Teknisk reglement Racing GT5 2020-2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

EndretGjeldende fraPublisert dato
2.1 Dekk merking01.01.202218.01.2022
2.3.1 Tydeliggjøring01.01.202303.02.2021
3 Max motorvolum 2076 ccm01.01.202304.03.2021
2.3.1 Endring til 100mm01.01.202303.02.2021
3.7 Gearoverføring, gearkasse til modell01.01.202303.02.2021

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Les regelteksten og hvis det ikke nevnes spesielt betyr det at man ikke tillater noen form for forandring fra originalutgave. Det er alltid innehavers ansvar å bevise for teknisk kontrollør at bilen stemmer overens med reglementet.

Med originalt menes: Det bilen er levert med fra fabrikk, og er normale handelsvare/slitedel.

GT5 skal være den rimeligste racingklassen for biler. For å få dette til er et stramt regelverk en forutsetning slik at man i utgangspunktet kommer langt med en «standardbil» som er tilpasset racing banen med enkle virkemidler.

Klassen er bygget opp rundt en Max drivhjulseffekt på 160 HK. Motorer med oppgitt motoreffekt over 180HK kan ikke benyttes. Det er ikke lov å «trimme ned/redusere motoreffekt» for å komme inn i klassen.

Biler som tidligere er brukt i norske og utenlandske enhetsklasser som
Corsa-cup, Neon-cup, Peugeot-cup (norske cuper) Ford ST cup (Tyskland) Porsche 944 cup (Norsk og Svensk), Volvo Original cup (Svensk) er rimelige alternativer som passer inn i klassen.

Powerlog benyttes for kontroll av bilens vekt/effekt forhold.

Powerlog

Powerlog skal monteres på gulvet eller tunnelen. Området for montering må være 10 X 20 cm.  Powerlog vil bli skrudd fast med 2 skruer på max 5 mm, 19cm fra hverandre på senter. Man kan montere en fast plate av stål eller aluminium som powerloggen kan sitte, denne må være fast montert med sveis, skruer eller nagler.

Alle biler skal være utstyrt med en strømtilførsel for Powerlog som er direkte tilkoblet hovedstrømsbryter, strømmen skal kun brytes når hovedstrømsbryter slås av.

Det er fører ansvar at monteringsplass er klargjort før løpet, og at bilen til enhver tid har strømtilførsel iht spesifikasjonen over. Fører/eier av bilen er pålagt å samarbeide med powerkontroll teamet uten forbehold. Ett hvert forsøk på sabotasje av målinger, powerlog eller tilhørende deler/systemer kan føre til startnekt i konkurranser.

Dersom vekt/effekt forholdet er utenfor klassens reglement vil dette føre til en rapport til Løpsleder og Jury for videre behandling.

Alle deltagere skal før deltagelse sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. Skjema ligger på internettsiden til NBF eller her Selvangivelse-Racing-for-biler-i-GT-klassen.

Førere

Førere fra det året man fyller 15 år kan delta i GT5.
Førere fra det året man fyller 15 til 18 år må sende en søknad om deltagelse til Racingseksjonen i NBF, vedlagt en motorsport CV og resultater. Det kreves kjøreerfaring fra f.eks. karting. Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til utøvere under fylte 18 år, lisensen er personlig og må utstedes i ledsagerens navn. Denne personen må være over 18 år og inneha gyldig lisens. Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser. Se Generelle bestemmelser ART. 9.5.

Tillatte biler

Det godkjennes serieproduserte biler beregnet for allmenn trafikk på offentlig vei innenfor EU- og EØS-området med minimum 4 seter. Det må være produsert minst 5000 eksemplarer av bilen i løpet av en 12 måneders periode. Det er ikke tillatt med gamle cup- eller touringklasse-biler så som STCC, NTCC, WTCC og lignende selv om disse kan synes å klasse inn etter beregningene. Ved tvil skal det søkes NBF om innklassing av bilen senest 6 uker før seriestart.
Av sikkerhetsmessige grunner tillates ikke biler som originalt er bygget uten tak, dører og vinduer. Biler som har gått i klassen GT4B, GT5 i 2014 eller 2015 kan delta frem til og med 2022 selv om enkelte modifikasjoner ikke stemmer med dette regelverket. Disse bilene kan ikke gjøre endringer annet enn de som tilpasser bilen mot dette reglementet. Bilene skal søke NBF om deltagelse min 4 uker før konkurranse med en beskrivelse av hva som bryter med dette regelverket.

