Teknisk reglement Gatebil Extreme Race og Time Attack 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.      Innledning:

Gatebil Extreme er en eksklusiv racing serie hvor det er kun biler og førere valgt ut av Gatebil som får kjøre. Disse må i tillegg oppfylle det tekniske reglementet under:

2.      Tekniske sikkerhetsbestemmelser:

1.1        Beskyttelsesbur

Alle biler må ha beskyttelsesbur som minimum oppfyller FIA’s krav i henhold til NSR § 304 pkt 11. Antall innfestningspunkter er fritt (minimum 6), og burkonstruksjonen må fremstå som profesjonelt bygget.

1.2        Sikkerhetsseler

Alle biler skal ha minimum 4 punkts FIA godkjent sikkerhetsbelter med sentral-lås. Det kan kreves 6 punkts belter i biler hvor man har en liggende kjørestilling.

1.3        Førerstol

Alle biler skal ha en FIA godkjent stol (disp. kan gis i spesielle tilfeller, dette gjøres av NBF). Stolen må være festet i henhold til § NSR 304-9.

1.4        Tauekrok

Alle biler skal ha 1 tauekrok foran og 1 bak, disse krokene skal være merkede og lett å se, de får ikke stikke ut foran eller bak bilen, men enden kan være en sterk wire eller være leddet.

1.5        Batteri

Alle biler skal ha en utvendig og en innvendig hovedstrømsbryter som bryter alle strømforbindelser til batteriet. Batteriet skal være forsvarlig festet med en over og underamme forbundet med minimum 2 stk 8mm bolter. Sitter batteriet inne i bilen skal det sitte i en væsketett beholder (gjelder batterier med batterisyre).

1.6        Bensinpumpe

Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.

1.7        Bensintank

Original tank kan benyttes hvis denne er utstyrt med ventil som hindrer lekkasje ved rundvelt, og er plassert på original plass. Uoriginale tanker må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer en 30 liter må den være av sikkerhetstype som er godkjent. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc er frie, men må ikke stikke utenfor karosseriets begrensning.

1.8        Brannslukker:

Minimum 1 x 2 kg skumapparat eller likeverdig slukningsmiddel med samme slukningskapasitet og giftighet. Innfestning etter FIA’s krav i henhold til NSR § 304 pkt 10

Det anbefales at bilen utstyres med et automatisk brannslukningsutstyr.

1.9        Speil:

Bilen må være utstyrt med 1 innvendig og 2 utvendige speil som gir tilstrekkelig utsyn bakover. Speilene skal være festet slik at de ikke vibrerer, men er fullt virksomme under kjøringen.

1.10   Komponenter

Vannkjølere, oljekjølere og intercoolere o.l. skal sitte innenfor bilens karosseri. Det er ikke tillatt å kjøre uten panser.

1.11   Ruter:

Bilen må ha frontrute i enten laminert glass eller leksan med minimum tykkelse på 3mm.

Bakvindu kan være i herdet glass eller et gjennomsiktig plastmateriale med minimum tykkelse på 3mm. Det er ikke krav om sidevinduer, men har ikke bilen sidevinduer skal det være et sikkerhetsnett.

1.12   Dører

Det er ikke krav om at bilen må ha dører som kan åpnes, men da må føreren og passasjer kunne ta seg ut av bilen på maksimum 10 sekunder (veiledende med tanke på sikkerhet til fører).

1.13   Slanger

Det er ikke tillatt med skjøter på slanger og rør som går gjennom kupeen.

1.14   Karosseri

Materiale er fritt. Det må ikke foretas letting av karosseriet som vil svekke dets styrke eller integritet, spesielt legges det vekt på dette når det gjelder bilens kupe. Aerodynamiske innretninger skal være forsvarlig festet slik at det ikke kan løsne under kjøring, og skal ikke inneholde skarpe kanter. Det skal foretas beregninger – eller som et minimum vurderinger, på hvilke krefter som overføres. Beregningene/vurderingene skal omfatte alle komponenter fra vinge/spoiler, leppe etc. via innfestinger frem til bilens chassis.

Vegger mot motor og bagasjerom skal være væsketette.

1.15   Kjørelys

Alle biler skal ha kjørelys på begge sider foran og begge sider bak. Bremselys er et krav og disse skal være godt synlig. Kjørelys skal brukes ved «Wet race».

1.16   Personlig utrustning

I henhold til NSR § 304 punkt 7.

Bruk av HANS er påbudt.

1.17   Generelle bestemmelser:

1.18   Dekk / felger

Fritt. Dekk/felg skal ikke berøre hjuloppheng eller karosseri.

1.19   Hjuloppheng og styring

Fritt.

1.20   Drivverk

Fritt. Dersom det gjøres endringer i karosseri rundt drivverk, skal dette gjøres i samme materiale som originalt. Foran og bak på mellomaksel må det være en ring i stål eller tilsvarende, min 6 mm tykkelse og min 20 mm bred for å forhindre at mellomaksel kommer inn i bilen ved eventuelt brudd. Ved kjededrift skal det være et kjedehus som beskytter fører mot kjede ved eventuelt brudd.

1.21   Motor

Stempel eller Wankelmotor er tillatt. Antall motorer er fritt. Fri trimming. Motorplassering er fritt innenfor karosseri. Må være adskilt fra kupeen med skillevegg som er væsketett.

Drivstoff er fritt, men må være godkjent brukt i Norge. Biler som benytter E85 skal ha merke som viser dette.  Drivstoffpumper må stoppe om motor stopper/kveles. Returfjær på gasspjeld må finnes for å holde spjeld lukket om gasswire ryker.

Ved åpen veivhusventilasjon, må olje oppsamler på min 2 liter være montert.

1.22   Bremser

Minimum 2 krets system, skal være tilpasset bilens effekt.

1.23   Eksosanlegg

Fritt. Må ikke utgjøre fare for brann. Maks tillatt støy er 100db ved 2/3 av maks turtall, begrenset til 4500 rpm el Målemetode NSR §303. eller den maksimale tillatte støyen på banen.

1.24   Tolkninger / praktisering

Det kan gjørers unntak fra punkter som ikke berøres sikkerheten. Ved tvil kan Gatebil og NBF’s representant fatte en beslutning. Denne kan ikke ankes.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.