§ 622 Teknisk Reglement for ET racing 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Regelverk for FIA-klassene:

Advanced ET (Top Doorslammers) ET 6.00-7.49
Finnes i FIAs regelbok. (www.fia.com)

§ 622 ET Racing

Endring:Gjelder fra dato:Publisert dato:
Ingen endringer

Benevning
PET etterfulgt av startnummer for klassen 9.0 sek og saktere
SPET etterfulgt av startnummer for klassen raskere enn 9.0 sek
(Stevnets tilleggsregler kan bestemme andre benevninger).

Generelt
Hver arrangør kan valgfritt benytte den klassetittel og inndeling de ønsker.
Dette skal påføres i søknaden om løp og defineres i tilleggsreglene.
Klasseinndeling for NM, se § 632.

Definisjon

ET kjøres fra 6.00 og saktere på ¼ mile (3,85 sek.) på 1/8 mile.

ET 7.50 (4.50) og saktere iht § 622

ET 6.00(3.66) til og med 7.49 (4.49) kjører iht FIA Advanced ET

Absolutt breakout er ET 6,00 (3.66) sek eller bilens tekniske breakout i henhold til chassis godkjenning. Underkjøres absolutt eller teknisk breakout skal deltageren diskvalifiseres.Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

1. Motor

1.1 Motortyper

Kun en forbrenningsmotor beregnet for bil kan benyttes.
Veivakslingen skal max være 610 mm over bakken, (max 914 for pickups/trucks).
Motor plassert bak fører er kun tillatt i dragsters samt i biler der motor originalt var bakmontert.
Det er tillatt å flytte motor bakover inntil 10% av hjulavstanden målt fra senter fremhjulspindler til senter fremste tennplugghull. Svingningsdemper i henhold til SFI Spec. 18.1 obligatorisk på alle biler som kjører 10,99 (6,99) og raskere, alternativt kan svingningsdemper være produsert i ett stykke stål (ikke støpt).  Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1. Motor, pkt. 1.1 – 1.15.
El-bil er tillatt.

1.2 Eksos system

Headers er tillatt. Eksosen skal ledes ut av bilen, vekk fra fører og bensintank. Ved bruk av headers på metanol-motorer skal disse være mantlet eller isolert fra topplokk flens og ned til bøyen ved karosseriets underkant. Bruk av fleksible rør er forbudt.

1.3 Drivstoff

Bensin, E85, metanol eller diesel er tillatt. Lystgass er tillatt. Nitrometan erkun tillatt for bakmotordragstere med ET under 7.50 uten overlading og med maksimal innblanding på 97%. tillatt.
Spesifikasjoner for drivstoff i henhold til generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.6.
El-bil se §614 1,6.

1.4 System for drivstoff

Dersom påfyllingen er innvendig i bagasjerom skal tanken være ventilert til utsiden.
Tanklokk med innebygd ventilasjon er forbudt, med unntak av OEM. Drivstoffslanger skal ledes utenom kupe/førerplass. Drivstofftank må være plassert innenfor chassis.
Dersom drivstofftank, drivstoffslanger eller drivstoffpumper er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Toppen av brennstofftank må ikke være høyere enn toppen på bakdekkene. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.5.

1.5 Catch tank

Catch tank for kjølevæske er obligatorisk. Kapasitet minimum 0,5 liter. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.7.

1.6 Lystgass

Lystgassflasker skal være fast montert og utstyrt med sikkerhetsventil. Flaskene skal være stemplet “DOT 1800 pound” trykklasse. Dersom flaskene er montert i kupe skal stengekranene lett kunne opereres av fører. Slanger skal være høytrykk “steel braided”. Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk av originale varmebelter fra systemets produsent.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.8.

1.7 Kompressor, turbolader

Kompressor skal ha fangsystem i henhold til §614 pkt 1.11. dersom metanol er benyttet som drivstoff. Ventilkåper i støpt eller presset metall er obligatorisk på alle biler med kompressor som benytter metanol som drivstoff. Alle festebolter skal benyttes. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 1.10 og 1. I Et racing tillates sentrifugal kompressor, kompressor av standard Rootstype (max 4º rotorvridning/tomme) og High Helix Rootstype (max 4,0º rotorvridning/tomme)

1.8 Ventilkåper

Ventilkåper i metall, støpt eller på annen måte maskinelt  produsert i ett stykke kreves dersom det benyttes kompressor sammen med metanol som drivstoff. Samtlige festebolter skal være iskrudd.

