§ 751 Kommunikasjon og kjøredisiplin Karting

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Bruk av flagg

Avgjørelsen om bruk av flagg skal fattes av løpsleder eller de denne bemyndiger.

1. Flaggreglement

  
Startflagg:Nasjonal vimpel eller lyssignal.
Grønt flagg med gult kors:Feil start. Omstart vil finne sted
Blått flagg:Forbikjøringssignal.
Stille:
Du er i ferd med å bli tatt igjen med en runde. Hold sporet ditt.
Bevegelig:
Du er tatt igjen med en runde, slipp forbi bakenom kjørende deltaker(e)
Gult flagg:Faresignal.
Farten skal reduseres, forbikjøring er forbudt. Vises flagget bevegelig betyr dette ytterligere fare. Flagget gjelder frem til neste post som viser grønt flagg.
SLOW skilt:Jfr. §750 4.1 C

Grønt flagg:Klar bane, gul sone oppheves.
Svart flagg med orange sirkel: Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret har en sikkerhetsmessig teknisk feil på kart eller utstyr. Deltakeren skal kjøre inn i banedepotet eller pit ved neste passering. Beslutning om bruk av teknisk svart flagg kan av løpsleder overlates til teknisk kontrollør.
Hvitt flagg:Saktegående kjøretøy på banen.
Svart/hvitt flagg delt diagonalt: Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret er idømt advarsel for ureglementert kjøring.
Svart flagg:Vises sammen med tavle med startnummer.
Deltakeren med det angitte nummeret skal kjøre direkte til parkeringsdepot/parc fermè eller sted angitt i tilleggsreglene.
Rødt flagg:Slutt å kjøre løp, vær forberedt på å stanse.
Fortsett til start-/mållinjen eller annet angitt sted. Vent på beskjed. Flagget brukes av løpsleder. Samtlige poster skal vise rødt flagg når det er beordret.
Blått flagg med rødt kryss: Vises til førere som tas igjen med en runde.
Flagget bør vises sammen med tavle med startnummer. Føreren skal umiddelbart kjøre til Parc Fermè eller annet angitt sted. Heatet er slutt for vedkommende fører. Bruken av flagget skal beskrives i løpets tilleggsregler.
Gult/rødt stripet flagg:Glatt bane.
Svart/hvitt rutet flagg:Mål. Løpet er slutt.
Deltakerne er underlagt bestemmelsene om parc fermé.

 

2. Kjøredisiplin/avbrutt løp

Deltakere i klassene Cadetti og Mini skal bryte løpet (heatet/finalen) hvis motoren stopper og/eller fører forlater karten etter at heatet er startet. Et hvert forsøk på å starte motoren kan medføre at føreren også blir diskvalifisert fra resten av konkurransen.

En fører må aldri kjøre eller skyve sin kart mot kjøreretningen mens det kjøres på banen.

All ekstern hjelp utenfor pitlane kan føre til diskvalifikasjon fra konkurransen. Dersom farten reduseres vesentlig, skal føreren gi tegn til stopp ved å rekke en hånd i været. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til diskvalifikasjon.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.