§627 Small Tire Stock Suspension 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
3.4. Endrett begrep som passer til alle biler01.01.202214.01.2022

Generelt

Small Tire Stock Suspension (STSS) er en klasse for modifiserte original biler som konkurrerer Heads-up uten index.

Definisjon

Kvalifisering foregår etter raskeste ET.

Startmetode 0,400sek Pro tre.

Eliminering etter pro stige. Lanechoice bestemmes etter kvalifisering i første elimineringsrunde, deretter etter beste tid i foregående runde.

Burn out må være i henhold til §631 pkt 8

STSS kjøres med bumpspot. Ved 8 deltagere eller mer kjøres elimineringen i henhold til §631 pkt 9, «minimum antall kvalifiserte», ellers kjøres elimineringen som «All in». Kvalifiserte som havner utenfor stigen blir reserver i henhold til §631 pkt 18 «reserver».

 

Absolutt breakout er ET 7,50 (4,50) sek eller bilens tekniske breakout i henhold til chassis godkjenning, alternativt førerens lisens. Underkjøres absolutt eller teknisk breakout skal deltageren diskvalifiseres.

Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

Det kreves at bilens utgangspunkt er en serieprodusert modell.

1. Motor

1.1 Motortyper

Kun en motor beregnet for bil kan benyttes.

Veivakslingen skal max være 610 mm over bakken, (max 914 for pickups/trucks).

Motor skal være plassert på original plass. Motorvolum er fritt. Motor behøver ikke være original for bilen. Lystgass, kompressor eller turbo tillatt, men ikke i kombinasjon.

Svingningsdemper i henhold til SFI Spec. 18.1 obligatorisk på alle biler som kjører 10,99 (6,99) og raskere, alternativt kan svingningsdemper være produsert i ett stykke stål (ikke støpt). Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1. Motor, pkt. 1.1 – 1.15.

El-bil er ikke tillatt.

 

1.2 Eksos system

Headers er tillatt. Eksosen skal ledes ut av bilen, vekk fra fører og bensintank. Bruk av fleksible rør er forbudt.

 

1.3 Drivstoff

Bensin, E85, metanol eller diesel er tillatt.

Spesifikasjoner for drivstoff i henhold til generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.6.

El-bil se §614 1,6.

 

1.4 System for drivstoff

Dersom påfyllingen er innvendig i bagasjerom skal tanken være ventilert til utsiden.

Tank lokk med innebygd ventilasjon er forbudt, med unntak av OEM. Drivstoffslanger skal ledes utenom kupe/førerplass. Drivstofftank må være plassert innenfor chassis.

Dersom drivstofftank, drivstoffslanger eller drivstoffpumper er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Toppen av brennstofftank må ikke være høyere enn toppen på bak dekkene. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.5.

 

1.5 Catch tank

Catch tank for kjølevæske er obligatorisk. Kapasitet minimum 0,5 liter. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.7.

 

1.6 Lystgass

Lystgassflasker skal være fast montert og utstyrt med sikkerhetsventil. Flaskene skal være stemplet “DOT 1800 pound” trykklasse. Dersom flaskene er montert i kupe skal stengekranene lett kunne opereres av fører. Slanger skal være høytrykk “steel braided”. Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk av originale varmebelter fra systemets produsent.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.8.

 

1.7 Kompressor, turbolader

Kompressor skal ha fang system i henhold til §614 pkt 1.11. Ventilkåper i støpt eller presset metall er obligatorisk på alle biler med kompressor som benytter metanol som drivstoff. Alle festebolter skal benyttes. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.10 og 1.

I Et racing tillates sentrifugal kompressor, kompressor av standard Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) og High Helix Rootstype (max 4,0º rotorvridning/tomme) samt turbo.

 

1.8 Ventilkåper

Ventilkåper i metall, støpt eller på annen måte maskinelt  produsert i ett stykke kreves dersom det benyttes kompressor sammen med metanol som drivstoff. Samtlige festebolter skal være iskrudd.