1.9 Gasspedal overføring

Gasspedal overføring type elektronisk, hydraulisk eller pneumatisk tillates ned til og med 7,50 sek og kan erstattes av ett mekanisk system.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul, svinghjulsdeksel

Svinghjul og clutch skal tilfredsstille SFI Spec. 1.1 eller 1.2 (2-disk max) for alle biler som går 10.99 (6.90) eller raskere.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.2 eller 6.3 på alle biler med ikke original kompressor, turbo eller med lystgass.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle andre biler 10.99 sek og raskere. På biler med “Rotary engine” (wankel) som kjører 11,99 (7,49) og raskere skal svinghjulsdeksel være minimum 6,35 mm aluminium og dekke 360º. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5.

2.2 Kraftoverføring

Originalproduserte 4-hjuls drevne biler er tillatt. Mellomakselring er obligatorisk på alle biler som kjører 13.99 (8.59) sek og raskere. Åpne mellomakslinger skal ha beskyttelsesrør der hvor de passerer føreren (se §614 pkt 2.3) 4-hjuls drevne biler skal ha sikkerhetsring på alle åpne aksler. Biler med mønstrede dekk av orIginal dimensjon og type (ikke gateslicks) kan delta ned til ET 11.49 (7.39) uten mellomakselring. Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.3.

 

2.3 Bakaksling

 Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.6.
Biler med uavhengig bakhjulsoppheng må ha 360º minimum 25×7 mm akselring på begge akslinger.

2.4 Automatgearkasse

Fjærbelastet sperre for revers og fungerende “neutral safety switch” er obligatorisk.
Gearkasse sprengkappe i henhold til SFI Spec. 4.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 10,99 eller raskere enn 217 km/t, biler med overladning eller lystgass. 
Flexplate i henhold til SFI spec 29.1 og Flexplate deksel i henhold til SFI Spec. 30.1 er obligatorisk på alle biler raskere enn 9,99 eller raskere enn 217 km/t, eller biler med overladning eller lystgass.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.7.

2.5 Planetgearkasse

Ikke original produsert planet gearkasse skal ha sprengkappe i henhold til SFI Spec. 4.1, dette er obligatorisk på alle overladede biler samt alle biler med lystgass. På øvrige biler kan planetgirkassens fremre og bakre hus bindes sammen med en stålramme som alternativ til sprengmatte.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 2.7.

3. Bremser og hjuloppheng

3.1 Bremser

Firehjuls brems er påkrevd på alle biler, med unntak av dragsters og funny cars.
Dragsters og funny cars, skal minimum ha bremser som virker direkte, på begge bakhjul.
Biler med avfjæret bakaksling skal ha hydrauliske bremser som virker på alle hjul.
Dersom håndoperert brems benyttes, skal denne være plassert på innsiden av førerplassen.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 pkt. 3.1.

3.2 Styring

For biler med ET 9,99 og saktere skal minimum diameter på ratt være 11”.
Ratt av typen butterfly er ikke tillatt for biler med ET 9,99 og saktere.
Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt 3.3 og 4.1.

3.3 Hjuloppheng, altereds, dragsters og funny cars

Komplett fjæring er obligatorisk.
Fast montert frontaksling er tillatt på biler med hjulavstand under 3050 mm, eller lettere enn 1066 kg. Fast montert bakaksling er tillatt.
Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

3.4 Hjuloppheng, biler med standard karosseri

Komplett fjæring på alle hjul er obligatorisk, unntak se 3.3
Det skal være minimum en fungerende støtdemper på hvert fjærende hjul.
Det er forbudt å lette standard komponenter. Det er ikke tillatt med ikke fjærende hjuloppheng.
Momentstag eller braketter for feste i bakaksling skal ikke være lavere enn felgens laveste kant.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.4, 3.4.1, 3.4.2 og 4.1.

3.5 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må ikke være i metall. Se generelle tekniske bestemmelser §614 3.5.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Deflektor plate

Obligatorisk på alle dragsters med bakmontert motor.
Skal være montert mellom veltebur og motor på dragster med hekkmotor for å beskytte fører og fueltank.
Min. materialtykkelse er 3 mm aluminium 6060 T6 eller 1,5 mm stål.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.3.

4.3 Bakkeklaring

Alle biler må ha min. 75 mm bakkeklaring fra front av bilen til 305 mm bak midtlinjen for forakselen.
Minimum 50mm for resterende del av bilen, unntatt headers og bunnpanne.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.5.

