Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Drifting 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgesmesterskap/Norgescup for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for deltakere som innehar norsk lisens ihht. Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser pkt4 samt profesjonelle deltakere fra nasjoner godkjent av FIA (jr. ISR 2.3.9) Kun deltakere som innehar norsk lisens kan motta NM/NC poeng.
Se Generelle bestemmelser Art. 12.1.1 e) vedrørende førerrett i Bilsport.
b) Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge side ruter bak på løpsbilen eller i umiddelbar nærhet av dette.
c) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.
d) En deltaker kan ikke stille til start i flere klasser med samme kjøretøy, på samme løp.

3. NM/NC

Følgende løp inngår i mesterskapet:
NM: 2.- 5. juni – Starmoen Motorsenter – NMK Elverum
NM: 25.-27. august – Lillesand Driftarena – Lillesand Motorsport
NM: 6.-8. okt. – Motorcenter Norway – Lillesand Motorsport
Påmelding: www.norwegiandrift.no
NM for klassene PRO og PRO2

NC: 13.-14. mai – Lillesand Driftarena – Lillesand Motorsport
NC: 24.-26. juni – Frøya Motorsportsenter – NMK Frøya
NC: 6.-7. august –  Starmoen Motorsenter – NMK Elverum
NC: 23.sept.-25. sept. – Gardermoen – NMK Solør
Påmelding: TBA
NC for klassen SEMI PRO

4. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

5. Klasseinndeling

Det innbys til deltagelse i følgende klasser:
NM for Pro og Pro2: Kun biler med bakhjulstrekk Twin
NC for Semi Pro: Kun biler med bakhjulstrekk Twin
Gjesteklasser: Fremgår i tilleggsregler

Alle klasser skal ha hvert sitt klistremerke utstedt av NBF som viser hvilken klasse de kjører i. Dette også for å kunne skille hvem som kan og ikke kan kjøre twin.

6. Gjennomføring

Pro-Drift/Pro 2: Det kjøres trening, kvalifisering og finaler med twin-battle. Pro2/Semi Pro og  eventuelle gjesteklasser skal ha redusert hastighet, enklere trasè og mindre risiko i forhold til Pro.

Arrangør skal legge til rette for fritrening med både single og twin trening før konkurransen.
Førere skal gjennomføre min. 1 runde før konkurranse.

7. Førermøte

Alle førere må delta på nøyaktig angitt tid for hvert førermøte iført kjøredress og kjøresko.
Hver fører er selv ansvarlig for å være presis til start.

Førermøte skal gjennomføres før trening, før kval og før finalestige kjøres.

8. Banetrasè

Arrangøren vil gjennomgå banens forskjellige seksjoner, banens utforming, tangeringspunkter etc. Dette skal foregå ved å vise en skisse av banen under førermøtet.
Intensjonen er at klassen Pro skal ha høyeste vanskelighetsgrad. Klassen Pro 2/Semi Pro og eventuelle gjesteklasser skal ha redusert hastighet og en enklere trasè og med mindre risiko i forhold til Pro.
Hver trasè skal består av følgende:
1) Start-linje
2) Startsjikane (se tegning)
3) Akselerasjon seksjon
4) Attack Line, (dømming starter)
5) Mållinje
6) Farts reduksjon seksjon (Ingen drifting)
7) Plassering av dommerne

9. Startprosedyre

Startprosedyren skal alltid bli gitt av en «starter» på starters signal, men han er fortsatt under ledelse av løpsleder.
Se og Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for drifting punkt 1.6.
Fører kvitterer til starter med klarsignal (tommel opp) før starten går.
Etter klarsignal er gitt, skal 10 sekunders skilt vises før starten går.

Det er tillatt for chase bil å starte fra maks 1 meter bak startlinje.
Kjegleriv under start gir omstart. Det er maks tillatt med 3 kjegleriv. Hvis det rives kjegle ved tredje omstart gis automatisk DNC.

10. Kvalifisering i NC

Alle biler kjører 2 kvalifiserende runder, (minimum 1) beste poengrunde brukes til å etablere
Top 16/32. Godkjent kvalifiseringsrunde er poengsum større enn 0-null. Kun førere med godkjent kvalifiseringsrunde kan settes i en finalestige.
Ved poenglikhet vinner den som har høyest totale poengsum etter begge kval rundene. Hvis det fortsatt er likt, vinner den som har fått høyest samlet poengsum i etter følgende rangering:

  • Høyeste linjescore.
  • Høyeste vinkelscore.
  • Høyeste stilscore.

