Teknisk reglement Racing GT4 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Generelt GT4 2022

For 2020 sesongen ble det gjort en revidering av reglementet med klare hovedmål å gjøre klassen rimeligere og mer attraktiv for flere sjåfører og gjerne oppgraderte GT5 biler. Reglementet vil nå totalt være basert på vekt/effekt og de tillegg man får for bilens utstyr.

Klassene tar utgangspunkt i forskjellige typer biler som er egnet for racing eller tilpasses til formålet. I prinsippet skal ikke proffbygde biler klasses inn, men biler som har gått i cuper som JTCC, ADAC juniorcup, VW Polo cup, Mini Cup og lignende kan imidlertid passe inn i klassen,  tilleggsvekt på minimum 50 kg må påregnes.

Søknad om godkjennelse av biler til klassen, må være levert NBF senest 4 uker før sesongstart. NBF forbeholder seg retten til å pålegge suksessvekt slik det praktiseres i svært mange racingklasser i andre europeiske land.

Dersom det er åpenbart at en bil har aerodynamiske eller andre tekniske fortrinn som skiller seg vesentlig fra øvrige biler i klassen, kan NBF pålegge tilleggsvekt med inntil 50 kg. Dette skal meddeles skriftlig senest ti virkedager før start neste løp.

Powerlog benyttes for kontroll av bilens vekt/effekt forhold.

Powerlog skal monteres på gulvet eller tunnelen. Området for montering må være 10 X 20 cm.  Powerlog vil bli skrudd fast med 2 skruer på max 5 mm, 19cm fra hverandre på senter. Man kan montere en fast plate av stål eller aluminium som powerloggen kan sitte, denne må være fast montert med sveis, skruer eller nagler.

Alle biler skal være utstyrt med en strømtilførsel for Powerlog som er direkte tilkoblet hovedstrømsbryter, strømmen skal kun brytes når hovedstrømsbryter slås av.

Det er fører ansvar at monteringsplass er klargjort før løpet, og at bilen til enhver tid har strømtilførsel iht spesifikasjonen over. Fører/eier av bilen er pålagt å samarbeide med powerkontroll teamet uten forbehold. Ett hvert forsøk på sabotasje av målinger, powerlog eller tilhørende deler/systemer kan føre til startnekt i konkurranser.

Dersom vekt/effekt forholdet er utenfor klassens reglement vil dette føre til en rapport til Løpsleder og Jury for videre behandling.

Vi kan benytte suksessvekt for å gjøre klassene ytterligere jevnere. Suksessvekt kan gis etter en løpshelg og er gjeldende for neste løpshelg.

Det er RACS som avgjør brukere av suksessvekt og en idømt vekt er inappellabel.

Tillatte biler

Som løpsbil godkjennes serieproduserte biler beregnet for allmenn trafikk på offentlig vei innenfor EU- og EØS-området. Det må være produsert minst 100 eksemplarer av bilen i løpet av en 12 måneders periode. Fabrikkbygde ”cupbiler” som søkes godkjent skal ha komplett chassis, være lik av utseende til gatebilvarianter og ikke ”silhuett” eller ”prototype” utseende karosserier. I klasse GT4 vil det ikke være tillatt med gamle cup- eller touringklasse-biler som STCC, NTCC, WTCC og lignende selv om disse kan synes å klasse inn etter beregningene. Ved tvil skal det søkes NBF om innklassing av bilen senest 6 uker før seriestart.
Av sikkerhetsmessige grunner tillates ikke biler som originalt er bygget uten tak, dører, vinduer og helt karosseri i GT-klassene. Biler med teknisk godkjent originalt levert hardtopp og T-tak kan godkjennes.
Alle deltagere skal før deltagelse sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. Skjema ligger på internettsiden til NBF eller her Selvangivelse-Racing-for-biler-i-GT-klassen.

GT4

Vekt/effekt for GT4 klassen er satt til 4,9 for normalt aspirerte motorer og 5,5 for biler med overlading, max 250HK, dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 1000 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggsvekt iht bilens utstyr etter listen under.

