Konkurransereglement Norgesmesterskap Langløp for Racing

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

NM i Langløp arrangeres som et mesterskap der hver enkelt startende bil representerer et team. Uansett antall sjåfører på en bil så vil resultatet tilegnes det teamet som bilen representerer. Alle startende biler må derfor ha et teamnavn, som også blir det navnet som står på resultatlister og øvrig kommunikasjon.

Langløp går ifra 1,5 timer og oppover med obligatorisk innlagte Pit-stoppNorgesmesterskapet for langløp 2022 foregår på Arctic Circle Raceway. Andre godkjente baner kan eventuelt benyttes senere år.

1.   Deltagere

Skal være, i henhold til Generelle bestemmelser art 2.2 åpent for førere som innehar gyldig norsk lisens for deltagelse i racing. Gjesteklasser er åpne for alle nasjonaliteter.

2.   Klasser

Klasse 1: GT+
Klasse 2: GT1
Klasse 3: GT3
Klasse 4: GT4
Klasse 5: GT5
Klasse 6: Norsk Clubsport (klasse 1,2,3) og 944 cup. Gjelder kun for biler som ikke er merket NCS

Arrangøren kan bestemmer at klasser kan kjøre sammen ved behov.  Biler som oppfyller sikkerhetsreglementet i disse klassene, men kjører i andre klasser kan søke om å delta. (eks Historiske biler, Touren Wagen Legend) Ved sammenslåing av klasser må man tenke på en fornuftig hastighetsforskjell.

3.   Organisering av konkurransen

For å få starte i NML må hver enkelt fører være kjent på banen, og min. 2 treningsrunder må være gjennomført. Juryen kan i spesielle tilfeller avvike fra denne bestemmelsen.
For alle klasser avgjøres startposisjonen i første løp av den beste kvalifiseringstiden.
Kvalifisering er anbefalt 15 min. for alle klasser. Den beste rundetid som oppnås for hver enkelt fører er tellende. Resultatene plasserer førerne i løpet, der den fører som har oppnådd beste rundetid i sin klasse starter i beste startsport. Den fører som har nest beste rundetid starter i nest beste startposisjon osv. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin beste tid først, gå foran.
Organisasjonskomiteen kan sammen med RACS kan slå sammen klasser i kvalifiseringen som igjen kan føre til utvidet tid.

4.   Tekniske regler

All klassene kjører etter de tekniske reglene for klassen det konkurreres under. Klasser som har enhetsdekk kjører med de enhetsdekk som er beskrevet i de tekniske reglement.

5.   Gjennomføring av konkurransen

NML arrangeres over de løp som blir offentliggjort av Racingseksjonen.

NML:

NML kjøres over minimum 90 minutter med 2 pålagte pit-stopp på minimum 4 minutter pr stopp. Det er fører/teamets ansvar at pit-stopp tiden blir overholdt.

Løpet kan kjøres med inntil 3 sjåfører. Pit-stoppen kan gjøres i 2 x 20 minutters tidsvindu. Dersom det er behov for å begrense tidsvindu for Pit-stopp vil dette bli publisert som PM til tilleggsreglene. Dersom ikke noe er publisert praktiseres Open Pit.

NML avgjøres på antall gjennomførte runder, ved likhet på antall runder vil den som først gjennomførte den siste runden gå av med seieren og suksessivt nedover.

Straffer utover GB og spesialreglement for Racing:

  1. For kort pit-stopp blir bestraffet med 1 runde fratrekk for hvert sekund man er for tidlig.
  2. Etter pit-stopp skal teamet forsikre seg at fører sitter forskriftmessig festet før bilen settes i bevegelse. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til inntill 15 runder fratrekk.

5.1 Drivstoff-fylling

Det kan fylles drivstoff ved Pit stopp. Dette skal gjøres på et fastsatt område definert i tilleggsreglene. Den som fyller bensin skal ha på seg brannhemmende heldekkende dress, med brannhemmende Balaklava og hansker av skinn eller brannhemmende materiale. På definert området skal utøver ha tilgjengelig egen brannslukker. Arrangøren skal ha en «brannmann» med egnet utstyr på området som er klar til rask inngripen ved behov. Fører kan sitte i bilen men skal ha førerdør åpen og være årvåken og klart til evakuering.

6.   Poengberegning

Det beregnes poeng for NML etter disse poengskalaene:

Følgende skala benyttes for alle klasser utenom GT5:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at nr.1 får 20 poeng osv.

Poengskala for GT5 med totalt 20 deltakere som kan få poeng: 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 slik at nr.1 får 30 poeng osv.  (denne skalaen benyttes kun dersom det er over 25 deltagere i klassen)

7.   Tidtaking

Tidtaking skal skje elektronisk og med 1/1000 sek. nøyaktighet. Ved brudd i tidtakersystemet skal startrekkefølgen for det første løpet trekkes, og startrekkefølgen for det andre løpet bestemmes av resultatene i finale 1, og eventuelt finale 2 for de som kjører 3 finaler pr løpshelg.

8.   Premiering

Det vil bli premiert for Klassefinaler på løpsdagen for 1- 2 og 3 plass. Premiering for NML totalt blir gjennomført på Bilsportforbundets premiegalla.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.