§ 916 Spesialreglement for Biltrial og Terreng Touring Junior Trening (12-15 år) 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Biltrial-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

 

1. Formål

Junior (12-15 år) trening skal fremme interessen i denne aldersgruppen for å delta aktivt i terrengkjøring. Bedømming på tid er ikke tillatt. Formålet med treningen er å trene opp koordinasjonen.

2. Gjennomføring

Det kjøres i seksjoner som overvåkes av NBF autorisert løpsleder eller Jurymedlem. Kjøres det i mer enn 1 seksjon av gangen krever dette overvåkning i alle seksjoner det er aktivitet i. Junior kan kun være fører av kjøretøy inne i seksjonene. Før kjøring kan påbegynnes skal ansvarlig for seksjonen tilse at junior og ledsager er klare, at alt sikkerhetsutstyr er på plass, at belter er festet, at junior kan føre bilen (starte, gire, svinge og bremse), og at ledsager rekker nødbremsen. Det tillates ikke å kjøre junior trening mens en konkurranse foregår på samme området. Treningen skal overvåkes av Treningsansvarlig med lisens.

3. Krav til Ledsager

Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerkort for bil og har hatt det uavbrutt de siste 5år før løpet. Er ikke ledsager foresatt til Junior skal det foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte. Deltager under 18 år skal ha en ledsager (foresatt) som skal ha lisens utstedt av NBF.

4. Arrangørbestemmelser

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

5. Junior deltager

Kan delta fra fylte 12 år. Skal inneha helårslisens for Biltrial/Terreng Touring familie.

6. Lisenser

Ledsager skal ha ledsagerlisens utstedt av NBF. (Generelle bestemmelser 9.5.1 og art. 21, definisjoner, om ledsager). Dersom ledsager har fører- eller funksjonær-lisens, gjelder også denne som ledsagerlisens.
Junior: Skal inneha helårslisens for Biltrial Junior/Codriver.
Junior trening: Kan kjøres med engangslisens da hovedformålet er å rekruttere, men helårslisens anbefales.
Terreng Touring familie lisens dekker både ledsager og junior såfremt disse er i familie.

7. Særkrav til kjøretøy for Junior Trening

7.1 Biltrial:

Bilen skal tilfredsstille det tekniske reglementet til den respektive klassen. Ledsager skal i fastspent stilling kunne nå en nødbrems og hovedstrømbryter for å kunne gripe inn ved behov. Junior skal rekke frem til pedaler, ratt, startknapp og annet nødvendig utstyr i fastspent stilling

7.2 Terreng Touring:

Bilen skal tilfredsstille det tekniske reglementet til den respektive klasse. Ledsager skal i fastspent stilling kunne nå nødbrems. Junior skal rekke frem til pedaler, ratt og annet nødvendig utstyr i fastspent stilling

8. Krav til bane

8.1 Biltrial

Kan kjøres i seksjoner bygget for biltrial konkurranse. Ansvarlig løpsleder/jury for banen skal kunne se bilen hele tiden.

8.2 Terreng Touring:

Kjøres i seksjoner bygget for Terrengtouring. Områder med stor veltefare er ikke tillatt å kjøre i. Ansvarlig løpsleder/jury for banen skal kunne se bilen hele tiden.

9. Dokumenter

Nødvendige tillatelser for vanlige treninger skal foreligge. Det skal føres en egen treningslogg som merkes tydelig med junior trening der ledsager, junior og kjøretøyets lisens skal føres opp, disse skal etter endt trening sendes inn til NBF.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.