Porsche 944 Cup

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Teknisk reglement for Porsche 944 Cup

 

Introduksjon

Formålet med klassen er å tilby en trygg og morsom inngangsbillett til racing hvor førere kan konkurrere på likt grunnlag. Klassen kjøres under begrepet gentlemans-racing, og dette håndheves strengt for å oppnå den tryggheten og hensikten det er å holde både kostnader- og terskelen for deltakelse lavest mulig. Deltakelse i Porsche 944 Cup er kun mulig for medlemmer av Porsche Club Norge.

Tidstillegg ved karroserikontakt

All form for karroserikontakt mellom deltakerne straffes med 20 sekunder tidstillegg.
Denne straffen tildeles samtlige involverte parter, uansett skyldspørsmål.
Skjer det karroserikontakt under offisiell tidstrening legges 20 sekunder til beste kvalifiseringsrunde, og denne regnes som kvalifiseringstid. Også her tildeles alle involverte parter dette 20 sekunders tidstillegget.

Tidstillegget gjelder per hendelse. Hvis tre biler har kontakt i en hendelse, får altså alle tre biler 20 sekunder tidstillegg. Skjer derimot sammenstøt ved flere ulike hendelser og tilfeller under race eller offisiell tidstrening, så adderes tilleggene.
20 sekunders-regelen vil bli praktisert strengt og aktivt, og ved gjentatte tildelinger vil utøvere kunne utestenges fra serien.

Dette reglementet beskriver kun de regler som er spesifikke for Porsche 944 Cup.

1. Tillatte biler

 

Modellår fra Modellår til Modell Motorvolum Ventiler Maks effekt Min. vekt
1976 1985 924 2.0L 8v 125 hk 920 kg
1985 1987 924S 2.5L 8v 150 hk 1104 kg
1988 924S 2.5L 8v 160 hk 1178 kg
1982 1984 944 2.5L 8v 163 hk 1200 kg
1985 1987 944 2.5L 8v 163 hk 1200 kg
1988 944 2.5L 8v 160 hk 1178 kg
1988 1989 944 2.7L 8v 165 hk 1214 kg

 

1.1 Krav til originalitet

Begrepene standard og original i dette reglementet er å forstå som deler som normalt hører til de bilene som til enhver tid er tillatt i 944 Cup, med mindre noe annet er eksplisitt definert i reglementet. Det er ikke krav til at delene er originale så lenge de er av original type og tjener original hensikt.

Det er tillatt å kombinere deler fra de ulike modellene som er tillatt i 944 Cup.

Alle endringer og modifikasjoner som ikke gir en vesentlig og åpenbar fordel er godkjent så lenge de ikke bryter med formålet eller konkrete regler i 944 Cup.

Porsche Club Norge har absolutt myndighet i avgjørelser angående hva som gjelder som standard og original. Teknisk årskontroll og teknisk kontroll på løp skal Norges Bilsportforbund og PCN og fokusere på sikkerhet og at gjeldende regelverk fra NBF og PCN er oppfylt.

2. Krav til bil

Bilen må ha gyldig vognlisens og dermed følge alle sikkerhetskrav som NBF til enhver tid stiller.

3. Vekt

Biler skal oppfylle minimumsvekt ved målgang inkludert fører og drivstoff. Minimumsvekter ved målgang er som oppgitt i tabellen over tillatte biler. Dette gir et vekt/effekt forhold på 7,36 kg/hk.

Vekt/effekt for løpsdagen skal merkes av PCN.

4. Understell

Foran skal det være vanlige fjærbein av MacPherson-type som ble levert på bilene som er godkjente i 944 Cup. Senkefjærer foran er tillatt. Bak skal det benyttes torsjonsstaver.

Dempertype er fritt foran og bak. Demperne skal ha tilnærmet original teknisk utforming. Det er ikke tillatt med eksterne reservoarer.

Stabilistatorstag er fritt, men skal kun festes i standard innfestning på karosseriet.

Tårnstag er tillatt.

Foringer er fritt.

Hjulvinkler er fritt, inkludert eksenterbolter, camberplater eller annen tilsvarende modifisering.

Spacere er tillatt, men hjulene skal være innenfor skjermer av standard bredde.

