Konkurransereglement Gatebil Extreme Race og Time Attack 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.      Innledning:

Gatebil Extreme kjører to konkurranseformer i Gatebil Extreme, Time Attack og Race. Disse er beskrevet under.

Gatebil legger vekt på stor bredde av forskjellige biltyper i startfeltet på Extreme, (hjemmebygget, rally, racing og historisk). Gatebil er suverene og bestemmer hvilke biler som blir invitert til å kjøre.

2.      Deltagere

Man må være invitert for å kunne delta i Gatebil Extreme.

Gatebil vil på bakgrunn av underholdningsmessige kriterier og variasjon i feltet invitere førere og biler til å kjøre i Extreme.

Følgende retningslinjer for invitasjoner ligger til grunn:

  • Hjemmebygget bil med ekstreme ytelser basert på standardbil eller rørramme. (Anglia etc.)
  • Eldre rally/racingbiler som er restaurert, historiske biler eldre enn 15 år. (Kai’s Lotus, Frogners GT2 etc.)
  • Spesielle historiske biler (Audi S1, Ford RS 200) og/eller førere med publikumsvennlig kjørestil (Almbrødrene)
  • Andre forhold bestemt av Gatebil.

Det er ikke en rett å kjøre Gatebil Extreme, det er kun biler og førere valgt ut av Gatebil som får kjøre. Selv om fører har deltatt tidligere gir ikke dette automatisk rett til å fortsette i Extreme. Retten til å kjøre i Extreme følger heller ikke bilene.

Både bil og fører skal passe inn i serien. Nye procars/formelbiler (Stealth, Aquila, KTM etc) er ikke ønskelig og vil ikke bli prioritert plass fra og med 2019-sesongen.

3.      Lisenser

Alle startende biler må ha gyldig lisens og fører må ha gyldig førerkort og førerlisens. Utenlandske biler og førere må ha nødvendige lisenser i sitt hjemland, i for eksempel klasser som Roadsport, bakkeløp el banelisens.

Alle biler skal ha sporbar identitet med tilhørende papirer som er tilstrekkelig til å dokumentere eierforhold og at relevante avgifter er betalt (mva og toll).

4.      Innsjekk og formaliteter

Alle førere må forhåndspåmelde seg til hvert enkelt treff. Dette gjøres på www.gatebil.no

Ved oppmøte på banen skal førere registreres og fremvise gyldig førerkort. Dette gjøres ved innsjekk. Det er obligatorisk førermøte før man får kjøre på banen og man får armbånd som bekrefter deltagelse. Alle biler skal gjennom Teknisk kontroll utført av NBFs personell før man slipper ut på banen, som bekreftes med oblat i frontruten.

Alle biler skal ha Gatebils vindusstreamer på frontruten samt startnummer på begge sider av bilen.

Eget beredskapsteam for Brann og Sanitet finnes for hvert treff.

Det foretas promillekontroll på stikkprøvebasis hver dag det kjøres på banen. Oppvisningskjøringen og løpene pr treff avvikles av Gatebils bane og lineup mannskaper og man er pliktig å følge mannskapenes anvisninger.

5.      Krav til banekjøring og kjøreadferd

Det skal ved løp kjøres med minimal risiko for ulykker, uhell og kollisjoner.

Platekontakt ikke er tillatt og dette blir skjerpet inn og får konsekvenser for dem som er involvert.

Det krever minst to biler for å kollidere og derfor mister begge bilene som er innblandet i en kollisjon poengene i løpet. Her kan det gjøres unntak, men dette krever at begge parter i en incident er enige og betinger at også Gatebil er enig.

I grove tilfeller vil man få startnekt i neste løpshelg.

I ekstra grove og ved gjentatte tilfeller vil man bli utestengt fra Extreme-serien. Utestengelsen kan være et år eller for alltid.

Dette betyr at man må kjøre med større marginer enn i vanlig racing. Alle førere må bekrefte at de er med på dette for å få kjøre i Gatebil Extreme.

Det vil bli gitt minimum 5 sekunder tidsstraff ved kjøring utenfor banens markering. Banen er til og med den hvite stripen.

6.      Time Attack

Time Attack er en egen konkurranse med poeng og premiering for hvert enkelt løp og samlet over sesongen. Time Attack benyttes som kvalifisering og bestemmer startrekkefølgen for det påfølgende Extremeracet.

Time Attack kjøres i 45 minutter hvor beste rundetid teller. Hver bil får kjøre max 18 runder.

Ved mange påmeldte kan det avgjøres på førermøte at Time Attack kjøres i to puljer.

Man samler poeng for hvert løp i henhold til vedlagte tabell. Det er til sammen 5 løp hvor man samler poeng i 4 av løpene.

7.      Race

Det kjøres en racehelg (2 løp) på Våler (10 runder), to racehelger (2×2 løp) på Rudskogen (8 runder) og to racehelger (2×2 løp) på Mantorp (8 runder). Startrekkefølgen er bestemt fra Time Attack for første løp, mens startrekkefølgen for løp nr. 2 bestemmes av første løp. Det finnes unntak fra dette. Dersom en av bilene som normalt ligger topp 5 – 10  er forhindret fra å kjøre Time Attack, så kan vedkommende be om å få slippe å starte bakerst. Gatebil bestemmer da startspor for denne for å hindre unødige forbikjøring av langsommere biler bak i feltet.

For å hindre platekontakt og samtidig gjøre løpet spennende så skal førerne ha disiplin og kjøre med marginer. Dersom man har en raskere bil bak, så skal man slippe forbi senest etter en runde. Det vil ikke benyttes blåflagg, men overtredelse vil resultere i trekk av poeng.

Den som skal kjøre forbi må ha marginer nok til å komme trygt forbi. For sene innbremsinger for å komme forbi, men som skaper farlige situasjoner kan resultere i at man mister alle poengene i løpet. Gatebil er suverene i dømmingen av dette.

Man samler poeng for hvert løp i henhold til vedlagte tabell. Det er til sammen 9 løp hvor man samler poeng i 7 av løpene. (Poeng man mister i et løp kan ikke trekkes fra her.)

DNS: gir 0 poeng. DNF gir plassering etter siste mann i mål minus 10 poeng.

PlasseringPoeng
1
120
2106
396
488
582
676
770
866
962
1058
1156
1254
1352
1450
1548
1646
1744
1842
1940
2038
2136
2234
2332
2430
2528
2626
2724
2822
2920
3018
3116
3214
3312
3410
358
366
374
383
392
401

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.