§ 624 Teknisk Reglement for Super Gas 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder fra dato:Gjelder fra dato:
Ingen endringer

Benevning
S/G etterfulgt av startnummer.
Sedaner, sportsbiler, kupe, kombi, roadsters, vans og pick-ups er tillatt. Støtfangere er valgfritt. Grill kan erstattes med plater. Altereds, dragstere og funny cars er forbudt. Street roadsters med ratt på venstre side er tillatt.

Minimums vekt inkl. fører er :
952 kg (2100 lbs) for V8
748 kg (1650 lbs) for 6-syl.
544 kg (1200 lbs) for 4-syl.

Stevnets vekt er gjeldende.
Startmetoden “deep staging” er ikke tillatt.
Både prestage og stage lyset må være tent for å oppnå en legal start.
Ved eliminering starter begge bilene samtidig uten handicap, og vinneren er den som kommer nærmest en ET på 9,90 sek 1/4 mile eller 6.30 på 1/8 mile.

Under kvalifisering kan det kjøres raskere, men kun tider over 9,90/6,30 er tellende. Kjøres det raskere under elimineringen enn index er man automatisk utslått (break out).
Absolutt breakout 0,9 sek (0,6sek) under klassens breakout. Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

1. Motor

1.1 Motor

Fri bilmotor. Fri trimming. Turbo, kompressor og lystgass er tillatt, men ikke i kombinasjon. Motorplassering er valgfri i originalt motorrom. Vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene fra SFI Spec 18., alternativt egenprodusert i ett stykke stål (ikke støpegods) er obligatorisk. Overladning ikke tillatt sammen med lystgass.

Bleie er obligatorisk. Se §614)

1.2 Eksossystem

Maks to (2) utslipp. Avgassene skal være rettet vekk fra fører og drivstofftank.

1.2.1 Lydbegrensning

Ingen. Merk at andre krav kan gjelde i andre land

1.3 Drivstoff

Bensin, E85, racingfuel, diesel eller metanol er tillatt. Lystgass er tillat.

1.4 Drivstoffsystemet

Drivstoffsystemet inkl. rør skal plasseres utenfor kupéen. Elektrisk bensinpumpe skal være koblet via tenningsbryter. Uoriginal bensintank og fuel-cells er tillatt. Dersom disse monteres i bagasje-rommet skal de være isolert fra kupéen med en heldekkende min. 0,8 mm tykk væsketett brannvegg. Fuel-cell anbefales.

1.5 Catch tank

Catch tank på min. 0,5 liter for å hindre at kjølevæske spres på banen er påkrevet.

1.6 Kompressor / turbo

Kun roots, sentrifugal eller OEM skrue- kompressor er tillatt. Ved bruk av etanol eller metanol som drivstoff kreves fangreimer etter SFI 14.1. Overladning er ikke tillatt sammen med lystgass.

1.7 Gasspedal

Tidsinnstilt «throttlestop» som stilles inn før kjøringen er tillatt.  Iht. generelle tekniske bestemmelser §614.

1.8 Ventilkåper

Støpte eller maskinelt produserte ventildeksler i metall er obligatorisk når kompressor med metanol eller etanol som drivstoff benyttes. Samtlige bolter skal være benyttet for å feste kåpene.

2. Drivverk

2.1 Clutch, svinghjul og clutchhus.

Originale støpejerns svinghjul og trykkplate er forbudt. Clutch skal være i henhold til SFI Spec 1.1 ,1.2, 1.3 eller 1.4 (max 2 lameller). Svinghjulsbeskyttelse skal være i henhold til SFI spec 6.1, 9.1. SFI spec 6.2, 6.3 obligatorisk når kompressor og/eller klutsj ihht SFI spec 1.3 eller 1.4 er benyttet.

2.2 Mellomaksel

Mellomakselring er påkrevet.

2.3 Bakaksel

Stikk akslinger spesialprodusert for dragracing er obligatorisk på alle biler med låst differensial, spole. Biler som veier over 907kg med individuell bakaksling, uten øvre bærearmer må bytte til konvensjonell bakaksling (se §614). Biler med individuell bakaksling som har øvre bærearmer kan beholde denne. Quick-change eller låst bakaksling er tillatt. Se §614.