Ingen del av bilen skal være lavere enn 7,5 cm over bakken. Det skal kunne rulles et 75 mm rør fritt under bilen, samtidig som fører sitter på førerplass og bilen oppfyller krav til minimumsvekt.

5. Bremser

Standard bremsekalipere. Bremseklosser og bremsevæske er fritt. Bremseskiver skal være i standard dimensjon, men racing-varianter med hull eller riller til kjøling er tillatt.

6. Lys

Det skal være to hvite kjørelys foran og to røde kjørelys bak i tillegg til bremselys. Ved regn er det krav til originalt tåkelys eller eget regnlys. Blinklys bak er krav.

6.1 Batteri
Batteriet skal fortrinnsvis monteres utenfor førerkupeen, sikkert fastmontert for å unngå kortslutning. Ved montering innenfor kupeen skal batteriet være dekket med et isolerende og lekkasjefritt materiale.

6.2 Hovedstrømsbryter
Etter gjeldende reglement (NSR §307-A).
Innvendig bryter. Innvendig bryter skal enkelt nås av fører i fastspent stilling. Denne skal slå av all strøm i bilen.
Utvendig bryter. Egen utvendig bryter skal plasseres ved frontrutens nedre hjørne. Denne bryteren skal slå av all strøm i bilen, alternativt kan utvendig bryter være koblet til innvendig bryter og deaktivere denne. Utvendige og innvendige brytere skal merkes i henhold til NBF sine spesifikasjoner.

 

7. Motor og gir

Standard motor uten noen form for endringer og modifikasjoner, bortsett fra nevnte unntak: Det er tillatt å bytte remhjul på dynamo for å øke levetid på dynamo. Det er tillatt å fjerne balanseaksler. Luftfilter kan velges fritt, men må beholdes på original plass. Standard eksosanlegg og -manifold. Vanlig brukte erstatningsanlegg med tilsvarende antall- og original plassering av lyddempere er tillatt. Maks indre rørdiameter 63,5mm (2,5 tommer).

Standard girkasse uten noen form for endringer og modifikasjoner. Girkassefester, girspak og overføring mellom girkasse og girspak er fritt.

Det skal være standard åpen differensial. For unntak, se punkt 15 om vekt-tillegg på uoriginalt utstyr.

Biler som mistenkes ha høyere effekt enn standard kan bli pålagt effektmåling. Hvis det er merkbart mer effekt har PCN sammen med Racing seksjonen  myndighet til å ilegge straff. Dette kan være alt fra tidstillegg, nedrykk i startposisjon, bortfall av poeng, startnekt, utestengelse fra serien eller annen passende straff. Straff avhenger av overskridelsen og blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

7.1 Lyd/eksosanlegg
Max lydnivå 100 DB målt iht NSR §303

 

8. Karosseri

Standard karosseri uten noen form for ekstra aerodynamiske anordninger. Om deler skal erstattes er materialet fritt bare formen er tilsvarende original.

Original spoiler fra 924/944/968 på bakluken er tillatt.

Skjermbreddere er tillatt, men sporvidden skal være i henhold til beskrivelsen i kapittel 4.

Det er tillatt å benytte front fra S2 og Turbo. Karosseriendringer som forbedrer aerodynamikk/ytelse er ikke tillatt.  

9. Ruter

Frontruten skal være av glass i original utførelse. Sideruter samt bakrute kan være av plast/polykarbonat (f.eks. Lexan) med minimum tykkelse på 3 mm. Det er et krav at det benyttes et materiale som er beregnet/egnet for formålet.

10. Dekk

Klassen bruker enhetsdekk i dimensjonen 225/50-15 av type gategodkjente r-dekk. Fabrikat forhandles frem og offentliggjøres av PCN i rimelig tid før hver sesong. Det er kun tillatt med to sett (8 dekk) i løpet av en sesong. Det er fritt dekkvalg på trening, men enhetsdekk skal brukes i alle kvalifiseringer og løp.

Ved bytte av fabrikasjon av enhetsdekk, så kan fjorårets enhetsdekk benyttes første sesong med nytt enhetsdekk.