4.4 Bremseskjerm

Obligatorisk på alle biler raskere enn 240 km/t (200km/t). Bremseskjerm skal pakkes på nytt før hver kjøring.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.7.

4.5 Veltebøyle

Veltebøyle kreves i alle biler med ET 10.00 -10,99 sek og alle convertibles. Biler med «Hard Top» eller T-tak er å anse som lukket. Takluker skal være montert under kjøringen. Takluker, T-tak, panoramatak el. i glass er ikke tillatt ved ET raskere enn 11,00 sek. Disse kan erstattes med kullfiber, glassfiber eller metall. Biler med fast montert tak eller «Hard Top» som er nyere enn 2008 og som kjører 10.00sek eller saktere og som har slutthastighet 217 km/t eller under,  behøver ikke veltebøyle. Avtagebare tak skal være montert under kjøring.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 og NSR §304.

4.6 Veltebur

Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.10. Obligatorisk i alle biler med ET 9.99 sek eller raskere, eller med toppfart over 217 km/t. Biler med ET under 8,50 sek eller slutthastighet 290 km/t og over skal ha beskyttelsesbur i henhold til SFI Spec. Bur skal resertifiseres og påføres godkjenningsmerke hvert 3de år. Denne chasssiskontrollen skal utføres av en NBF chassiskontrollør.

4.7 Akselavstand

Min. 216 cm (85¨), max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”) for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder 50 mm (2”) differanse.
På dragstere får fremre sporvidde ikke underskride 66 cm (26”).  Bakmotordragster med ET under 7.50 som benytter Nitrometan som drivstoff skal ha chassie bygget i henhold til SFI 2.1

4.8 Ramme

Denne kan forsterkes, og tverrstag kan flyttes. Ikke tillatt å gjøre forandringer utover FIA tegninger for biler under ET10.00 sek. og for SFI spec under ET 8.50 sek.
Motorplate er tillatt.

5. Hjul og dekk

5.1 Dekk

Slicks er tillatt. Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.1 og 5.2.
Hjulhusene kan modifiseres, men skal se tilnærmet originale ut.

5.2 Felger

Minimum diameter 13”, Minimum diameter 5” for fronthjul på dragstere. Felger og dekk skal være produsert for bil.
Eikefelger er kun tillatt på dragstere som ikke veier mer enn 817 kg.
Kravet til minimum diameter kan fravikes dersom bilen originalt er levert med mindre hjul og har original motor.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 5.2 og 5.3.

6. Interiør

6.1 Seter

Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.2.

6.2 Innredning

Stål, glassfiber eller aluminium. Valgfri angående trekk og polstring. Magnesium er forbudt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 6.1 og 6.2.

6.3 Vindusnett

Obligatorisk i biler med karosseri hvor veltebur kreves.
Se Generelle tekniske bestemmelser §614 6.3 og NSR §307.C.

7. Karosseri

7.1 Vinger, altereds og dragsters

Alle vinger skal være faste, uten mulighet for justering når bilen kjører. Sidemonterte “canard-type” vinger er tillatt. Ingen vinger/spoilere må være nærmere enn 152 mm fra hjulene. Front overheng må ikke være mer enn 762 mm foran spindler.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.2.

7.2 Vinger, biler med karosseri

Ikke originale vinger er tillatt. Disse må være fast montert i ramme eller veltebur, og ikke justerbare mens bilen kjører.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.2.

7.3 Karosseri, altereds

Kan være “chopped”, “channeled”, “sectioned”, “streamlined”, etc.
Sedan delivery, trucks (maks 1-tonns) eller sedan pickups (Ranchero, El Camino) er tillatt.
Glassfiber karosserier er tillatt. Dørhengsler av lift-off type må ha sikkerhetspinner.
Biler med tak og frontrute må ha min. to dører.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 avsnitt 7.

7.4 Karosseri, dragsters

Karosseri må være bygget i metall, glassfiber eller kompositt materiale og skal gå foran brannvegg.
Førerplass må være konstruert med tanke på å forhindre at fører kommer i kontakt med hjul, eksossystem, eller bane dersom ett uhell oppstår. Gulv som er uavhengig av karosseri er obligatorisk i biler hvor førers bein hviler på gulv eller chassis. På biler med frontmontert motor får scoop ikke stikke høyere enn 279 mm over forgasser pakningsflate. Det er forbudt med strømlinjeformede deksler rundt fronthjul. Se generelle tekniske bestemmelser §614 avsnitt 7.

