Teknisk reglement Grassroots drifting 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Teknisk reglement Grassroots drifting

Intensjonen med klassen er å slippe til utøvere som ønsker å kjøre drifting på et minimums nivå, med lett modifiserte standard biler. Maks tillatte inngangshastighet: 70 km/t.

Grassroots Drifting (single og/ eller twin drift)
Minimumsalder 18 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Maks inngangshastighet: 70km/t
For lett modifiserte standard biler.
Teknisk reglement, Grassroots Drifting

TILLEMPING AV TEKNISKE REGLEMENT Når du leser det tekniske reglement skal du tenke på følgende: Les teksten og om det ikke er spesielt angitt at noe er tillatt så betyr det at man ikke har tillatt noen form for forandring av det originale. Dette betyr at det som ikke er uttrykkelig angitt, er å betrakte som forbudt Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

1. Bil

Alle serieproduserte biler som oppfyller kravene i teknisk reglement.

2. Motor

Motoren skal være plassert i originalt motorrom. Type er fri Trimming er fritt. Men skal holdes moderat.
Lystgass er forbudt Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring. Originalt elektrisk styrt gassregulering “Drive by wire” eller etter montert motorstyring med elektrisk styrt gassregulering kan benyttes. Motorens luftinntak får ikke være montert i kupeen.

2.1 Smøring

Tørrsump og oljekjøler får monteres. Oljetanker/oljekjøler får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Tørrsumptank tillates montert i kupè og lokal modifisering av gulv ved innfestning er tillatt. Utluftning skal være ut av kupè. Trykksatte oljeledninger skal ha koblinger av fast type.

2.2 Oljeoppsamler

Iht. NSR § 307 J. Alle biler som har åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler. Den skal ha volum på min. 2 liter for biler opp til 2000 cm3 og min. 3 liter for biler med motorvolum over 2000 cm³. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall, med gjennomsiktig nivårør utvendig, og alle slanger skal være festet til den ved hjelp av slangeklemmer. Oppsamleren skal aldri inneholde olje før start og skal sitte i motorrom.

2.3 Kjøling

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger. Dog ikke inne i kupèen. Gjelder også slanger og rør.

2.4 Eksos/Lyd

Lyd maks 100dB målt i henhold til NSR § 303. Ikke tillatt med åpen wastegate. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget eller i separat eksosanlegg. Alle eksosanlegg skal munne ut bakenfor B-stolpene. Sidepipe er tillatt. Utmunning og eksosanlegget i sin helhet, må være konstruert med hensyn til potensielle brannfarer og at ikke eksos kan trenge inn i kupè. Lokal utsparing i kanal tillates for eksosutmunning. Utløpet av eksossystemet skal være maksimum 45 cm over bakken.

3. Drivstoffsystem

Drivstoffet skal være av type som er i kommersiell handel (Bensin, E85, Diesel).
Tank og drivstoffkomponenter skal være forsvarlig festet og beskyttet.

3.1 Tank

Originaltank kan benyttes på original plass. Originaltank kan fjernes og erstattes av sikkerhetstank. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales. Sikkerhetstank skal festes forsvarlig på en slik måte at tank ikke kan bevege seg i noen retning. Innfestningspunkter skal skrus fast med minimum M8 8.8 kvalitet. Minimum 4 innfestningspunkter skal benyttes som beskrevet i: Teknisk reglement Drifting konkurranse punkt 3.2.

3.2 Drivstoffledninger

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet, men «bulkhead» gjennomføring i brannvegg og torpedovegg tillates.

4. Drivverk

To og firehjulstrekk er tillatt.

4.1 Girkasse, differensial, clutch, drivaksler

Sekvensiell/dogshift girkasse og Quick Change differensial er forbudt. Ellers fritt

5. Hjuloppheng

Fritt. Alternativ innfestning, må være forsvarlig utført og ikke svekke bilens selvbærende konstruksjon.

6. Bremser og hjul

6.1 Bremser

Et tokretssystem er obligatorisk. Primærbrems skal fungere på alle hjul. For øvrig fritt. Bremsevæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene. ABS bremser kan fjernes.

6.2 Felger

Fri type. Max bredde: 8.5 tommer

6.3 Dekk

Det skal brukes dekk beregnet for gatebruk med Treadwear fra og med 280, og bredde max 205mm. Slicks/Semi slicks er ikke tillatt.
Ved start av enhver kjøring skal det alltid være synlig hovedmønster i dekkene og det må aldri være fare for at dekkets stålcord kan bli synlig under kjøring.

7. Betjeningshendler

7.1 Pedaler

Fri type.

7.2 Håndbrems

Bilen skal ha fungerende håndbrems. Hydraulisk Håndbrems tillates.

7.3 Girspak

Fri type.

