Teknisk reglement Racing GT+ 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Innledning

Når GT klassene ble etablert i 2008 var dette for å åpne for å kunne kjøre racing med flere type biler enn hva som lå i de tidligere klasseforutsetningene. Dette har helt klart være en suksess og vi har sett en stabil økende mengde biler som har kommet inn i miljøet.

Bilenes sikkerhet og kvalitet skal være på toppnivå og det skal ikke være noen tvil rundt sikkerhetsmessige konstruksjoner på bilene som deltar i Norsk racing. Det man ser av utvikling ute i verden er at bilenes sikkerhet er høyt prioritert og dette bør også gjenspeile de Norske bilene.

GT+

Utgangspunktet skal være en serieprodusert eller serieprodusert utseende bil, som er bygget i tilstrekkelig mange eksemplarer til at det kan dokumenteres at konstruksjonen er sikkerhetsmessig utprøvd enten av vegmyndigheter eller at det kan dokumenteres at bilen er godkjent med vognlisens for FIA lisensiert løp eller tilsvarende (USA har lisensierte løp utenfor FIA). Bilen må være lukket og utstyrt med fullt sikkerhetsbur etter FIA`s regler.

Her godkjennes biler biler som ellers ikke klasser inn i GT1. Klassen har en minimumsvekt på 900 kg med sjåfør, bilene har ingen begrensing på motorvolum eller effekt, men må forholde seg til en minimumsvekt beregnet etter 1,0 vekt/effekt. Bilene skal forholde seg til sikkerhetsbestemmelsene i dette reglementet.

Med dette som basis er det tillatt med ombygging og modifisering av motor, øvrig drivverk, For og bakstilling, bremser og eksos i tillegg til modifisering av karosseri (pkt 2.) Dersom bilen er utstyrt med original montert bensintank av moderne sikkerhetstype vil dette kunne godkjennes. Stol skal være FIA godkjent.

1. Chassis og rammeverk

Det må ikke foretas letting av karosseriet som vil svekke dets sikkerhet, spesielt legges det vekt på dette når det gjelder bilens kupe. Materiale i skjermer, panser, bakluke og dører, samt område foran og bak hjulnavenes sentrum er frie. Vegger mot motor og bagasjerom skal være væsketette. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.

2. Hjulsystemer

2.1. Felger og dekk

Dimensjonen på felger og dekk er fritt, men rene racingdekk eller R merkede gatedekk anbefales.

2.2 Hjulskjerming/skvettlapper

Biler i denne klassen skal ha skjermer og ikke åpne hjul.

2.3.Fjæring

Hjulopphenget er fritt, men det skal være et fjærende hjuloppheng med minimum fjæringsvei på 50mm pr. hjul. Hjulopphenget skal være dimensjonert til bilens fartsresurser og det må ikke være fare for at deler av opphenget brekker slik at hjul løsner. Bilen må ha sikkerhetsrattstamme.

3. Drivsystem

3.1. Motor

En bil kan bare ha en motor, antall sylindere og trimmingsgrad er fritt. Smøre og kjølesystemet er fritt, men alle trykksatte slanger må være av så god kvalitet at væske søl på banen unngås. Det er tillatt å endre motorplasseringer i bilen, eks. bygge om til midtmotor.  Det må fortsatt være god plass til føreren inni bilen. Gasswiren må ha en returfjær som forhindrer at gassen kan henge seg opp.

Det gis anledning til å velge bruk av restriktor på biler for å dempe effekten og dermed redusere vekten. Restriktor skal monteres iht Internasjonale bestemmelser se tegning 254.4. for turbo motorer. For sugemotorer skal restriktor monteres foran gasspjeldet.

3.2 Drivstoffsystem og tank

Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.

Bensintank: tanken må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer enn 30 liter må den være av sikkerhetstype. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc. er frie, men må ikke stikke utenfor karosseriets begrensning.
Drivstoff: Bilen får bare bruke drivstoff som er i fri handel i Norge. Drivstoff skal være i henhold til NSR § 307Q. E85 kan benyttes, diesel er ikke tillatt. Bensin tilsatt etanol er tillatt.

3.3 Kjølesystem

Vannkjølere, oljekjølere og intercoolere skal sitte innenfor bilens karosseri.
Det er ikke tillatt med skjøter på slanger og rør som går gjennom kupeen.
Frostvæsker av type glykol, er ikke tillatt.

