§ 605 Spesialreglement for Dragrace 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

§ 605 Spesialreglement for Dragrace

Dragracing er en aksellerasjonskonkurranse mellom to biler på en 402,33 m(mile) lang rett bane. Konkurransen består av kvalifisering og finaler (elimination).

Konkurransemetode
Når kvalifiseringen er av sluttet, tas de beste deltakerne i hver gruppe ut, og disse plasseres inn på et skjema, en elimineringsstige, for å delta i finalene, elimination.
Elimineringsstigen kan kjøres med 4, 8, 16, 32 eller 64 kvalifiserte biler.
I finalene startes bilene parvis i heat og elimineringen utføres etter tre forskjellige metoder, avhengig av gruppen det konkurreres i.

A. Head up: Bilene starter likt, Første bil over mållinjen vinner.
B. Break out: Bilene starter likt. Første bil over mållinjen uten å ha kjørt raskere enn et fastsatt indeks er vinner.
C. Handicap: Bilene starter med tidsdifferanse. Første bil over mållinjen er vinner.

Den tapende bilen i hvert heat er utslått (eliminert), mens den vinnende bilen fortsetter til neste elimineringsrunde, Til slutt møtes de to gjenværende bilene i en finale hvor en vinner
(top eliminator) kåres.

Grupper                                                        Betegnelse                                Konkurranse
Top Fuel                                                             TF                                                    Heads Up
Funny Car                                                          FC                                                    Heads Up
Pro Stock                                                            PRO                                                Heads Up
Top Metanol                                                      TMD og TM/FC                           Heads Up
Pro Mod                                                              PM                                                  Heads Up
Competition                                                       D og A                                            Handicap
Super Comp                                                       S/C                                                  Break Out
Super Gas                                                           S/G                                                  Break Out
Super Street                                                       S/ST                                                Break Out
ET Racing                                                          PET og SPET                                  Handicap
Pro Street                                                           P/S                                                   Break Out
Junior Dragster                                               J/S-J/M                                           Handicap
Street Legal                                                      S/L                                                     Break Out

Aldersgrense for Juniorklassen
J/SR 6 år 20,00 på 1/8 mile
J/S 8år ET 12,90 1/8 mile
J/MB 10år ET 8,90 1/8 mile
J/M 12år ET 7,90 1/8 mile Max 140 km/t
5A/J15, 5C/J15 15år ET 10,90 1/4 mile (ET 6,90 1/8 mile)
4C/J16 16år ET 9,90 1/4 mile (ET 6,40 1/8 mile)
4A/J16 16år ET 8,90 1/4 mile (ET 5,70 1/8 mile)
4A/J16 16år ET 7,50 1/4 mile (ET 4,60 1/8 mile) kun etter søknad og godkjenning fra NBF.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.