Viktige datoer

LØP I FIA MESTERSKAPKontakt NBFs administrasjon
NM OG NORGESCUPRally vinterløp: 1. juni
Rally sommerløp: 1. september
Øvrige grener: Kunngjøres på www.bilsport.no
ØVRIGE NASJONALE LØP1. oktober
SØKNAD OM CUP OG MESTERSKAP1. oktober
BETALING AV ARRANGØRLISENSArrangørlisens betales ved forfall. Betaling etter dette medfører 50 % tillegg i arrangørlisensen dersom ikke annet er avtalt
AVLYSNING AV LØPVed avlysning av løp mer enn 2 mnd før fastsatt dato vil innbetalt avgift godskrives eventuelle senere løp.

Ved avlysning senest 1 mnd før fastsatt dato vil inntil 50 % av innbetalt avgift godskrives eventuelle senere løp.

Ved avslysning mindre enn 1 mnd før fastsatt dato vil avgiften beholdes i sin helhet. Arrangør som ikke har betalt avgift og avlyser vil bli fakturert etter gjeldende regler.
ENDRING AV KLUBBTILHØRIGHET (kostnadsfritt)15. november
RAPPORTERING AV GRUNNLAG FOR LØPSFORSIKRINGInnen 5 dager etter stevnet
RAPPORTERING AV GRUNNLAG FOR BILLETTREGNSKAPInnen 5 dager etter stevnet
PROTESTERSe art. 13.3 i Generelle bestemmelser
APPELLER1 time, se art 15.2.3 i Generelle bestemmelser