Liste for tilleggsvekt iht bilens utstyr GT4

UTSTYRTILLEGGSVEKT
Racing ABS30 kg
Racing Traction controll25 kg
DSG eller sekvensiell gearkasse35 kg

Fører
Førere i alderen 15 til fylte 18 år kan delta i GT4 klassen med biler med motorvolum oppad til 2000 cc.
Aktuelle førere må sende en søknad om deltagelse til Racingseksjonen i NBF vedlagt en motorsport CV og resultater. Det kreves kjøreerfaring fra f.eks. karting.
Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til utøvere under fylte 18 år, lisensen er personlig og må utstedes i ledsagerens navn. Denne personen må være over 18 år og inneha gyldig lisens. Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser. Se Generelle bestemmelser artikkel 9.4 og 9.5.

1. Chassis og rammeverk

Det er fritt å lette og/eller forsterke chassis og/eller ramme. Gulvet kan ikke heves over dørterskelnivå. Den originale akselavstand må beholdes (+/- 5%). Døråpningene skal ha de originale mål i forhold til foraksel og bakaksel. Forsterkninger kan bare utføres i metall.

2. Hjulsystemer

2.1 Hjul og dekk

Maksimum bredde på dekk 255 mm (dimensjon)
Max felgdimensjon 18 tommer, Max felgbredde 10 tommer.
Kontrollmåling skal foretas på dekket på ubelastet punkt. Forøvrig fritt.
Enhetshjul tørt Toyo Proxes R888R
Enhetshjul wet race Toyo Proxes TR1

2.2 Hjulskjerming Skvettlapper

Biler i denne klassen skal ha skjermer og ikke åpne hjul.

2.3 Fjærer og hjuloppheng

Fritt inkludert innfestinger, men datastyrt fjæring er forbudt.

2.4. Styresystem

Fritt.

3. Driftssystem

3.1 Motor

Fri, men motorblokken må være produsert i et antall av minst 200 innen en periode på 12 måneder. Det er kun tillatt med 1 motor pr. bil. Det er tillatt å endre motorplasseringen i bilen, eks. bygge om til midtmotor. Motoren skal være fra en serieprodusert bil. Det er ikke tillatt med motorer fra formelbiler eller båter.

3.2 Drivstoffsystem

Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.
Bensintank: tanken må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer enn 30 liter må den være av sikkerhetstype. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc. er frie, men må ikke stikke utenfor karosseriets begrensning. Biler med diesel som drivstoff skal godkjennes før innklassing i GT4
Biler som benytter drivstoff med etanol eller diesel skal merkes med dette på side rutene bak. (se §307Q).

3.3 Kjølesystem

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger og ikke inne i kupeen. Frostvæske er ikke tillatt.

3.4 Eksossystem

Hvis eksosrøret er montert i tunnel i kupeen og/eller dørene, må denne være åpen nedover. Eksosrøret kan munne ut på siden av bilen bakenfor front døren. Støy maks. 100 dB(A) målt i henhold til NSR § 303. NBF kan i visse tilfeller gi dispensasjon fra målemetoden.

3.5 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

3.6 Kraftoverføring

Gearkasse er fritt, Gearoverføring må være mekanisk. Biler med modifisert gearkassetunnel må forsterkes med to sikkerhetsringer over mellomaksel, en foran ved gearkassehus og en bak ved kardang. Denne skal være min. 6 mm tykk og 50 mm bred. Hvis clutch er i tilknytning til førerplass skal det brukes et SFI approbert clutch hus, eller en 6 mm tykk og 100 mm bred stålplate som dekker hele clutchen. Firehjulstrekk forbudt.

3.7.1 Firehjulstrekk

Firehjulstrekk er tillatt i GT3, for GT4 er firehjulstrekk forbudt.

4. Bremsesystem

4.1 Bremser

2 krets bremsesystem er påbudt. Bremseskivene må være av magnetisk materiale, ellers fritt.

5. Sikkerhet

5.1 Sikkerhetsbur

Skal være i henhold til FIA reglement 253, eller §304.11 generelle tekniske regler.

5.2 Førerstol

I.h.t. NSR § 304.9. Sidestøtte for hode anbefales.

Stolen er gyldig ut det 10. året regnet fra stolens påstemplede produksjonsår. For stoler som er merket med «Not valid after» + dato/år, er stolen gyldig i 5 år utover stolens merkede dato.

