§ 633 Reglement for Norgesmesterskap Street Legal 2022

§633 NM Street Legal

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Endring:Gjelder for dato:Publisert dato:
Benevning01.01.202101.01.2021
1. Konkurranse01.01.202101.01.2021
3. Klasser01.01.202101.01.2021
5. Kvalifiseringsløp og NM Løpet01.01.202101.01.2021

Benevning:
DI etterfulgt av startnummer (Dial-In)
HU etterfulgt av startnummer (Heads-up)

1. Konkurranse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for street legal førere i 2 klasser. Mesterskapet arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for street legal, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i street legal. Street legal kjøres over en distanse på 1/8 mile (201.17 meter).

For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført eliminering.

Det arrangeres del konkurranser hvor de 8 beste i hver av de del konkurransene har rett til deltagelse i NM konkurransen som avholdes på ett stevne på sensommeren/høsten

Det kjøres minimalt 8 og maksimalt 32 bilers stige i eliminering.

 

2. Deltagere

NM løpet er åpen for førere som innehar gyldig norsk førerlisens for dragrace  eller street legal  (helårslisens). Bilen må ha helårs Vognlisens.

Kvalifiseringsløp kan kjøres med enganslisenser.

3. Klasser

Det konkurreres i 2 klasser:

Dial inn ET 7:70. Fult tre (500), sportsman stige

Heads Up ET 7:70. Pro tre (500), pro stige

Det kreves minimum 8 kvalifiserte deltagere for at NM avholdes i klassen. Stiger etter §631 pkt 9, Haltende eller Full

4. Bedømmelse

Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen. Det kjøres bronsefinale.

Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start.

Heads up klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads up start.

Se forøvrig relevante punkt i §631 og §619

5. Kvalifiseringsløp og NM løpet

Arrangører kan søke om NM status på Street Legal stevner for 2021 innen 1. Mars 2022. ( dette pga usikkerhet rundt Covid 19, i en normalsesong vil søknadsfristen være 1.oktober året før)

 

6. Poengtildeling

En fører regnes som deltager når papir- og teknisk kontroll er godkjent. Det tildeles 10 poeng for gjennomført og godkjent teknisk. Det må gjennomføres minst ett godkjent drag for å kunne tildeles kvalifiseringspoeng. Det tildeles poeng for den endelige kvalifiseringslisten til de 8 beste etter følgende skala i all grupper:

Deltagere som blir diskvalifisert skal ha alle sine poeng fra stevnet strøket.
Kvalifiseringsposisjon 1= 10 poeng              Kvalifiseringsposisjon 5=   5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2=   8 poeng              Kvalifiseringsposisjon 6=   4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3=   7 poeng              Kvalifiseringsposisjon 7=   3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4=   6 poeng              Kvalifiseringsposisjon 8=   2 poeng
Dersom elimineringsstigen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige kvalifiserte deltakere.
Par-vinnere i elimineringen tildeles 10 poeng pr. runde.

Dersom NM avgjøres på kun ett stevne tildeles Gull, Sølv og Bronse slik deltagerene kommer ut av stigen, og deretter i henhold til poeng. Ved diskvalifikasjon tapes alle poeng fra stevnet.

7. Premiering

Resultatet i elimineringen vil gi NM medalje, henholdsvis Gull, Sølv og Bronse, som utdeles på NBF årlige premieutdeling. Det er derfor særdeles viktig at stevnets juryleder får deltagerlister som inneholder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

8. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.