Forenklede konkurranseformer

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bilcross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

  1. Konkurranseformer med begrenset antall deltagere på banen samtidig
  2. Konkurranseformer som forholder seg til dagens krav i forhold til Regjeringens smittevern tiltak.
  3. Konkurranseformer rettet mot økt folkehelse og perspektiv for god mental helse
  4. Konkurranseformer som har samme sikkerhetsnivå som en organisert trening.

Forenklede konkurranseformer er konkurranser som kan kjøres på alle baner, gjerne som en del av en eksisterende trening eller banedag. Konkurransen kan brukes som et ledd i klubbens rekrutterings arbeid eller som en spiss på treningen for de vanlige lisensierte bilene. Klubbene kan organisere dette som et klubbløp, et åpent løp, et rekrutteringsløp eller kombinasjoner av dette.

Den perioden vi er inne i nå med stort fokus på smittevern kan denne konkurranseformen også være veldig egnet da man trenger ganske få funksjonærer og man kan gjennomføre med fornuftige økonomiske forhold. Se for øvrig vår informasjonsside om Korona tiltak: https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-med-covid-19/

Time Attack (TA)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen er enkel, man tar tiden på deltagerne og rangerer de i forhold til klasser og tider. Man må sette tidsvindu eller antall runder som en begrensing på når tiden skal settes. Beste tid har best rangering. Man kan her med fordel også dele opp i klasser.

Time Precision (TP)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen handler om å kjøre rundetider som er så identiske som mulig.  X- antall runder skal kjøres sammenhengende, der man skal kjøre på mest mulig lik rundetid. Avviket mellom høyeste og laveste rundetid gir resultatet. Minst avvik gir best rangering. Her er det valgfritt å dele opp i klasser.

Dial Inn Attack (DIA)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen handler om å sette en rundetid før man kjører, for så å prøve å kjøre nærmest mulig rundetiden. Avviket mellom Dial inn og den faktiske kjørte rundetiden gir resultatet. Minst avvik gir best rangering. Her er det valgfritt å dele opp i klasser

FK 1. Hensikt med denne konkurranseform

Hensikten med denne konkurranseformen er å skape muligheter for å prøve bilsport med et kjøretøy for å stimulere til videre bilsport aktivitet. Eller som et ekstra tilbud for de allerede etablerte deltagere.

Hensikten er også i tider med krav om tiltak som hemmer vanlig konkurranseformer, å finne alternativer som fremmer folkehelsen og den mentale helsen uten at dette utfordrer de krav som Myndighetene til enhver tid setter for smittevern.

FK 2.  Baner

Alle baner som innehar gyldig banegodkjenning kan benyttes. Kun de klasser som banen innehar godkjenning for kan kjøres på banen. Banen kan innføre begrensinger ved å sette ut kjegler på langside eller i innersving.

FK 2.1 Bane, sikkerhet og krav

Banen skal følge oppsett for organisert trening IHT §269  . Husk spesielt avstand mellom bilene

Alle biler som deltar må oppfylle de tekniske bestemmelser for de klassene som kjøres. Biler som går med engangslisens må oppfylle de krav som til enhver tid gjelder.

Arrangøren må søke om arrangørlisens for et løp eller som en helårsordning. Arrangørlisensnummeret skal komme frem på tilleggsreglene.

Ved kjøring med biler som går på engangslisens, skal det være sikkerhets tiltak og hastighetsregulerende tiltak som er tilpasset banen.  Disse tiltak skal være beskrevet i søknaden.

Forsikring vil være samme ordning som andre konkurranser.

FK 3. Krav til deltager

Deltagere skal inneha gyldig førerlisens for kjøretøyet og klassen man deltar. Deltagerens sikkerhetsutstyr IHT §304 som minimum for deltagerens klasse. Engangslisens kan benyttes etter søknad fra arrangør.