10.1 Kvalifisering i NM – Knockout kvalifisering

Alle biler kjører 1 kvalifiserende run. Deretter vil ett gitt antall biler (publisert i tilleggsregler fra arrangør) gå automatisk videre til top 16/32

Resterende biler kjører ett run 2 for å kvalifisere seg til resterende stige

Godkjent kvalifiseringsrunde er poengsum større enn 0-null. Kun førere med godkjent kvalifiseringsrunde kan settes i en finalestige.
Ved poenglikhet vinner den som har høyest totale poengsum etter begge kval rundene. Hvis det fortsatt er likt, vinner den som har fått høyest samlet poengsum i etter følgende rangering:

  • Høyeste linjescore.
  • Høyeste vinkelscore.
  • Høyeste stilscore.

10.1 Dekkskift og drivstoff fylling

Det er tillatt å skifte dekk mellom kvalrun, så fremt dette ikke forsinker arrangementet. Man kan ikke finne ny plass i kvalifiseringskøen i forbindelse med dette.

I finale fra og med top 8 og «one more time» batler, er maks tillatt tidsforbruk 3 minutter på dekkskift og eller drivstoff fylling. Tiden starter fra bilen er på angitt plass.

10.2 Reparasjoner under kvalifisering

Klikking av dempere og korrigering av lufttrykk er tillatt. Nødreparasjoner skal avklares med arrangør/lineup.

11. Finaler

Etter kvalifiseringsresultatet vil en finalestige med de beste 16 eller beste 32 førerne bli satt opp. Hver fører kjører «head-to-head» mot en annen fører i en klassisk direkte eliminerings ordning (1. mot 32, 2. mot 31, etc.). Alle kjører 2 runder der de bytter om å være lederbil. Den med høyest kvalpoeng starter som lederbil først.
Kriterier for dømming blir angitt nedenfor.
Ved flere enn 28 godkjente biler i teknisk kontroll skal det brukes 32 stige. Eksempel ved 16 stige. De 16 beste etter kvalifiseringen møtes i twin-battle etter følgende modell:
Top 16
Runde 1     1 vs 16
Runde 2    8 vs 9
Runde 3    3 vs 14
Runde 4    6 vs 11
Runde 5    4 vs 13
Runde 6    5 vs 12
Runde 7    2 vs 15
Runde 8   7 vs 10

Great 8
Runde 9 vinner runde 1 vs vinner runde 2
Runde 10 vinner runde 3 vs vinner runde 4
Runde 11 vinner runde 5 vs vinner runde 6
Runde 12 vinner runde 7 vs vinner runde 8

Semifinale
Runde 13 vinner runde 9 vs vinner runde 10
Runde 14 vinner runde 11 vs vinner runde 12
Taperne kjører bronse finale som gir 3. og 4. plass

Finale
Vinnerne fra hver sin runde i semifinalen kjører finale-battle som gir 1ste og 2. plass.
Plass 5 til og med plass 8 gis til taperne av best 8, med rekkefølge ut ifra plass i eliminering og på kvalifiseringen.
Plass 9 til og med 16 gis til taperne av best 16 med rekkefølge ut ifra plass på kvalifisering. (Er det færre enn 16 utøvere og f.eks ikke partall så får den med høyest poeng i kvalifiseringen Walkover, deretter den med nest høyest poeng hvis nødvendig osv. Det følger altså stigen med 1. plass mot 16.plass (16. finnes da ikke) så 1. plass får walkover, osv…

12. Forbikjøring

Forbikjøring er ikke tillatt under twin-battle, spesielt hvis den ledende føreren følger en utvendig klipping linje. Unntaket for denne regelen er når den ledende føreren er helt utenfor linjen, som avgjøres av dommerne, eller der forbikjøring er det eneste alternativet for å unngå en kollisjon eller en nødstopp.

13. Reserve Bil

Det er lov å bytte bil med en annen tilgjengelig før kvalifisering, denne må godkjennes av teknisk. Under finalen kan fører kun benytte den bilen han brukte under kvalifiseringen.

14. Mekaniske hendelser under finalen

En bil som får mekaniske problemer i Top 32 / Top 16 / Top 8 før sin tur til å kjøre, vil ha mulighet til å flytte battelen til slutten av pågående battle runde.
Denne mulighet kan kun brukes én gang i konkurransen per fører. Regelen gjelder IKKE i semifinalen, kjøring om 3. plass eller finalen.
Uansett årsak, mellom runde 1 og 2 i samme twin-battle, vil mekaniske rettelser/forbedringer på bilene (unntatt dekksjekk og dekktrykk justeringer) føre til umiddelbar diskvalifikasjon. Løse gjenstander som kan «nappes» av enkelt, kan utføres.

