Reglement for Norgescup Karting 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup (NC) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.
NC løp 2022: 24-26 juni, KNA Varna

2. Deltakere

Se NM reglement

3. Klasser

Det arrangeres Norgescup i følgende klasse:

  • Mini

4. Arrangørbestemmelser

Norges cup arrangeres sammen med Norgesmesterskapet i karting. NC avvikles over en-1 konkurranse.

5. Offisielle funksjonærer

Se NM reglement.

6. Teknisk

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til §711

6.1 Dekk

Ihht § 715 pkt 24. Alle dekk skal skannes ved teknisk kontroll.

6.2 Bensin

Se NM reglement

7. Løpsavvikling

7.1 Trening

Det må gjennomføres minimum 5 runder.

7.2 Tidkjøring

Kvalifisering ved tidkjøring skal være 1×10 minutter, ellers iht.§ 750 pkt.2, med unntak av pkt 2 A (Nasjonalt Konkurransereglement for Formel-K).

7.3 Innledende heat

Hver deltaker kjører 2 innledende heat. Resultatet fra tidkjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i begge heat. Innledende heat skal kjøres over 8 runder. Det gis poeng etter følgende skala. Se NM reglement. Hvis antall startende er over det som banen er godkjent for betyr det at disse er utslått og ikke kvalifisert for deltakelse i prefinale og finale. Arrangøren kan legge til rette for en B-finale, da uten opprykk til Prefinale.

7.4 Finaler

Prefinale: Sammenlagt poengsum etter de 2 innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen. Ved poenglikhet går den foran som satte best tid under tidkjøringen. Prefinalen skal kjøres over 12 runder.

Finale: Resultatet av prefinale danner grunnlaget for startposisjonen i finalen, hvor vinneren av prefinalen får startspor 1 osv. Finalen skal kjøres over 12 runder.

7.5 Startoppstilling

Se NM reglement.

7.6 Startsignal

Se NM reglement.

7.7 Parc Fermè

Se NM reglement.

8. Protester og appeller

Se NM reglement.

9. Mesterskapspremier

Alle startende i finalen skal premieres.
Etter konkurransen skal det i tillegg til vanlig premiering deles ut «laurbærkrans» til den uoffisielle Norgescup vinner. Denne bekostes av NBF etter avtale med arrangør. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering. Under NBF’s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBFs Norgescup medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.