 

1.9 Gasspedal overføring

Gasspedal overføring type elektronisk, hydraulisk eller pneumatisk tillates ned til og med 7,50 sek og kan erstattes av ett mekanisk system.

 

2. Drivverk

Automat med converter eller manuell girkasse er tillatt i klassen.

2.1 Clutch, svinghjul, svinghjulsdeksel

Svinghjul og clutch skal tilfredsstille SFI Spec. 1.1 eller 1.2 (2-disk max) for alle biler som går 11.49 sek (7,39)  eller raskere.

Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.2 eller 6.3 på alle biler med ikke original kompressor, turbo eller med lystgass.

Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle andre biler 10.99 sek og raskere. På biler med “Rotary engine” (wankel) som kjører 11,99 (7,49) sek og raskere skal svinghjulsdeksel være minimum 6,35 mm aluminium og dekke 360º. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5.

 

2.2 Kraftoverføring

Originalproduserte 4-hjuls drevne biler er tillatt. Mellomakselring er obligatorisk på alle biler som kjører 13,99 (8.59) sek og raskere.

4-hjuls drevne biler skal ha sikkerhetsring på alle åpne aksler.

Biler med mønstrede dekk av orginal dimensjon og type (ikke gateslicks) kan delta ned til ET 11.49 (7.39) uten mellomakselring.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.3.

 

2.3 Bakaksling

Originale stikkakslinger og C-clips låsing av akslinger er forbudt på biler med ET 10,99 eller raskere og biler med låst differensial.

Akslinger spesialprodusert for dragracing kreves på biler med ET 10,99sek eller raskere samt biler med låst differensial.

Biler med uavhengig bakhjulsoppheng må ha 360º minimum 25×7 mm akselring på begge akslinger. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.6.

 

2.4 Automat girkasse

Fjærbelastet sperre for revers og fungerende “neutral safety switch” er obligatorisk.

Girkasse sprengkappe i henhold til SFI Spec. 4.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 10,99 sek, raskere enn 217 km/t, biler med overladning eller lystgass.

Flexplate i henhold til SFI spec 29.1 og Flexplate deksel i henhold til SFI Spec. 30.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 10.00 sek, raskere enn 217 km/t eller biler med overladning eller lystgass.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.7.

 

2.5 Planet girkasse

Ikke relevant

 

3. Bremser og hjuloppheng

3.1 Bremser

Firehjuls brems er påkrevd på alle biler.

Biler med avfjæret bakaksling skal ha hydrauliske bremser som virker på alle hjul.

Dersom håndoperert brems benyttes, skal denne være plassert på innsiden av førerplassen.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 3.1.

 

3.2 Styring

Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt 3.3

 

3.3 Hjuloppheng bak

Skal være av original type og festet på original plass i karosseri eller ramme. Akselavstand skal være original + – 1″. Uoriginale «bolt on» deler tillatt. Elektroniske eller luft styrte støtdempere forbudt. Bladfjører kan flyttes innover for dekk klaring, men får ikke flyttes i høyde eller lengderetning. Originale fester skal sitte igjen for sammenlikning.

Komplett fjæring på alle hjul er obligatorisk.

Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.

Det er forbudt å lette standard komponenter

Momentstag eller braketter for feste i bakaksling skal ikke være lavere enn felgens laveste kant.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

 

3.4 Hjuloppheng foran

Komponenter i hjuloppheng foran kan byttes fritt så lenge de sitter i originale fester. Originale øvre støtdemperfester skal finnes på original plass, men må ikke brukes. Maks. et (1) uoriginalt feste per side kan fabrikkeres på chassis.

Komplett fjæring på alle hjul er obligatorisk.

Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.

