Vedlegg / Informasjon til teknisk reglement Seven Racing

4.2 Karosseri

Utdrag av teksten.

På biler med klassisk karosseri kan det monteres halvdører for å beskytte føreren mot vann- og steinsprut. Disse skal monteres fra dashbord og bak til buret/dempertårnet, og kan lages selv i glassfiber/aluminium eller kjøpes ferdig. Kan også kombineres med deksel over passasjerside.

Bygges iht. bilde i infoliste.

  1. Aerodynamisk utstyr.

Uttrekk av teksten

På biler med klassisk karosseri kan det monteres små vinger på bærebruene foran, disse skal lages i 1-2mm aluminium og skal kun monteres innenfor bærebruenes naturlige «trekant» uten noe utstikk.

På klassisk karosseri kan det monteres en frontsplitter med Mål 60cm bred og med 15 cm utstikk fra den originale rammevangen. Materialvalg er 3mm aluminium eller 10mm plast/trelaminatplate. Denne skal festes under bil med enten skruer eller popnagler og henges opp i nesekon med et stag på hver side av nesekon.