11. Væsker

Bensin med maks 99 oktan er tillatt. Alle oljer er fritt. Bremsevæske er fritt. Frostvæske med glykol er forbudt, men erstatningsprodukter uten glykol er tillatt.

12. Stol

FIA-merket stol som ikke er eldre enn 10 år (5 år etter merket FIA-utløpsdato). Ellers i henhold til NSR/ISR.

13. Bur

Helbur skal benyttes. Det tillates skrudd helbur, slik at gategodkjente biler kan oppfylle kravene fra SVV. Alle typer bur skal festes på den måten som buret er beregnet å festes på.

Unntak fra krav om helbur gjelder biler som har vært lisensiert med halvbur i 944 Cup før 2021. Fra og med sesongen 2023 må også disse ha helbur. Ellers i henhold til NSR/ISR.

14. Sikkerhetsbelte

Det er krav til minimum 5-punkt FIA-godkjent belte yngre enn 5 år. 6-punkt anbefales. Ellers i henhold til NSR/ISR.

  1. FHR (Frontal Head Restraint System)
    FHR (HANS) er påbudt, og skal benyttes både på trening, kvalifisering og under løp.

16. Vekttillegg på uoriginalt utstyr

Ved bruk av differensialsperre tillegges det 50 kg til totalvekten. Det vil bli gjennomført stikkprøver under sesongen, men bileiere plikter også å informere om de har montert differensialsperre. Biler som har montert differensialsperre vil få et vekttillegg. Vekttilleggets størrelse skal synligjøres på bilens PCN-sticker, før start til kvalifisering eller løp.

17. Startprosedyre

Under en løpshelg kjøres det normalt én kvalifisering og to løp. Startrekkefølgen i første løp avgjøres etter tider satt under kvalifiseringen. Beste tid har pole, nest beste tid starter som nummer 2, osv.

Startrekkefølge i løp det ikke er kjørt en egen kvalifisering for bestemmes av resultatet i foregående løp samme løpshelg. Det er det offisielle resultatet inkludert eventuelle tidstillegg som gjelder. Ved manglende start, brutt løp eller diskvalifikasjon starter man bakerst. Er det flere biler som skal stille bakerst er det opp til arrangør å bestemme innbyrdes rekkefølge på disse. Rekkefølgen på de 6 beste skal snus slik at vinner fra foregående løp starter fra 6. spor, andreplass fra 5. osv. Fra og med 7. startspor starter man i henhold til resultatet fra foregående løp.

Snudd startrekkefølge krever at det er minst 6 biler til start i det aktuelle løpet og det må være praktisk gjennomførbart fra arrangørens side. Førere i 944 Cup som deltar den aktuelle løpsdagen kan ved enstemmig avgjørelse på førermøte avgjøre om snudd startrekkefølge skal benyttes eller ikke. PCN kan også endre startprosedyre etter samråd med arrangør.

Dersom bilen deles mellom flere førere, så starter den føreren, som ikke har kjørt kvalifisering eller løpet i forkant, bakerst i feltet.

Gjesteførere som ikke har kjørt kvalifisering eller løp starter bakerst i feltet.

18. Vinnertillegg

Det er ingen vekttillegg for totalvinnere av 944 Cup. PCN sammen med Racingseksjonen har myndighet til å sørge for entusiasme og god konkurranse i tilfelle en bil/fører utklasser de andre.  Justeringer i regelverk kan foretas av PCN sammen med Racingseksjonen under hver sesong for å sørge for konkurranse på mest mulig rettferdige vilkår.

19. Endringer

PCN kan sammen med NBF Racingseksjon endre regler underveis i sesongen, men skal i størst mulig utstrekning søke å legge endringene til mellom sesongene. Viktigheten av endringen påvirker når endingen skal effektueres.

Forslag til endringer skal fremlegges PCN sitt sentralstyre skriftlig, og begrunnes grundig. PCN sammen med NBF står fritt til å legge forslag ut til høring blant aktive deltakere, forkaste forslag eller vedta hele- eller deler av et forslag.

HUSK! Porsche 944 Cup er gentlemans-racing, i regi av Porsche Club Norge. 100% rettferdighet kan ikke alltid oppnås og dette er en racing-serie for de som kan leve med dette.

 

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.