Det er viktig å merke seg at man gjennom listen av tillatte cupbiler, kun har lov til å benytte kjøretøyet slik det er levert originalt og eller som følger av dette reglement.

1 Kjøretøy

1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

Det er fritt å lette og/eller forsterke chassis/karosseri, men form og funksjon på den lettede delen skal beholdes. Letting får ikke gjøres i slikt omfang at karosseriets styrke i bærende deler og deformasjonssoner reduseres foran fremre aksel og bakom bakre aksel. Forsterkning av eksisterende materiale er tillatt når dette følger karosseriets originalform og er i kontakt med dette. Den originale akselavstand må beholdes (+/- 5%). Døråpningene skal ha de originale mål i regnet fra foraksel og bakaksel. Forsterkninger kan bare utføres i metall. Letting gjennom endring av platetykkelse er tillatt. Ref. pkt 2.3 det er tillatt å bygge om til fjærbein bak til biler som ikke har dette originalt.

1.2 Gulv

Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning iht pkt 1.1. All reparasjon av gulv og utbedring av skader/rust skal gjøres med samme materialet som originalt og sveist.

1.3 Hjulhus

Originalt. Plastikk innerskjermer kan fjernes.

2. Hjulsystem (Hjul, fjæring og styresystemer)

2.1 Felg / Dekk

Felg materiale er fritt, men komposittmaterialer er ikke tillatt. Maks felgbredde er 8 tommer og diameter min 15 – max 17 tommer. Det skal være minimum 1,0mm mønster igjen på 50 % av dekkbredden ved start. Klassen benytter enhetsdekk og i denne regelperioden vil det være Toyo Proxes R888R.
Dimensjoner som tillates brukt:
195/50R15
195/55R15
205/50R15
195/50R16
205/45R16
205/50R16
205/55-16

205/45R17

Alle dekk skal være merket:
Tread wear: 100
Traction: AA
Temperature: A”
Gummiblandingen skal være Medium-Hard og angis med merket GG

2.1.1 Felg, Boltsirkel

Bruk av spacer for å endre sporvidde og boltesirkel er tillatt

2.3 Fjæring

Fjærbein er fritt, men må monteres i original posisjon. Fjærer er fritt, men må være av samme type som den opprinnelige. Øverste innfesting (topplager) kan modifiseres forutsatt at installasjonen kan gjøres i det opprinnelige posisjon, dette så hjulvinkler kan justeres.

2.3.1 Hjuloppheng

Originale bærearmer/bruer kan modifiseres så lenge innfestningspunktene er originale. Det er tillatt å skifte foringer til ¨racingtype¨ eller bærekuler til unibals. Materiale er fritt (poly/plast/alu). Stabilisatorstag er fritt, så lenge det kan monteres i original innfesting. Montering av «fangrem» på bakakselen er tillatt. På bakaksel tillates det ombygging til fjærbein for de som ikke har dette originalt. Sporvidden kan ikke endres med mer enn 200mm i forhold til bilens originale. Måles fra senteret på hjulet. * Se siste side i reglement

2.4 Støtdempere

Det er tillatt å skifte støtdempere under forutsetning at de ikke har utvendig gass/olje beholder. Støtdempere kan være justerbare.

2.5 Styreinnretning

Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen serieprodusert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert. Biler  kan beholde rattlås om bilens originale nøkkel brukes. Alle andre biler iht §307H. Ratt er fritt.

2.6 Hjulnav/hjullager

Spindel og hjulnav kan byttes ut, men skal være originalt til bilmerket og passe i originale innfestninger.