7.4 Ratt

Fri type. Brukes avtagbart ratt skal låsmekanismen merkes med kontrast farge. Elektrisk servo tillates. Ved montering i kupè må oljebeholder monteres i væsketett kasse. Slanger og koplinger skal være av fast og skrudd type beregnet for hydraulikk.

8. Karosseri og chassis

Bilens karosseri skal være rettet og lakkert før hvert stevne. Bilen skal ikke ha skarpe kanter eller flenger. Åpne biler må ha hardtop montert.

8.1 Motorpanser, bagasjelokk og skjermer

Skjermer, skjermbreddere og annen styling får monteres og byttes mot annet materiale. Originale låse innretninger kan fjernes og erstattes.I så tilfelle skal motorpanser/bagasjeromlokk ha låsepinner og original åpner fjernes. Panser og bagasjeromlokk av komposittmateriale er tillatt.

8.2 Dører

Fordører skal være originale med sikkerhetsbjelke intakt. Ingen letting av fordører er tillatt.

8.3 Støtfanger

Fri type, men skal følge bilens naturlige form. Materiale fritt.

8.3.1 Støtfanger support

Som originalt eller ihht punkt 6.2.1 i teknisk reglement drifting konkurranse.

8.4 Spoilere

Fritt.

8.5 Ruter

Originale ruter kan anvendes. Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 5 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt.
Farget glass er tillatt, men fører skal være synlig fra utsiden. Vindusnett er tillatt ref. § 307 C. Vinduer kan være åpent ved bruk av godkjente armstropper og helhjelm med lukket visir etter NSR§ 304.1. Armstroppene skal være festet som to separate enheter til sikkerhetsbeltet, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås. Ved bruk av armstropper skal det merkes med gjeldende merking nær utvendig døråpner på førerside.

Størrelsen på merkingen skal være minimum 10 x 10 cm.

8.6 Speil

Bilen skal være utstyrt med 2 fungerende sidespeil.

8.7 Tauekroker

Iht.. NSR § 307 Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen. Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Tau, wire og lignende er
ikke tillatt. Det tillates fiberstropp som tåler belastning på minst 2 x bilens vekt, dette må kunne dokumenteres.

9. Kupé

Reservehjul skal fjernes. Innredning kan demonteres. Elektriske vindushevere, aircondition etc. kan fjernes. Alle løse gjenstander i kupeen skal fjernes før kjøring. Fører og passasjer skal være beskyttet mot varme.

10. Elektrisk

10.1 Batteri

Batteri som er plassert i kupeen skal være av væskefri type med ekstra væsketett forseglet kasse og monteres ihht produsentens spesifikasjoner, eller monteres i tett/syrebestandig plast kasse. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

10.2 Lys

Forover: Det må kjøres med min. kjørelys. Biler som har fjernet sine hovedlys skal tette lyktehullene i samme design som original og montere lykter på tilsvarende plass som de originale. Lysene må ha tilnærmet lysstyrke som en 45 W halogen pære
Bakover: To stk. røde baklys inkl. bremselys som lyser sammen med lysene forover og har min.5/21 watt, alternativt tilsvarende LED lamper. Benyttes uoriginale lykter skal disse monteres på opprinnelig plass

10.3 Hovedstrømbryter

Ihht NSR §307.A Det skal monteres hovedstrømbryter på batterikabel, så nært batteriet som mulig. Skal kunne betjenes innvendig og utvendig.

10.4 Instrumenter og brytere

Fritt

11. Sikkerhetsutstyr

11.1. Hjelm

Hjelm i hht NSR 304

11.2. Stoler

I henhold til NSR § 304.9 Samme regler gjelder for passasjerstol. Ingen krav til FIA`s gyldighetsdato

11.3 Sikkerhetsbelter

Minimum 4-punkts belter med sentrallås i henhold til NSR § 304.8 Anbefaler 6-punktsbelte. Ingen krav til FIA`s gyldighetsdato.

11.4 Brannslukker

Anbefales i henhold til NSR § 304.10. På depotplass kreves brannslukker minimum 1x 6 kg lett tilgjengelig. Skumslokker anbefales

11.5 Bekledning

Bekledning skal være merket med minimum FIA standard 8856-2000. (dress, hansker, sko, balaklava, undertøy).

11.6 Beskyttelsesbur

Sikkerhetsbur ihht NSR§ 304.11 anbefales.

Det er tillatt å stille med halvbur såfremt kvaliteten på dette er tilfredstillende og ikke er konstruert på en slik måte at dette kan være til fare for sjåfør.

Det anbefales å bygge halvbur slik at dette kan bygges om til godkjent bur ved behov.

12. Reklame

Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold. Reklamens innhold skal være i henhold til norsk lov. Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet.
Reklameplassering på vindusruter: Reklame i frontrute er tillatt med streamer i øvre del av ruten og et felt på 30 x 50 på motsatt side av førersiden. Disse må ikke hindre førerens sikt. Reklame på bakrute er fritt. Reklame på bakre side ruter er tillatt.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.