Det er forbudt å lette standard komponenter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

3.5 Wheelie bars

Ikke tillatt,

 

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

 

4.2 Deflektor plate

Ikke relevant

 

4.3 Bakkeklaring

Alle biler må ha min. 75 mm bakkeklaring fra front av bilen til 305 mm bak midtlinjen for forakselen.

Minimum 50mm for resterende del av bilen, unntatt headers og bunnpanne.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.5.

 

4.4 Bremseskjerm

Obligatorisk på alle biler raskere enn 240 km/t (200km/t). Bremseskjerm skal pakkes på nytt før hver kjøring.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.7.

 

4.5 Veltebøyle

Veltebøyle kreves i alle biler med ET 10.00 -10,99 sek og alle convertibles. Biler med «Hard Top» eller T-tak er å anse som lukket. Takluker skal være montert under kjøringen. Takluker, T-tak, panoramatak el. i glass er ikke tillatt ved ET raskere enn 11,00 sek. Disse kan erstattes med kullfiber, glassfiber eller metall.

Biler med fast montert tak eller «Hard Top» som er nyere enn 2008 og som kjører 10.00sek eller saktere og som har slutthastighet 217 km/t eller under,  behøver ikke veltebøyle.

Avtagebare tak skal være montert under kjøring.

Se generelle tekniske bestemmelser

  • 614 og NSR §304.

 

4.6 Veltebur

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.10.

Obligatorisk i alle biler med ET 9.99 sek eller raskere, eller med toppfart over 217 km/t.

Biler med ET under 8,50 sek eller slutthastighet 290 km/t og over skal ha beskyttelsesbur i henhold til SFI spec.

Bur skal re sertifiseres og påføres godkjenningsmerke hvert 3de år. Denne chassis besiktningen skal utføres av en NBF chassiskontrollør.

Biler med mindre rørdimensjon i buret enn det som ovenfor kreves kan delta nasjonalt i klasser med ET ned til og med 10.00sek.

 

4.7 Akselavstand

Det er ikke tillatt å endre akselavstand fra det som er originalt.  Maks differanse mellom høyre og venstre side samt avvik fra original akselavstand er 25mm (1″).

 

4.8 Ramme

Rammevanger/ ramme skal være originale og på original plass. Ramme kan fjernes/byttes til rør foran fremre innfestning til forstilling. «Dempertårn» må ha original topp der hvor demper/fjærbein er festet.

 

Motorplate er tillatt.

 

5. Hjul og dekk

5.1 Dekk

Slicks tillat. målt høyde max 28″ målt bredde på slitebane max 10,5″. (her er det de faktiske mål som gjelder, ikke hva dekket er merket som.) W dekk ikke tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.1 og 5.2.

Hjulhusene kan modifiseres.

 

5.2 Felger

Minimum diameter 13”, Felger og dekk skal være produsert for bil.

Eikefelger er ikke tillatt.

Kravet til minimum diameter kan fravikes dersom bilen originalt er levert med mindre hjul og har original motor.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.2 og 5.3.

 

6. Interiør

6.1 Seter

Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.2.

 

6.2 Innredning

Stål, glassfiber eller aluminium. Valgfri angående trekk og polstring. Magnesium er forbudt.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 6.1 og 6.2.

 

6.3 Vindusnett

Obligatorisk i biler med karosseri hvor veltebur kreves.

Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.3 og NSR §307.C.

 

7. Karosseri

7.1 Vinger, altereds og dragsters

Ikke relevant

 

7.2 Vinger, biler med karosseri

Originale og ikke originale vinger er tillatt. Disse må være fast montert i karosseri, ramme eller veltebur, og ikke justerbare mens bilen kjører.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.2.

 

7.3 Karosseri, altereds

Ikke relevant

 

7.4 Karosseri, dragsters

Ikke relevant

 

7.5 Karosseri, standard biler

Karosseri skal ha originale linjer og utseende. Løse deler som bakluke, dører, forskjermer, ruter, etc. kan skiftes ut til annet materiale, men må ha original fasong. Støtfangere kan fjernes eller modifiseres fritt.