3 Motor

Motoren skal være fra samme merke som bilen. Mekanisk og elektronisk trimming er tillatt. Oljekjøler kan monteres i motorrom. Originale innfestningspunkter i karosseri, motorblokk/topp og girkasse skal benyttes. Foringer kan skiftes til racing type, motorfeste skal være som originalt. Tørrsump ikke tillatt. Wankelmotor og overladede motorer er ikke tillatt. Drivstoff iht §307Q. Diesel er ikke tillatt. Oljeaccumulator er tillatt i den hensikt å opprettholde smøring ved krappe svinger.

3.1 Vekt / effekt

Maks tillatt effekt er 160 hk(drivhjulsheter) og vekt / effekt forholdet er 7,3, det vil si at effekten x 7,3 er vekten på bil med fører. Minimum vekt for bil med fører er 800 kg.
Motorer med oppgitt original effekt over 180hk (motoreffekt) eller 160 HK (drivhjulseffekt) kan ikke delta i klassen.

3.2 Drivstoffsystem

Originaltank kan benyttes. Dersom uoriginal drivstofftank benyttes, skal den være av sikkerhetstype (ikke båttank) med ventil som hindrer lekkasje ved velt, max. 40 liter. Tanken skal festes minimum 30 cm fra karosseriets ytterplater. Tanken festes forsvarlig til karosseriet med minimum 4 x 8mm bolter. Tanken med evt. tilhørende catchtank, filter og bensinpumpe skal sitte adskilt fra kupeen med enten vesketett skillevegg eller kasse. Bensintanken kan ikke monteres lengre frem enn bilens hovedbøyle.  Om man bruker kasse skal lokket festes med 4x8mm bolter eller 2 stk band på 30x2mm som festes i gulv med 4x8mm bolter. Drivstoffslanger/rør og tank som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupeen skal drivstoffrør ikke være skjøtet. Hvis original bensintank fjernes, og det oppstår hull etc skal dette tettes med 1mm stålplate.
Drivstoff skal være iht §307 Q. Diesel og E85 (og tilsvarende) er ikke tillatt.

3.3 Kjølesystem

Radiator og dens kapasitet er fri. Dens plassering er fri under forutsetning at den sitter i bilens motorrom eller på bilens originale plass.

3.4 Avgassystem

Fritt. Lyddemper skal finnes. Max 100 desibel. Eksosrør skal munne ut bak og ikke lenger en karosseriets bakre begrensning. Provisoriske innretninger for lyddemping er forbudt.

3.5 Turbo /Overlading

Ingen form for overlading er tillatt.

3.6 Kraftoverføring

Kun biler med 2-hjulsdrift er tillatt.

3.7 Transmisjon-girkasse-differensial

Girkasse og differensial skal være originalt til bilmerket/motor, utveksling er fritt men skal være original til bilmerket/motor. Girkasse skal ha H mønster og fungerende revers. Det er tillatt med ettermontering av diffsperre, original/uoriginal type. Det er ikke tillatt å maskinere eller bearbeide deler i girkassen.

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Skiver og caliper er fritt, men må monteres i original innfesting. Mellomlagsbraket kan benyttes mellom caliper og original innfestning. Bremseklosser er fritt. Bilen skal ha 2 krets bremsesystem. Trommelbremser kan bygges om til skivebremser. Bremsetrykkregulator kan monteres. Original ABS er tillatt, kan koples fra. RaceABS er ikke tillatt. Pedalboks/bremsevugge er ikke tillatt.

4.2 Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen skal virke, fri utforming.

5. Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Obligatorisk ifølge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.2 Førerstol

Skal være montert ifølge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. Samtlige biler skal være utstyrt med FIA-homologert stol.

På biler med tuneller eller forsterkninger i området for stolplassering, kan det lokalt modifiseres for å gjøre stolplasseringen mer hensiktsmessig. Modifiseringen skal gjøres i stål i samme kvalitet som originalt og sveises. Det skal sveises inn minimum en (1) firkantprofil av min. 25x25x2mm som erstatter forsterkningen i tunell. Denne skal plasseres i umiddelbar nærhet til stolfestene, mellom kanal og kardangtunell.