2.4 Gearkasse

Valgfri transmisjon. Automatkasser skal ha en sperreordning for ufrivillig innsjalting til revers. Det er obligatorisk med nøytral startbryter. Ved bruk av automatkasse er sprengmatte eller plate ihht. SFI Spec 4.1 påbudt. Flexplate som oppfyller kravene til SFI Spec 29.1 eller 29.2 og flexplate beskyttelse som oppfyller kravene til SFI Spec 30.1 er påbudt.
Ved bruk av gearkasse av planetgears type (Lenco eks.) på biler med kompressor, turbo eller metanol er beskyttelsesplate i henhold til SFI Spec 4.1 påbudt alternativt ramme(se §6.14).

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

Minimum bremser på begge bakhjulene(skivebremse), forhjulsbrems anbefales. Alle avfjærede hjul skal ha bremser.

3.2 Bremseskjerm

Anbefales. Obligatorisk ved slutthastighet over 240 km/t.

3.3 Styring

Kun konvensjonelt styresystem. Min. rattdiameter er 11”. Ratt av typen “Butterfly” er forbudt.

3.4 Understell

Kun konvensjonell avfjæret forstilling er tillatt. Det er påkrevet med en støtdemper for hvert fjærende hjul. Avfjæring av bakaksel er valgfritt.

3.5 Traction bars

Tillatt. Fremre “rod ends” på alle ladder bars: 3/4”, kun av stål.

3.6 Wheelie bars

Tillatt. Hjul må være ikke-metalliske.

4. Ramme

4.1 Ballast

Tillatt.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 4.2.

4.2 Støtfanger

Valgfritt.

4.3 Ramme

Valgfri.

4.4 Veltebur

Obligatorisk. Skal bygges etter FIA/SFI spec som beskrevet i §614. Chassis skal kontrolleres av chassiskontrollør og påføres kontrollmerke hvert tredje år.

4.5 Akselavstand

Min. akselvastand er 90”(2286mm) og maks. 120” (3048mm) hvis ikke annet er originalt fra bilfabrikkant.
Maks. tillatte variasjon i akselavstand fra høyre til venstre side er 1” (25,4mm).

5. Felger og dekk

5.1 Felger

Kun felger av biltype er tillatt. Eikefelger og felger for motorsykler er ikke tillatt. Min. felgdiameter er 13” dersom bilen ikke er originalt utstyrt med mindre, og benyttes med original motor.

5.2 Dekk

Racingslicks er tillatt. Se Generelle tekniske bestemmelser §614 pkt.5.

6. Interiør

6.1 Stoler

Førerstol av racingtype er obligatorisk. Stolen kan være produsert i glassfiber, carbonfiber, stål eller aluminium.
Se generelle tekniske bestemmelser §614 og NSR §304.9.

6.2 Innredning

Valgfri angående trekk og polstring. Plater av metall skal være av aluminium eller stål. Magnesium er forbudt.

6.3 Vindusnett

Vindusnett ihht §614 er obligatorisk.

6.4 Deksler

Deksler over førerommet eller lasteplan er kun tillatt dersom de ikke forhindrer føreren i å entre eller forlate førerommet.

7. Karosseri

7.1 Karosseri

Helt karosseri er obligatorisk. Sedaner, sportsbiler, kupe, kombi, roadsters, vans og pick-ups er tillatte karosserityper. Glassfiberkarosserier er tillatt.  Dører som er utstyrt med dørhengsler slik at de kan løftes av, må ha sikkerhetspinner eller låser.  Biler med tak og frontrute skal ha to fungerende dører inn til fører rommet. Biler uten tak behøver ikke dører. Karosseriet kan være “channeled” eller “sectioned”. Roadsters kan benyttes uten tak og frontrute. Karosseriet kan flyttes bakover på rammen. Det bakre hjulhuset kan ikke strekke seg inn i døren. Eventuelt forgasserscoop kan ikke være høyere enn 279mm over panser.

