 2 utløp maksimum ø34mm. Anlegget skal ikke ha lekkasjer. Lyddemper skal være av type som kan åpnes for pakking av lydisolasjon.

12.1 Lydnivå

Lydnivået får ikke overstige 100 dB. (A). Lydmåling foretas under løp og trening langs banen, altså forbifartslyd. Måling skal skje på en del av banen der det er full akselerasjon, 10 meter vinkelrett fra senter av idealspor og maksimum 1,5 meter over banenivå. Lydmåler skal være av presisjonstype klasse 1 som oppfyller kravene i «International Elektro-technical Comissions», publication 651 («IEC») Måling skal utføres med lydnivåmåler i nivå «slow». Kalibreres før måling.

Lyddemperen skal være skikkelig pakket med lydisolasjon, sjekk dette ofte. Husk at lyddemper uten lydwatt gir mindre effekt. Eksosanlegget må ikke stikke ut bak bakre begrensning av bilen. Det må være mest mulig beskyttet av ramme / karosseri slik at det ikke utgjør en utstikkende fare for konkurrentene.

13. Startsystem

Motoren får ikke ha annet enn originalt startsystem. I klasse 85, 125 og 250 skal eventuell selvstarter ikke kunne betjenes av fører.

14. Kjølesystem

Dette er fritt. Dog skal radiator, slanger osv. være festet slik at personskader unngås. Radiator skal være festet og beskyttet i bilens chassis.

15. Elektrisk system

Stoppbryter som bryter tenningen skal være montert på venstre side og slik plassert at den både synes og enkelt kan nås fra utsiden. Eventuelt batteri skal også kunne frakobles med denne stoppbryteren eller annen bryter plassert på samme sted. Doble stoppbrytere får monteres. Bryteren(e) skal ikke være av fjærende type som går tilbake til startposisjon.

Bryteren(e) skal merkes med en blå triangel, hvor sidene skal være 10 cm samt rødt gnistremerke og AV/PÅ. (Se fig.10).  Triangelet skal plasseres på karosseriet

All form for elektronikk som forhindrer hjulspinn er forbudt, inkludert enhver form for «launch control» og «traction control» systemer. 

16. Kraftoverføring / Toppfart

Fremdriften skal skje med 1stk kjede uten mellomdrev mellom motorens og bakakselens drev. Unntak er klasse Mini. Ekstern fjærende kjedestrammer som hindrer slakk kjede er tillatt. Bakakselen skal være laget i ett stykke stål. Den får ikke være laget av lettmetall.
Drev og kjedebeskyttelse skal være i metall og finnes i en lengde minimum fra senter av motorens bakre motor-bolt og til senter av bakakselen. Den øvre flaten får ikke ha hull.
Utvekslingsforhold mellom motor og drivhjul er fritt.
I Mini klassen skal utveksling være slik at kartens toppfart aldri overstiger 60 km/h.
I 85cc klassen skal utveksling være slik at kartens toppfart aldri overstiger 80km/h.

Alternativt kan det i 85 klassen monteres elektronisk tenningskutt type DH80-1570. For nærmere spesifikasjon av denne typen tenningskutt se http://bilsport.no/reglement-crosskart/

Ved bruk av DH80-1570 skal tachometer monteres på framhjul og telle alle 4 hjul-bolter. Dekkets rulleomkrets/ytterdiameter skal være henholdsvis maksimum 1570mm/ø500mm. Hvis det ved sjekk av ytterdiameter er tvil skal rulleomkrets legges til grunn for bedømming. Alle ledninger i forbindelse med DH80-1570 skal legges slik at de kan ses. Styrepanel skal være lett synlig for teknisk personell. Fører eller andre skal ikke ha mulighet til å skru av enheten under kjøring.