FK 4. Tilleggsregler

Før alle konkurranser skal det settes opp tilleggsregler iht GB Art 3.5 med følgende tillegg

  • Opplysninger om hvilke Forenklede konkurranseformer det kjøres (TA, TP, DIA)
  • Opplysninger om begrensinger i rundetid
  • Opplysninger om begrensinger av deltagerantall

FK4.1 Funksjonærer

Det kreves en Jury som kan bestå av personer med Følgende lisens. Juryleder, jurymedlem, løpsleder, teknisk kontrollør, løpssekretær, racekontroll eller kursinstruktør. Forutsetningen er at vedkommende er kjent med NSR og disse konkurransereglene.

Løpsleder og Juryleder kan være samme person. Juryen må bestå av 2 personer.

Tidtaker er faktadommer

Teknisk kontrollør kan også være med i jury.

Alle funksjonærer kan være fra arrangørklubb

FK 5.Konkurranseregler Time Attack (TA)

FK 5.0 Time Attack (TA)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen er enkel, man tar tiden på deltagerne og rangerer de i forhold til klasser og tider. Man må sette tidsvindu eller antall runder som en begrensing på når tiden skal settes. Beste tid har best rangering. Man bør her dele opp i klasser, disse klassene skal følge det mønstret som finnes i eksisterende regelverk.

FK.5.1 Forutsetninger

Deltager må ha lisens for det kjøretøyet han benytter. Kjøretøyet må ha gyldig vognlisens.

Forbud mot all form for kommunikasjon mellom deltager og depot/andre. Eventuelt speedometer må tildekkes.

Det skal startes på tidspunkt beskrevet i tilleggsreglene.

Forbikjøring skal kun foregå i forutbestemte soner, disse skal merkes med kjegler eller kart. Forbikjøring utenfor sonene skal føre til diskvalifikasjon automatisk.

Det skal ikke konkurreres på tvers av klasser.

FK 5.2 Konkurransen:

Første runde er oppvarming, deretter kan man sette sin TA tid. Tilleggsreglene må beskrive hvor mange runder evt hvor lang tid deltager har for å sette sin beste TA tid.

Forslag til gjennomføring:

Kvalifisering som nevnt over. Etter at alle deltagere har kjørt kvalifisering må det settes opp en rangeringsliste (Resultat kvalifisering) Deretter kan denne listen benyttes til videre konkurranse eller være sluttresultat.

Semifinale: de 10 beste fra Kvalifiseringen kjører Semifinale

Finale: de 5 beste fra semifinalene kjører Finale. Beste rangering i kvalifisering/semifinale skal starte først i finalen.

Dersom man ikke benytter beskrevet forslag i dette regelverket, skal tilleggsreglene beskrive hvordan konkurransen skal gjennomføres.

FK 5.3 Rangering:

Det skal benyttes tidtaking med minst hundredelers nøyaktighet (,00). Det kan benyttes manuell eller elektronisk tidtaking.

Vinner er den som har satt beste TA tid i sin klasse.

FK 6. Konkurranseregler Time Precision (TP)

FK.6.0 Time Precision (TP)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen handler om å kjøre rundetider som er så identiske som mulig.  X- antall runder skal kjøres sammenhengende, der man skal kjøre på mest mulig lik rundetid. Avviket mellom høyeste og laveste rundetid gir resultatet. Minst avvik gir best rangering. Her er det valgfritt å dele opp i klasser.

FK.6.1 Forutsetninger

Deltager må ha lisens for det kjøretøyet han benytter. Kjøretøyet må ha gyldig vognlisens. Alternativt kan det søkes om bruk av engangslisens ref pkt. FK3.

Forbud mot all form for kommunikasjon mellom deltager og depot/andre. Eventuelt speedometer må tildekkes.

Det skal startes på tidspunkt beskrevet i tilleggsreglene.

Forbikjøring skal kun foregå i forutbestemte soner, disse skal merkes med kjegler eller kart. Forbikjøring utenfor sonene skal føre til utelukkelse automatisk.

