§ 626 Teknisk Reglement for Pro Street 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

§ 626 Teknisk reglement for Pro Street

Definisjon
PS etterfulgt av startnr
Klassen følger tekniske regler for ET Racing med følge av tillegg:
Startmetode: Pro Start med 0.400 tree
Stigeoppsett: Haltende Pro
Biler av typer Doorslammers med fritt chassis og karosseri samt fjæring på alle 4 hjul.

 

Denne klassen kjøres normalt etter EDRS reglementet og arrangører som ønsker å kjøre denne klassen må ha dette reglementet som vedlegg til sine tilleggsregler.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.