17. Hastighetsmåling

Hastighetsmåling gjøres med “Bushnell Speed Radar Gun” etter følgende retningslinjer:

 1. Måling kan utføres hvor som helst på banen, men skal foretas av samme person hele dagen.
 2. Radarpistol skal håndholdes.
 3. Måling skal gjøres kjøreretning, maks +- 10 grader avvik alle veie.
 4. Det skal være fri luft mellom fartsmåler og bil, altså ikke gjennom vindu etc
 5. Arrangøren er pliktig til å informere føreren bare hvis farten er for høy.
 6. Radarpistol viser km/h uten desimaler
 7. Radarpistolens maksimale avvik er +- 1,6 km/h. Avviket er inkludert i den maksimale hastigheten på 60 km/h for Mini og 80 km/h for 85 ccm

18. Gir-overføring

Ingen form for elektronisk giring er tillatt, girspak skal ha ren mekanisk overføring fra spak til girkasse. Unntak er hvis fører er handikappet. Tenningskutt for hurtigere giring er tillatt.

19. Bremser

Bremsene skal være effektive, ellers fritt. Håndbrems eller annen metode som hindrer at karten siger fremover på startplaten skal finnes. Legge en gjenstand på bakken foran hjul er ikke tillatt.
Bremsene skal kun virke på bakhjulene i klasse Mini, 85, 125.
I klasse 250 skal bremser virke på bakhjul, men kan i tillegg også virke på framhjul.

Bremser er påbudt på alle 4 hjul i klasser der følgende motorer brukes:

 1. 300 cc 2-takt
 2. opptil 660 cc 4-takt.

Det skal være et hydraulisk system med 2 separate kretser, en krets for framhjul og en krets for bakhjul. Mulighet for å justere bremsekraft fordelingen mellom disse 2 kretsene skal finnes. Et slikt fram-bremsesystem kan også finnes på en 250cc kart når den benyttes i Veteranklassen.

20. Styring

Styringen skal skje med ratt. Styringssystemets konstruksjon er fri. Det skal være en sikker og effektiv konstruksjon, uten store dødganger.

21. Karosseri / Skjermer

Chassis skal minimum være belagt med karosseri (plater eller plast materiale) på oversiden foran førerstolen samt på begge sider mellom hjulene. Ut over dette er utforming av karosseri og skjermer fritt så lenge det befinner seg innenfor bilens maksimum ytre mål og ikke hindrer førerens utsikt (se punkt 8).  Alle deler av karosseri / skjermer som går utenfor hjulenes ytre begrensning (gjelder selv om maksimum mål ikke utnyttes) får ikke være laget av metall. De får heller ikke ha skarpe kanter eller være konstruert slik at de kan skade konkurrentenes karter. Aerodynamisk utstyr kan monteres

22. Førerstol

FIA godkjent stol anbefales. Førerstolen skal være festet til bilens chassis og må være slik utformet at det gir føreren effektiv støtte helt opp til skuldrene. Stol med intrigert nakkestøtte og sidestøtte for hode anbefales i alle klasser. Der det brukes lav stol kreves det at avstanden til polstret tverrør bak ikke er større enn at det kan nås ved å bøye hode bakover uanstrengt når fører sitter fastspent i stolen med hjelmen på.

Ved innfesting av stol får eventuelle gummimuffer, distansehylser og rør som peker mot stolen ikke ha en samlet lengde som overstiger 50mm. Stolen får ikke plasseres slik at hodestøttens flate som hode/hjelmen støttes mot er foran senter av veltebøylens topprør.

23. Kjøre utstyr

Følgende kjøreutstyr er påbudt:

 1. Kjøredress
 2. Sko
 3. Sokker
 4. Hansker
 5. Balaklava
 6. FHR (unntatt Mini)
 7. Hjelm
 8. Beskyttelsesbriller
 9. Sikkerhetsseler

All sikkerhetsbekledning skal være merket av fabrikant med standard eller at det er flammehemmende (med unntak av der det er godkjent med skinn).

23.1 Kjøredress:

Kjøredress skal være i henhold til en av følgende standarder:

FIA Standard 8856-2000
FIA 1986
SFI Standard SFI 3.2/5
EN 533-3, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
EN 531, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex
SFI 3.2.1, kun tillatt med undertøy av Proban eller Nomex

Kjøredress skal være designet og sydd slik at de beskytter hele kroppen inkludert nakke, ankler og håndledd. Kjøredressen kan ikke være to-delt.

