Reglement for Norgescup Rally 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres norgescup (NC) i rally. Cupen arrangeres i tre klasser.

1.1 Norgescupkonkurranser:

1.1.1 Klasse 6:
05.02KNA KongsvingerRally Finnskog
19.02NMK Nore og UvdalNumedalsrally
30.04KAKRally Sørland
13.08NMK LarvikRally Larvik
16.-17.09NMK HamarRally Hedemarken
1.1.2 Klasse 7 og 8:
08.01NMK Nore og UvdalSmådølsprinten
15.01NMK Modum og SigdalSigdalsrally
29.01NMK Hadeland
Rally Hadeland
05.02KNA KongsvingerKNA Rally Finnskog
12.02KNA KongsbergFlesbergsprinten
19.02NMK Nore og UvdalNumedalsrally
02.04KAKVårsleppet
23.04NMK AskerHurumsprinten
30.04KAKRally Sørland
11.06NMK Aurskog HølandAurskog Høland Rally
25.06KAKSørlandssprinten
13.08NMK LarvikRally Larvik
20.08KNA SokndalRally Sokndal
16.-17.09NMK HamarRally Hedemarken
07.-08.10KNA FjellregionenRally Tron
23.10KAKMjåvannsprinten

1.2 Endringer:

Ved tilfeller av force majeure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i cupen. Endringer kunngjøres på www.bilsport.no

2. Deltakere

Cupen er åpen for deltakere som innehar norsk rallylisens. Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

2.1 Antall startende

Dersom deltakelser i et løp er så stor at det er nødvendig med en begrensning av deltakertallet gjelder følgende:
a) A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen klassen, er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får færre enn 10 deltakere.

3. Klasser

Klasse 6:         Fører/kartleser med historiske biler (klasse 15 iht. spesialreglement)
Klasse 7:         Gruppe H, C-førere/kartleser (klasse 10 – 12 iht. spesialreglement)
Klasse 8:         Førere/kartleser i Volvo original (klasse 17 iht. spesialreglement)

 

4. Arrangørbestemmelser

Se «Spesialreglement for rally»

 

5. Offisielle funksjonærer

5.1 NBF oppnevner leder for juryen, og sikkerhetskontrollør.

5.2  NBF kan oppnevne andre representanter (Spesialreglement for rally Art. 3.2)

6. Teknisk

Se teknisk reglement for de respektive klasser.

7. Løpsavvikling

Se «Spesialreglement for rally»

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.
Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

 

9. Bedømmelse og poengberegning

Cupen gjennomføres etter poengberegning. I NC-klasse 6 er 4 av konkurransene i pkt. 1.1.1 tellende. Poeng tildeles kun der bilene har gyldig norsk FIA HTP (Historic Technical Passport).
I NC-klasse 7 og 8 er 6 av konkurransene i pkt. 1.1.2 er tellende. Cupmester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NC-klasse.

Poeng beregnes etter følgende skalaer:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).
a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

                 
1 3        
2 4 3        
3 5 4 3        
4 6 5 4 3        
5 8 6 5 4 3        
6 eller flere 10 8 6 5 4 3 2 1  
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b)  20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes ifølge klassevise resultatlister i henhold til rallyreglementet.
Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassen.
Poengberegning foretas av NBF. I tilfelle to eller flere har samme plassering i et løp, deles summen av poeng. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på totallistene. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes.

10. Mesterskapspremier

De tre beste lag i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende løp. Ved tilfelle av force majeure kan NBF dispensere fra kravet om antall tellende konkurranser.

 

 

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.