§ 632 Reglement for Norgesmesterskap/Cup Dragrace 2022

Norgesmesterskap og Norgescup

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

EndringerGjeldende fra DatoPublisert dato
Art 3 Endret NC til alle med Heads up start. 01.01.202231.12.2021

1. Kriterier

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap/cup for førere i dragracing.
For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført minst ett stevne med fullført eliminering.
Mesterskapet/cupen arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for dragracing, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i dragracing.

2. Deltagere

Mesterskapet/cupen er åpent for førere som innehar gyldig norsk førerlisens for dragracing.

3. Klasser

Det konkurreres i 3 grupper:
Dragrace NM Junior Dragster
Dragrace NM ET6:00-8:99
Dragrace NM ET 09:00 og saktere

Søknader må være NBF i hende innen 1.oktober

Det arrangeres Norgescup i klassene med Heads Up start. 
Dragrace NC Heads up
Poengberegning som pkt 4.

4. Bedømmelse

En fører regnes som deltager i henhold til generelle bestemmelser 2.1.7. Det tildeles 10 poeng for gjennomført og godkjent teknisk.

Det må gjennomføres minst ett godkjent drag for å kunne tildeles kvalifiseringspoeng.

Det tildeles poeng for den endelige kvalifiseringslisten til de 8 beste etter følgende skala i all grupper:

Kvalifiseringsposisjon 1= 10 poeng      Kvalifiseringsposisjon 5= 5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2= 8 poeng       Kvalifiseringsposisjon 6= 4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3= 7 poeng       Kvalifiseringsposisjon 7= 3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4= 6 poeng       Kvalifiseringsposisjon 8= 2 poeng

Dersom elimineringsstigen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige kvalifiserte deltakere.

For alle grupper gjelder:
Vinnere i elimineringen tildeles 10 poeng pr. runde.

Plassering i stige med: 1-2 biler          3-4 biler                 8-bil stige              16-bil stige              32-bil stige
1. runde vinnere                                                                                                                                          10 poeng
2. runde vinnere                                                                                                      10 poeng                   10 poeng
3. runde vinnere                                                                      10 poeng                10 poeng                   10 poeng
4. runde vinnere                                     10 poeng                10 poeng                 10 poeng                   10 poeng
5. runde vinnere           10 poeng         10 poeng                 10 poeng                 10 poeng                   10 poeng
Totalt                              10 poeng         20 poeng                 30 poeng                40 poeng                  50 poeng

Ved avbrutt arrangement teller poeng oppnådd i kvalifisering og gjennomførte elimineringsrunder. Dersom ingen elimineringsrunder er gjennomført teller kvalpoeng.

5. Tellende løp

Alle mesterskapsrundene vil telle. Se NBF terminliste www.bilsport.no

Arrangøren plikter å sende kvalifiserings lister og resultatlister til NBF senest første virkedag til mail adr: e-jacob2@online.no etter stevnet. Poengberegningen foretas av NBF v/ Erik Jacobsen.

Datoer og resultater for NM og NC arrangement se www.bilsport.no

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og stryke oppsatte løp.

For å få en tellende Norgescup må det ha vært min 8 deltagere gjennom sesongen

6. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng innen hver gruppe tildeles NBFs medaljer i henholdsvis: Gull, sølv og bronse. Norgesmesterskaps/cup medaljer utdeles på NBFs årlige premieutdeling.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM-runde være avgjørende, evt. nest siste osv.

7. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet/cupen foretas av NBF ved Dragrace seksonen. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.