CIK-godkjent kjøredress er ikke tillatt.

23.2 Undertøy

Skal være av flammehemmende materiale (f.eks. Nomex) eller ull. Nylon eller lignende materialer er ikke tillatt. Undertøy skal bestå av høyhalset, langermet trøy, lange benklær og sokker.

23.3 Sko

Skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer. De skal dekke hele foten inklusiv ankelen.

23.4 Hansker

Skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer. De skal dekke hele håndleddet, og overlappe kjøredress, ellers fritt. Nomex anbefales.

23.5 Balaklava

Skal være FIA godkjent  i flammehemmende materiale, dekke hele hodet og være så lang at den kan stikkes på innsiden av kjøredressen eller undertøyet.

23.6 Hjelm

Hjelm med hakebeskyttelse er påbudt. Hjelm med visir må ha roll off.

Hjelmer bør være i henhold til følgende standarder:
Snell CMR2007/2016
Snell SA 2015
Snell K 2015

Hjelm for Formel-K spesiallaget for barn og ungdom er tillatt.

23.7 FHR

FHR skal brukes både på trening og løp i alle klasser unntatt Mini. FIA Standard 8858-2002 or 8858-2010 anbefales. For barn er SFI Specification 38.1 tillatt.
Fester for FHR-anker være levert fra fabrikant (dvs det er ikke tillatt å bore i hjelmer).

23.8 Briller

Briller eller visir er påbudt, begge skal ha roll-off.

23.9 Sikkerhetssele

Sikkerhetsselen skal være minimum 4 punkts. 5 og 6-punkt anbefales. Ingen punkter skal ha samme festebolt. Unntak er type Nascar med 3 festepunkt hvorav 1 festepunkt er tillatt på skulderstroppene. 6 punktsseler tillates festes sammen med sidebelter.
Festene skal være skikkelig dimensjonert og festet til bilens chassis. Se § 304.8. Etter låseklipsene skal beltene kortes inn og smeltes i enden. Siste gyldighetsdato kan forlenges med 5 år.

23.10 Kontroll av kjøre-utstyr

Under teknisk kontroll skal fører minimum ha på seg kjøredress og sko. Teknisk kontrollant har rett til å beslaglegge utstyr som ikke er i orden inntil løpet er ferdig.

24. Sikkerhetsnett

Nettet skal gå fra fremadgående bøyler og ned til begge sider. (Fig. 1 og 2). Nettet skal være av syntetfibermateriale eller stålnett (må være sveiset). Maskene får ikke overstige 60 mm. Mellom bøylene foran føreren kan det monteres et sikkerhetsnett i stål, under forutsetning av at begge bøyler kan åpnes uten å demontere nettingen.

25. Kommunikasjon

Speil, frontlykter og vindskjerm er ikke tillatt. Det er heller ikke tillat med noen form for trådløs kommunikasjon mellom fører og medhjelpere.

Baklys / støvlys er påbudt montert i midten av bilen bak. Det må være på hele tiden under trening og konkurranse, også når karten har fått motorstopp på banen. Lyset må være Fia godkjent i henhold til liste nummer 19, fabrikat er fritt. Liste over Fia godkjente baklys finnes her:  https://www.fia.com/sites/default/files/lt_19-feu_pluie.pdf

26. Instrumenter

Instrumenter er tillatt, men de skal være plassert og utformet så ingen skarpe kanter kan forårsake skade.

27. Bensinkvalitet

Alle klasser:
Methanol og E85 er ikke tillatt. Drivstoffet skal være bensin som er i vanlig handel (ikke flybensin etc.).
Minimum 0,3 liter skal alltid være tilgjengelig på tanken for kontroll.
Klasse 85cc og 125cc
Kun tillat å bruke bensin av typen Aspen+

Klasse 250cc og 650cc
Kun tillat å bruke bensin av typen Aspen R (102) og Aspen +

28. Tauekrok

Karten skal være utstyrt med en tauekrok foran med en indre diameter på minimum 30mm.  Kroken skal være godt synlig med farge som skiller seg ut fra bakgrunnen.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.