7.5 Karosseri, standard biler

Obligatorisk med tak/convertible top og vindusrute. Minimum 2 fungerende dører.
Skjermer kan ikke fjernes, men det er tillatt å endre hjulåpning for klaring til dekk.
Endrede hjulåpninger skal være uten kanter som kan skade dekk.
Fiberkomponenter er tillatt i framskjermer.
Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtakbare tak, kan kjøres uten tak.
Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dører.
Sportsbiler og roadsters kan kjøre uten tak og frontrute.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.9 og 7.0.

7.6 Brannvegg

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.4.

7.7 Gulv

Obligatorisk. Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.5.

7.8 Panser

Valgfritt.
Forgasser må dekkes av flammedemper eller scoop slik at bensin ikke trekkes ut av forgasser under fart. Scoop kan ikke være høyere enn 279 mm over panser.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.6.

7.9 Ruter, altereds, dragsters

Valgfritt.
Vindskjerm obligatorisk.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.8 og 7.9.

7.10 Ruter, standard biler

Obligatorisk.
Disse må være i god stand uten sprekker.
Ruter kan være i splintfritt materiale minimum tykkelse 3,2 mm.
Sidevinduer trenger ikke ha operative vindusheiser. Klistremerker er kun tillatt på side- og bakruter.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 7.8 og 7.9.

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Valgfri plassering. Batteri skal være godt festet. Batterifestet skal være i metall. Dersom batteri er plassert i bagasjerom skal dette isoleres fra kupe med 0,6 mm stålplate eller 0,8 mm aluminium. Denne skal være tett for væskegjennomtrengning til kupe. Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.1.

8.2 Tenningssystem

Turtalls-sperre er tillatt, men denne skal ikke fungere som turtalls-kontroll for å holde igjen motoren nedover banen.
Det er tillatt med turtalls-begrenser på start. Throttle stop eller annen type automatikk er forbudt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.2.

8.3 Hovedstrømbryter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 8.3.

8.4 Baklys

Ved nattkjøring skal det være minimum et fungerende baklys.

9. Hjelpemidler

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt OEM computersystemer.

9.1.1 Data recorder

Tillatt.

9.2 Brannsluknings systemer

Brannslukker i depot i henhold til §614 – 9.2 kreves.
Fastmontert slukkesystem eller håndslukker anbefales selv om dette ikke er krav.
Biler i gruppen Advanced ET 6,00-7,49 (3,66-4,49) samt biler med lystgass (helt karosseri eller Funny Car) 7,55-7,99 (4,50-4,79) skal ha fastmontert slukkesystem minimum 2,3kg.
Biler med overladning som benytter etanol eller metanol som drivstoff  (helt karosseri eller Funny Car) i gruppen Advanced ET 6,00-7,49 (3,66-4,49) skal ha slukkesystem i henhold til FIA Technical List No 16 (system) og FIA Technical List No 06 (slukkemiddel)
Dersom høytrykks system benyttes skal det være med trykk på minimum 80bar og vekt 3,3kg. SFI 17.1 system minimum 9,1 kg.
Åpne dragsters og altereds er unntatt kravet til slukkesystem.
Se også §614 – 9.2

9.4 Tauebøyle

Tauebøyle på bilen er obligatorisk.

9.5 Følgebil

Kun tillatt for biler med ET 10:00 eller raskere, samt ved førere med J15/J16 lisens.

10. Fører

10.1 Armstropper

Påbudt i alle åpne biler og funny cars.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.8.

10.2 Lisenser

Se regler om lisenser §631.3.

10.3 Sikkerhetsbelter

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.7.

10.4 Nakkestøtte/støtbeskyttelse

Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.9.

10.5 Hjelm

Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, se NSR § 304.
Se generelle tekniske bestemmelser §614, 10.1.

10.6 Balaklava

Balaklava er obligatorisk for alle biler 9,99 og raskere.

10.7 Nakkekrave/ FHR

FHR er obligatorisk for alle førere i biler med ET 9.90 eller raskere.
Se generelle tekniske bestemmelser §614,10.3.

10.8 Kjøredress, sko og hansker

Minimum bekledning skal dekke hele kroppen og være i flammehemmende materiale.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 10.4.

10.9 Fangsystem for bein

Alle dragsters som ikke har tverstag over førerens bein skal ha stropp eller annen ordning som holder beina inne i bilen ved kollisjon eller velt etc.

11 Passasjer

Kjøring med VIP passasjer tillates kun etter godkjenning fra NBF ned til ET 8.50sek. Passasjeren skal ha samme sikkerhets som fører. Kjøring med ET under 8.50 tillates ikke.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.