7.2 Skjermer

Originale skjermer er obligatorisk. Identiske kopier i glassfiber er tillatt. Forskjermer kan forlenges for å tilpasses endret akselavstand. Bakskjermene kan modifiseres for klaring til dekk.
Innerskjermer er valgfritt.

7.3 Torpedovegg

Obligatorisk.

7.4 Gulv

Det er obligatorisk med heldekkende gulv.

7.5 Vindskjerm

Biler uten frontrute skal ha en vindavvisende skjerm produsert i metall eller annet ikke brennbart materiale. Se §614.

7.6 Frontrute

Biler som orginalt er utstyrt med tak og frontrute skal beholde samtlige ruter. Roadsters eller sportsbiler som orginalt var utstyrt med nedfellbare ryter kan benyttes med frontrute og sidertuter fjernet. Samtlige vinduer med unntak av frontrute skal være produsert av ufarget eller orginalfarget sikkerhetsglass eller annet splintfritt materiale (se §614) med minimumstykkelse 3mm. Startnummer er kun tillatt på bakre sideruter samt høyt plassert på frontruten. Kun frontrute i orginalt sikkerhetsglass eller annet splintfritt materiale (se §614) med minimums tykkelse 3mm er tillatt. Plexiglass er forbudt.

 

7.7 Spoiler

Spoiler bak er tillatt. Uoriginal vinge er forbudt. Takmontert spoiler, med unntak av fabrikkmonterte, er forbudt. All justering eller bevegelse under kjøring er forbudt

 

7.8 Tak

Avtagbare tak kan fjernes. Convertibles kan benyttes nedfelt. Tak kan senkes (choppes).

8. Elektrisk

8.1 Batteri

Se §614

8.2 Delay Box

Tidsinnstillbare tilbehør så som «stutterbox» er forbudt. «Delaybox», «Throttles Stop» osv. er tillatt. Se §614 (stutterbox = 2-step rev limiter)

8.3 Tenningssystem

Valgfritt. Se generelle tekniske bestemmelser §614. Det er påkrevet med hovedstrømbryter dersom batteri er montert på uoriginal plass. “Stutter Box” er forbudt.

8.4 Data

Montering av Data Recorder er tillatt.

8.5 Starter

Alle biler må ha selvstarter.

8.6 Tauebil

Ikke tillatt

9. Hjelpemidler

Se generelle tekniske bestemmelser §614.
Trottlestopp er tillatt

9.2 Brannslukker

Brannslukker i depot i henhold til §614 – 9.2 kreves.
Slukkesystem i henhold til §614 – 9.2 anbefales

10. Fører

10.1 Sikkerhetsbelte

Fempunkt sikkerhetssele ihht:
FIA Standard 8853-98, 76 mm (3″)
SFI Spec 16.1 76 mm (3″)
SFI Spec 16.5 76 mm (3″)
I kombinasjon med HANS/FHR kan sikkerhetsseler ihht SFI 16.1 eller 16.5 som har 50mm (2″) brede bånd over akslene benyttes.

10.2 Armstropper

Obligatorisk i åpne biler.

10.3 Hjelm

Se §614

10.4 Nakkekrave

Nakkekrave ihht SFI 3.3 er obligatorisk. Se §614

10.5 Kjøredress

Generelt:
FIA Standard 1986 (ISO 6940) med undertøy
FIA Standard 8856-2000 med undertøy
SFI Spec. 3.2A/1

Biler med kompressor, turbo eller lystgass:
FIA Standard 1986 (ISO 6940) med undertøy
FIA Standard 8856-2000 med undertøy
SFI Spec. 3.2A/5

Biler med automatgirkasse i førerommet, eller åpne biler som har frontmotor med kompressor, lystgass eller turbo:
Kjøredress SFI Spec. 3.2A/15
Balaklava, Hansker, sko og strømper obligatorisk etter SFI spec. 3.3/15
Alt.:
FIA Standard 8856-2000 med undertøy
FIA Standard 8856-2018 med undertøy

Øvrig:
Balaklava, Hansker, sko og strømper obligatorisk etter SFI spec 3.3/1

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.