15. DNC: Did not complete

Du vil bli dømt DNC i følgende tilfeller:
* Snurring (under kvalifisering eller twin-battle),
* Ikke respekterer å redusere fart etter mållinje (stopp drifting)
* Bevisst bremser opp som lederbil under drift (i twin-battle)
* Ikke viser fair-play på banen (under twin-battle)
* Bevisst treffer motstanderen og forstyrrer hans kjørelinje (under twin battle)
* Enhver bruk av dirty-tricks.
Avgjøres av dommere.

16. Dømming, informasjon – Kvalifisering

I kvalifiseringen blir hvert løp dømt på tre kriterier: Vinkel, Linje og Stil.

Vinkel måler kontra styring og vinkel på bakhjuls slipp en sjåfør bruker gjennom banen/sonen
Drift er Vinkel!

Linje er den ideelle veien bilen må ha på banen/i sonen og er preget av innvendig og utvendig klipping/tangerings punkter. Innvendig klipping punkter/soner er markert på linjen hvor bilens fremre støtfanger bør komme så nær som mulig til dette punktet. Utenfor klipping punkter/soner er bedømmes hvor nær hjørnet av bilens bakre støtfanger kommer punktet/sonen. En perfekt linje betyr også perfekt kjøreferdighet gjennom hele banen, eventuell understyring eller andre teknisk feil, reduserer poeng fra full poengskalaen for Linje dømming.

Stil er sett som den mest subjektive av de tre kriteriene, med hjelp av innsatsen og flyt, blir den mer målbar enn hva navnet tilsier.

Flyt refererer til bilens rotasjon på egen akse, fra initiering til rotasjoner i overganger der bilen holdes stabil i mellom soner og klipp.

Innsatsen refererer til bilens fremdrift gjennom hele løypa. Føreren bør ha full gass til initiering, kjøre nærme ytterlinjer og barrierer med høy selvtillit. Bruke vekta av bilen til å nå ut i yttersoner mens en klarer å holde flyt helt inn i nedbremsningsoner.

Poengskala:
Fagdommerne skal på førermøtet angi deres kriterier på en perfekt runde.
Arrangøren oppnevner en talsmann for dommerne. Eventuelle dommeraspiranter oppnevnes på førermøtet.
Dommer 1: Linje: 40 poeng
Dommer 2: Vinkel: 30 poeng
Dommer 3: Stil: 30 poeng  (hvorav 15 poeng er flyt og 15 poeng er innsats)

Bedømmelses informasjon – Twin-battles
Drifting dømmes ut i fra utførelse og stil.
Twin-Battles er basert på et 1 mot 1, basert på kvalifiseringspoeng og stige. (Top16 eller Top32). Fører med høyest kvalifiseringspoeng vil være lederbil i den første kjøringen og så byttes posisjon i den andre kjøringen. Suksessfaktoren for lederbilen er å gjennomføre perfekt kvalifiseringsrunde. Følgebilen skal forsøke å kjøre bedre enn «out drive» lederbilen med minst samme vinkel eller bedre samtidig som den følger lederbilens linje. Klipping punkter/soner er også i bruk under twin-battles og begge bilene må følge kvalifiseringslinjen. Hvis lederbilen ikke følger kvalifiseringslinjen perfekt, så straffes dette gjennom dømmingen. Dersom følgebilen ikke bruker kvalifiseringslinjen så perfekt som lederbilen, for å komme nærmere, vil dette gi straff for følgebilen. Følgebilen skal alltid følge lederbilens linje selv om dette ikke er den riktige linjen. Følgebilen må kjøre likt som lederbilen, det betyr at den skal holde samme vinkel som lederbilen, eller mer. Følgebilen bør være så nær lederbilen som mulig for å få overtaket. Følgebilen skal være så nær som mulig lederbilen fra start til mållinjen. Kollisjoner kan oppstå under twin-battle og også tilfeller av platekontakt. Ved en stor kollisjon er det dommerne som avgjør det endelige resultatet. Den uskyldige part kan begjære inntil 10 minutters reparasjonstid.