5.3 Sikkerhetsbelte

Seks (6) punkts belte er obligatorisk. Forøvrig i henhold til NSR § 304 pkt.8.

5.4 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbrytere i henhold til NSR § 307A er obligatorisk.

5.5 Brannslukker

Det anbefales sentralslukker godkjent av FIA i alle racing biler.

5.6 Tauekroker

Bilen skal være utstyrt med tauekroker i.h.t. nasjonale tekniske bestemmelser.

5.7 Speil

Ett innvendig og to utvendige speil er obligatorisk.

5.8 FHR

I Racing er FHR* påbudt i alle klasser. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25, 29, 33 og 41).
* FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.

6. Karosseri

6.1 Karosseri utvendig

Karosseriets ytre form må beholdes, med unntak av skjermer, dører, panser og aerodynamiske anordninger. Bilens bredde må ikke overstige 2100 mm. Ingen mekaniske komponenter må stikke ut fra karosseriets ytre. Bilens karosseri skal være rettet og pent lakkert. Bilens ytre utseende må beholdes. Dette gjelder spesielt utforming av grill og lamper slik at det ikke er tvil om bilens opprinnelse.

6.2 Støtfangere

Fritt.

6.3 Kupé

Førerstolen må plasseres på en av sidene av senterlinjen i bilen. Torpedoveggen skal beholdes, men kan flyttes maksimum 200 mm målt fra et loddrett punkt rett under frontruten for å gi plass til motor. Det kan også foretas lokal modifisering for plassering av transmisjon.
Ved ombygging til midtmotor stilles det strenge krav til at skilleveggen til førerplassen er solid nok slik at motoren ikke kan komme inn i kupeen ved uhell. En midtmotorbygd bil skal ikke være bygget på en formelbil, men på bilens ordinære chassis. Alle biler skal være bygget på ordinært karosseri (det ordinære karosseri er begrenset til bilens kupé/passasjerrom). Skillevegger/brannvegger mott bagasjerom og motorrom skal være væsketette.

6.4 Dører

Materialet i dørene er fritt, men den originale form må beholdes, bare i den midtre tredjedel. Hengsler og håndtak er fritt. Original lås må beholdes. Det tillates å sveise igjen dørene hvis vinduet har en åpning på minimum 400 x 800 mm og er utstyrt med et «NARSCAR»-nett på førersiden. Denne del av døren kan være en del av eksostunellen. På firedørs biler kan dørene være faste og kan også være en del av skjermbreddingen bak.

6.5 Panser og luker

Materialet er fritt hvis den originale form er beholdt. Hengsler og låser er fritt. Det skal være 4 låser som kan åpnes fra utsiden. Originallås skal fjernes. Åpninger kan lages under forutsetning av at ingen mekaniske komponenter blir synlige. Luftinntak kan monteres maksimum 100 mm over original ytre.

6.6 Skjermer

Materiale og form er fritt men skjermene skal dekke hjulene på en slik måte at man er sikret mot muligheten for ”klatring”. Maks skjermbredding tillatt er 75 mm på hver side.

6.7 Aerodynamiske arrangement

Aerodynamisk utstyr kan ikke overstige bilens maksimale bredde og ikke over bilens takhøyde. Minimum 50% av vingens vingeblad skal være foran bilens bakerste punkt. Luft tuneller eller andre anretninger under eller inne i og gjennom bilen er ikke tillatt. Diffusere og splittere er tillatt for og bak respektive hjulsenter disse skal ikke gå mer en 20 cm foran eller bak bilens ytterste karosseri punkt. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.

6.8 Ruter

Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 3 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt, men rutene skal være gjennomsiktige og i original størrelse.

7. Elektrisk

7.1 Batteri og elektrisk

Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.

7.2 Vindusvisker

Det skal være min. en effektiv visker, ellers fritt.

7.3 Bremselys

To lys symmetrisk på 21 W, eller LED iht §307 er obligatorisk.

7.4 Lys

To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307 er obligatorisk, størrelse er fri.

7.4.1 Retningslys

To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.

7.4.2 Sikkerhetslys

Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak

8. Balast og Innfesting

8.1 Ballast

Max grense på balast i samme feste er 50 kg

8.2 Innfesting

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.