Obligatorisk med tak/convertible top og vindusrute. Minimum 2 fungerende dører.

Skjermer kan ikke fjernes, men det er tillatt å endre hjulåpning for klaring til dekk.

Endrede hjulåpninger skal være uten kanter som kan skade dekk.

Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtakbare tak, kan kjøres uten tak.

Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dører.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.9 og 7.0.

 

7.6 Brannvegg

Obligatorisk. Brannvegg (torpedovegg) skal være original og på original plass, med unntak av braketter og andre løse deler som ikke påvirker brannveggens styrke. Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.4.

 

7.7 Gulv

Obligatorisk. Gulv skal være originalt og på original plass. Girkassetunnel kan være avtagbar men i originalt materiale og tilnærmet original fasong. Tilkomst til girkassen tillates kun dersom denne er mindre enn 0,56m2.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.5.

 

7.8 Panser

Panser kan fjernes eller modifiseres fritt.

Forgasser må dekkes av flammedemper eller scoop slik at bensin ikke trekkes ut av forgasser under fart. Scoop kan ikke være høyere enn 279 mm over panser.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.6.

 

7.9 Ruter, altereds, dragsters

Ikke relevant

 

7.10 Ruter, standard biler

Obligatorisk.

Disse må være i god stand uten sprekker.

Ruter kan være i splintfritt materiale minimum tykkelse 3,0 mm.

Sidevinduer trenger ikke ha operative vindusheiser. Klistremerker er kun tillatt på side- og bakruter.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.8 og 7.9.

 

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Valgfri plassering. Batteri skal være godt festet. Batterifestet skal være i metall. Dersom batteri er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.1.

 

8.2 Tenningssystem

Turtalls-sperre er tillatt, men denne skal ikke fungere som turtalls-kontroll for å holde igjen motoren nedover banen.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.2.

 

8.3 Hovedstrømbryter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.3.

8.4 Baklys

Ved nattkjøring skal det være minimum et fungerende baklys.

 

 

9. Hjelpemidler

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt OEM computersystemer.

Sensorer som registrerer hjulhastighet, samt sensorer som registrerer løft i chassis kan kun brukes til logging, ikke til motorstyring.

 

9.1.1 Data recorder

Tillatt.

 

9.2 Brannsluknings systemer

Brannslukker i depot i henhold til §614 – 9.2 kreves.

Fastmontert slukkesystem eller hånd slukker anbefales selv om dette ikke er krav.

Se også §614 – 9.2

9.4 Tauebøyle

Tauebøyle på bilen er obligatorisk.

 

9.5 Følgebil

Kun tillatt for biler med ET 10.00 sek eller raskere, samt ved J15/J16 lisens.

 

10. Fører

10.1 Armstropper

Påbudt i alle åpne biler.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.8.

 

10.2 Lisenser

Se regler om lisenser §631.3.

 

10.3 Sikkerhetsbelter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.7.

 

10.4 Nakkestøtte/støtbeskyttelse

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.9.

 

10.5 Hjelm

Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, se NSR § 304.

Se generelle tekniske bestemmelser §614, 10.1.

 

10.6 Balaklava

Balaklava er obligatorisk for alle biler 9,99 og raskere.

 

10.7 Nakkekrave/ FHR

FHR er obligatorisk for alle førere i biler med ET 9.90 eller raskere.

Se generelle tekniske bestemmelser §614,10.3.

 

10.8 Kjøredress, sko og hansker

Minimum bekledning skal dekke hele kroppen og være i flammehemmende materiale.

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.4.

 

10.9 Fang system for bein

Ikke relevant.

 

11 Passasjer

Kjøring med VIP passasjer tillates kun etter godkjenning fra NBF ned til ET 8.50sek. Passasjeren skal ha samme sikkerhet som fører

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.