Det er påbudt å benytte FIA godkjent stol. Stolen er gyldig ut det 10. året regnet fra stolens påstemplede produksjonsår. For stoler som er merket med «Not valid after» + dato/år, er stolen gyldig i 5 år utover stolens merkede dato.

5.3 Sikkerhetsbelte

Obligatorisk med 6-punktsbelte. Ellers ifølge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderbelter. Samtlige biler skal være utstyrt med gyldige FIA-homologerte belter.

5.4 Hovedstrømsbryter

Hovedstrømbryter er påbudt. Denne bryteren skal bryte all elektrisk strøm og stanse motoren. Unntaket er bilens styreenhet og dynamoens styrestrøm. Monteres iht. § 307 pkt. A. Dersom det benyttes en strømbryter, skal denne kunne utløses inne i og utenpå bilen. Utvendig bryter skal monteres på førerside.

5.5 Brannslukkere

Ikke obligatorisk montert i bil, men skal når det finnes være iht. § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser.

5.6 Tauekroker

Obligatorisk iht. § 307P, Teknisk reglement for hastighetsløp.

5.7 Speil

Bilen skal være utstyrt med minst ett innvendig speil og 2 utvendige speil.

6 Karosseri

6.1 Støtfanger

Materialet er fritt. Kan fjernes, når den ikke er en intrigert del av karosseriet. Det er tillatt å lage hull i støtfanger foran. Hullene skal være max 120mm i diameter eller tilsvarende i areal. Det er tillatt å fjerne originale deksler. Ettermarkeds støtfangere kan benyttes.

6.2 Kupe

Airbag skal fjernes. Innvendig trekk er fritt. Det er tillatt å montere instrumenter i burets fremre del, i det staget som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpene. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finns i nærheten av førerplassen.
Takluke skal låses, evt takluke i glass skal erstattes med samme materiale som taket for øvrig og sveises/limes forsvarlig. Dersom bilen er originallevert med glasstak, skal glasstaket byttes ut med stål, eller karosseriets hovedmatriale.

6.3 Dører

Materialet i dørene er fritt, men original form og dørhåndtak/låskasse skal beholdes. På biler med 4 dører er det tillatt å sveise fast bakdørene, dørhåndtak skal da fjernes.Vindusheiser kan fjernes.

6.4 Motorpanser bagasjeroms lokk

Materialet er fritt. Formen skal være tilsvarende original del. Panserlås skal fjernes. Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting. Panser i stål skal ha 4 innfestningspunkter, plastpanser skal ha 5 innfestningspunkter. På plastpanser skal innfestningspunktet til pinne og låsesplint forsteres med en skive over og under på Ø 60mm.

6.5 Skjermer

Skjermer skal dekke minst hele hjulbredden. Det er tillatt å benytte skjermer/skjermbreddere i plast/glassfiber. Det er tillatt å endre skjermbredden med max 7,5 cm per side. Skjermbredderen skal følge hjulets form. Om plast brukes (glassfiber eller tilsvarende) skal skjermbredderne ha en tykkelse på min 1,5mm. Skjermen skal dekke hele hjulbredden over hjulnavets vanrette senterlinje.

6.6 Aerodynamiske innretninger

Det er tillatt med splitter foran og bak. Disse skal ikke gå lenger inn enn hjulsenteret foran eller bak. Det er tillatt med spoiler eller vinge bak på bilen. De aerodynamiske innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål uten speil.  Innretningen skal på ingen måte hindre fører bak, å se bremselysene, sittende i normal kjørestilling. Aerodynamiske innretninger får ikke finnes i større omfang enn det som angis ovenfor. Homologerte aerodynamiske innretninger for karosseritypen er tillatt.  Det er ikke tillatt å ettermontere diffuser. På de biler som har diffusere originalt kan de benyttes uten endring.

6.7 Ruter

Frontruta skal være av laminert glass. Øvrige ruter kan være av hardt plastmateriale. Hvis øvrige ruter byttes skal de ha en tykkelse på min. 3 mm. Plastruter skal ikke være farget eller sotet med unntak av side ruter bak B-stolpe. Max sotningsgrad 16% (50 film) Ruter skal være montert slik at de følger karosseriets form. Ruter skal være stengt under konkurranse og trening. På motsatt side av føreren kan sideruten ha en åpning på 5 cm.