Resultatgrunnlag ved Twin-Battles.
Bedømmelsen er basert på reglene nevnt ovenfor. Ved avslutningen av en twin-battle, vil dommerne erklære en vinner fra tre alternativer:
1. Fører «A» vinner
2. Fører «B» vinner
3. One More Time

Eksempler «One More Time» regelen:

  1. En dommer stemmer for Fører «B», annen dommer stemmer for fører «A», og den tredje dommeren stemmer OMT. Resultat= OMT
  2. OMT er ikke ment for dårlige twin-battler. Dommerne forbeholder seg retten til å kåre en vinner med hensyn til antall feil og/eller trekk

Dersom det må kjøres «One More Time», kan bilene kjøre til depot/ angitt plass for dekkskift/drivstoff fylling og «One more time» battelen blir kjørt snarest. I alle andre tilfeller vil begge bilene ha 120 sekunder til å ankomme startlinjen og stille opp. Tiden starter når Løpsleder eller den han formynder har informert førerne før Runde 1. Før Runde 2 må bilene tilbake til startlinjen innen 120 sekunder etter å ha passert mållinjen. Hvis en av bilene er klar til å starte, men blir blokkert/hindret, enten på banen eller i depotet av uforutsigbare grunner skal nedtellingen stanses inntil bilen er fri til å kjøre igjen.

Ved samme resultat, blir det «One More Time», og førerne begynner en ny twin-battle snarest. Dommerne plikter å kåre en vinner etter maks 1 gang OMT battle.

Alle dommeravgjørelser er endelige.

17. Resultatliste dersom løpet blir avbrutt.

Dersom et løp blir avbrutt etter kvalifisering, vil følgende resultat være gjeldende:

Hvis kun top 32 er kjørt, vil de som er videre til top 16 bli plassert etter hvor de kvalifiserte på listen.

Dette fortsetter nedover i stigen, ved f.eks ferdigkjørt top 16, vil de 8 videre få 1-8 plass etter kval liste.

Det forutsetter at en stige er ferdig kjørt for å fordele de som gikk videre.

Hvis kun kvalifisering er gjennomført vil kvalifisering være resultatliste.

18. Tyvstart

Starter/tyvstartdommer bedømmer tyvstart. Ved andregangs tyvstart, gis DNC. Følgebil skal ikke tildeles tyvstart etter 10-sekunders skiltet er vist.

19. Poengberegning NM/NC

Det må minimum være 8 deltakere i en runde for NM/NC poeng deles ut. Du er deltaker ved gjennomgått innsjekk og godkjent teknisk kontroll.
NM/NC poeng deles ut etter følgende skala
1. Fremmøte: Innsjekk og godkjent teknisk kontroll 20 poeng.

2. Kvalifisering
1 plass: 10 poeng
2 plass: 9 poeng
3 plass: 8 poeng
4 plass: 7,5 poeng
5 plass: 7 poeng
6 plass: 6,5 poeng
7 plass: 6 poeng
8 plass: 5,5 poeng
9 plass: 5 poeng
10 plass: 4,5 poeng
11-32 plass: 3 poeng

Finaler/Stige
Om en deltaker som har kvalifisert seg til stigen, men bryter pga teknisk, avgjør kvalifiseringen plassen i stigen. Poeng for 17.-32. plass deles bare ut ved kjøring av 32 stige.

1 plass: 100 poeng
2 plass: 90 poeng
3 plass: 80 poeng
4 plass: 70 poeng
5 plass: 60 poeng
6 plass: 50 poeng
7 plass: 40 poeng
8 plass: 30 poeng
9 plass: 20 poeng
10 plass: 15 poeng
11-16plass: 10 poeng
17– 32 plass: 5 poeng

NM/NC gjennomføres etter poengberegning. Alle runder teller.
NM/NC mester blir således den som oppnår høyest poengsum. Poengberegningen foretas av NBF ved Driftingseksjonen, og dette resultatet anses som det offisielle.
Den fører som oppnår høyest poengsum blir NM/NC mester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt poenglikhet, er det de beste oppnådde poeng i siste NM/NC runden som er avgjørende, nest siste runde etc.

20. Premiering

Ved flere enn 1-en NM/NC runde skal det deles ut premier for hver enkelt runde. Antall premierte skal stå beskrevet i tilleggsreglene. Juniorer skal premieres.
De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt premieres med NM/NC medaljer under NBF’s årlige Premieutdeling.

21. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved Driftingseksjonen. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser
Art. 15.

22. Offisielle funksjonærer

Iht. nasjonalt reglement for Drifting
NBF oppnevner juryleder.
NBF kan oppnevne forbundsteknikker.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.