3.4 Eksosanlegg

Eksosanlegget skal være slik dimensjonert at lyden til enhver tid holdes under de gjeldene støyforskriftene § 303. Biler i klasse GT1, GT 2 og GT+, er fritatt fra kravet i NSR §307 B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene.

3.7 Girkasse og drivverk

Girkasse er fri, men bilen må ha en fungerende revers. Går mellomakselen gjennom kupeen skal det være en sikkerhetsring på minimum 10cm diameter og 5mm tykkelse og 30mm bredde foran og bak på akselen

4. Bremser

Alle biler skal ha et 2 krets bremsesystem. Bremsesystemet må være dimensjonert til bilens ytelse slik at det ikke er fare for bremsesvikt eller svak bremsevirkning. Materialet i bremseskivene skal være magnetisk om ikke bilen er originalt levert med annet materiale. Dette skal dokumenteres og vil føre til tilleggsvekt.

5. Sikkerhet

5.1 Beskyttelsesbur

Alle biler skal ha en sikkerhetsbur iht. §304 eller FIA App 253.

5.2 Førerstol

Alle biler skal ha en FIA godkjent stol (disp. kan gis i spesielle tilfeller). Stolen må være festet i henhold til § NSR 304-9. Seteposisjon kan flyttes dersom dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. Setet må sitte minimum 100 mm sideforskjøvet fra bilens midtlinje dersom bilen ikke er homoligert med midtsete.

5.3 Sikkerhetsbelte

Alle biler skal ha 6 punkts FIA godkjent sikkerhetsbelter med sentral-lås.

5.4 Hovedstrømsbryter

Alle biler skal ha en utvendig og en innvendig hovedstrømsbryter som bryter alle strømforbindelser til batteriet. Batteriet skal være forsvarlig festet med en over og underamme forbundet med minimum 2 stk 8mm bolter. Sitter batteriet i bilen skal det sitte i en væsketett beholder (gjelder batterier med batterisyre).

5.5 Brannslukker

Det anbefales at bilen utstyres med et automatisk brannslukningsutstyr.

5.6 Tauekrok

Alle biler skal ha 1 tauekrok foran og 1 bak, disse krokene skal være merkede og lett å se, de får ikke stikke ut foran eller bak bilen, men enden kan være en sterk wire eller være leddet.

5.7 Speil

Bilen må være utstyrt med 1 eller flere speil som gir tilstrekkelig utsyn bakover.

5.8 FHR

I Racing er FHR* påbudt i alle klasser. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25, 29, 33 og 41).
* FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

6. Karosseri

6.1 Minimumshøyde

Ingen del av karosseriet får ta i bakken om 2 hjul på samme side er uten luft.

6.2 Karosseri utvendig

Maks bredde er 210cm og maks lengde er 550cm. Skjermene skal dekke minst 2/3 del av dekkets omkrets.

6.3 Dører

Det er ikke krav om at bilen må ha dører som kan åpnes, men da må føreren kunne ta seg ut av bilen på maksimum 10 sekunder (veiledende med tanke på sikkerhet til fører).

6.4 Panser og bagasjelokk

Bilen skal være utstyrt med en anordning som gjør at funksjonæren skal kunne åpne panser og bagasjelokk utenfra. Ordningen skal merkes med funksjon (trykk,dra,vri) om nødvendig

6.5 Aerodynamikk

Aerodynamikk er fritt.
Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt».

6.6 Ruter

Bilen må ha frontrute i enten laminert glass eller leksan med minimum tykkelse på 3mm. Bakvindu kan være i herdet glass eller et gjennomsiktig plastmateriale med minimum tykkelse på 3mm. Det er ikke krav om sidevinduer, men har ikke bilen sidevinduer skal det være et sikkerhetsnett på førerens side.

7. Elektrisk

7.1 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

7.2 Vindusvisker

Det skal være min. en effektiv visker, ellers fritt.

7.3 Bremselys

To lys symmetrisk på 21 W, eller LED iht §307 er obligatorisk.

7.4 Lys

To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307 er obligatorisk, størrelse er fri.

7.4.1 Retningslys

To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.

7.4.2 Sikkerhetslys

Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak

8. Balast og innfesting

8.1 Ballast

Max grense på balast i samme feste er 100 kg

8.2 Innfesting

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.