7 Elektrisk

7.1 Batteri og strømforsyning

Det er kun tillatt med 1 stk. batteri maks vekt 25 kg. Batteri som er plassert original i motorrommet, skal ha bøyle over batteri som skal festes i flattjern eller skiver under batterikasse. Flattjern skal være min 2x20mm, skiven skal være min 20 cm2.. Batteri med fri plassering og originalt i kupe skal festes med egen ramme i bunnen og en ekstra bøyle av min. 2 x 20 mm flattjern. Denne bøylen skal ha minst 8 mm gjennomgående bolter i gulvet, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 stor stålplate på undersiden. Plasseringen er fri. Batteri som er plassert i kupeen skal være av væskefri type eller monteres i tett/syrebestandig plast kasse. Batteriet skal være dekket med et isolerende materiale.

7.2 Vinduspussere

Vinduspussere skal være originale. Bilen skal være utstyrt med minst en vinduspussere.

7.3 Bremselys

To lys symmetrisk på 21 W i original lampe, eller iht 307G.

7.4 Lys

To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307G er obligatorisk, størrelse er fri.

7.4.1 Retningslys

To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.

7.4.2 Sikkerhetslys

Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak. Det anbefales å ha sikkerhetslys som blinker ved regn (regnlys).

8. Balast og Innfesting

8.1 Ballast

Max grense på balast, for å oppnå minimums vekt er 100 kg.

8.2 Innfesting

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting. Ballast Skal være festet med minimum 2 stk. M12 bolter med tilstrekkelig forsterkning, skiver og muttere. På undersiden ved hver bolt skal det finnes en forsterkning av plate, punktsveises i gulvet, minimum 3 maksimum 5 mm tykk og 60 cm2 i areal. På oversiden av ballasten skal platen ha et like stort areal som ballastplatene (sandwich). Ballasten skal være godt synlig for kontrolløren og skal befinne seg innenfor karosseriets begrensning. Max høyde pr ballastpakke er 20 cm. Ballast skal festes uten mulighet for sammenpressing av vanger. (rørhylse)

Endringer fra 2023

Porsche 944 cup er tillatt etter sitt tekniske reglement.

2.3.1 Hjuloppheng

Originale bærearmer/bruer kan modifiseres så lenge innfestningspunktene er originale. Det er tillatt å skifte foringer til ¨racingtype¨ eller bærekuler til unibals. Materiale er fritt (poly/plast/alu). Stabilisatorstag er fritt, så lenge det kan monteres i original innfesting. Montering av «fangrem» på bakakselen er tillatt. På bakaksel tillates det ombygging til fjærbein for de som ikke har dette originalt. Sporvidden kan ikke endres med mer enn 100mm i forhold til bilens originale.

3. Motor

Motoren skal være fra samme merke som bilen max motorvolum 2076ccm. Mekanisk og elektronisk trimming er tillatt. Tørrsump ikke tillatt. Wankelmotor og overladede motorer er ikke tillatt. Drivstoff iht §307Q. Diesel er ikke tillatt. Oljeaccumulator er tillatt i den hensikt å opprettholde smøring ved krappe svinger. Oljekjøler kan monteres i motorrom. Originale innfestningspunkter i karosseri, motorblokk/topp og gearkasse skal benyttes. Foringer kan skiftes til racing type, Motorfeste skal være som originalt.

3.7 Transmisjon-girkasse-differensial

Girkasse og differensial skal være originalt til bilmodell. Utveksling er fritt, men skal være original til bilmerket eller motor. Girkasse skal ha H mønster og fungerende revers. Det er tillatt med ettermontering av diffsperre, original/uoriginal type. Det er ikke tillatt å maskinere eller bearbeide deler i girkassen. Giroverføring skal være original til bilmodellen. Det er ikke tillatt å modifisere bilens karosseri for å montere annen girkasse eller giroverføring enn den originale.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.