FK 6.2 Konkurransen:

Første runde er oppvarming, deretter 1 runde for å sette referansetiden, deretter må tilleggsreglene beskrive hvor mange runder evt hvor lang tid deltager kan benytte på å kopiere referansetiden. Runden som man setter referansetiden på skal hete runde 1.

Forslag til gjennomføring:

Kvalifisering som nevnt over. Etter at alle deltagere har kjørt kvalifisering må det settes opp en rangeringsliste (Resultat kvalifisering) Deretter kan denne listen benyttes til videre konkurranse eller være sluttresultat.

Semifinale: de 10 beste fra Kvalifiseringen kjører Semifinale

Finale: de 5 beste fra semifinalene kjører Finale. Beste rangering i kvalifisering/semifinale skal starte først i finalen.

Dersom man ikke benytter beskrevet forslag i dette regelverket, skal tilleggsreglene beskrive hvordan konkurransen skal gjennomføres.

FK 6.3 Rangering:

Det skal benyttes tidtaking med minst hundredelers nøyaktighet (,00). Det kan benyttes manuell eller elektronisk tidtaking.

Vinner er den som har minst differanse mellom runde tiden settes på og den av de rundene som man setter tiden som er nærmest runde 1.

FK 7. Konkurranseregler Dial Inn Attack (DIA)

FK 7.0 Dial Inn Attack (DIA)

Konkurranseformen tar utgangspunkt i retningslinjene for organisert trening. Konkurranseformen handler om å sette en rundetid før man kjører, for så å prøve å kjøre nærmest mulig rundetiden. Avviket mellom Dial inn og den faktiske kjørte rundetiden gir resultatet. Minst avvik gir best rangering. Her er det valgfritt å dele opp i klasser. Denne konkurranseformen kan også benyttes der man har engangslisenser også med registrerte biler

FK.7.1 Forutsetninger

Deltager må ha lisens for det kjøretøyet han benytter. Kjøretøyet må ha gyldig vognlisens. Alternativt kan det søkes om bruk av engangslisens ref pkt. FK3.

Forbud mot all form for kommunikasjon mellom deltager og depot/andre. Eventuelt speedometer må tildekkes.

Det skal startes på tidspunkt beskrevet i tilleggsreglene.

Forbikjøring skal kun foregå i forutbestemte soner, disse skal merkes med kjegler eller kart. Forbikjøring utenfor sonene skal føre til utelukkelse automatisk.

FK 7.2 Konkurransen:

Fører skriver inn sin tid (DIAL INN) som blir referansetiden, deretter må tilleggsreglene beskrive hvor mange runder evt hvor lang tid deltager kan benytte på å kopiere referansetiden. (Anbefalt 3 runder eller 10 min.)

Forslag til gjennomføring:

Det kan gjennomføres en Warm-up.

Kvalifisering som nevnt over. Etter at alle deltagere har kjørt kvalifisering må det settes opp en rangeringsliste (Resultat kvalifisering) Deretter kan denne listen benyttes til videre konkurranse eller være sluttresultat.

Semifinale: de 10 beste fra Kvalifiseringen kjører Semifinale

Finale: de 5 beste fra semifinalene kjører Finale. Beste rangering i kvalifisering/semifinale skal starte først i finalen.

Dersom man ikke benytter beskrevet forslag i dette regelverket, skal tilleggsreglene beskrive hvordan konkurransen skal gjennomføres.

FK 7.3 Rangering:

Det skal benyttes tidtaking med minst hundredelers nøyaktighet (,00). Det kan benyttes manuell eller elektronisk tidtaking.

Vinner er den som har minst differanse mellom den runde tiden kjørt og den rundetiden man setter Dial inn.

FK8 Rapportering

Rapportskjema for forenklede konkurranseformer skal sendes inn av Juryleder, senest 48 timer etter avhold konkurranse. Skjema finnes på Bilsport.no under arrangørportal inne på skjema og hjelpemidler (Jury).

https://bilsport.no/wp-content/uploads/2020/05/Kontrollrapport-FKF-PDF-skjema.pdf

 

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.