§ 306 B. Teknisk reglement Rally Klasse 13 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette tekniske Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

0. Tillatte biler.

Biler med firehjulstrekk (4WD) som har vært FIA homologert i gruppe A / N i rally og som tilfredsstiller bestemmelsene i FIA App. J Art. 255 (Gruppe A) samt disse tilleggsbestemmelser. WRC-biler /-tillegg er ikke tillatt.

1. Turbo og intercooler.

Homologert turbo kan erstattes av annen turbo med fritt fabrikat. Kun enkel turbo er tillatt. Homologert lagertype kan endres. Størrelsen på kompressorhjul / turbin kan ikke være større enn det som er homologert + 10 %.

Eksosmanifold må være original, men det tillates montert et adapter for å tilpasse annen turbo. Adapteret skal lages så lite som mulig, slik at turboens plassering blir tilnærmet som homologert.

Diameter på luftinntaket til kompressorhuset (impelleren) kan være maksimum 34 mm. Dette målet må beholdes i minimum 3 mm lengde. Det skal måles på sugesiden, vinkelrett i forhold til rotorakselen og maksimalt 50 mm fra kompressorhjulets ytterkant mot sugesiden. (Se tegning 254-4 FIA App.-J).
Den angitte diameteren skal alltid beholdes uansett temperaturforandringer.

Den utvendige diameteren skal på restriktorens smaleste sted være mindre enn 40 mm og må være det i en lengde av minst 5 mm på hver side av restriktorens minste diameter innvendig.

Montering av restriktor på turbohuset må være utført på en slik måte at minst to bolter må demonteres helt fra kompressorhuset eller restriktoren for at restriktoren skal kunne løsnes fra kompressorhuset. Hodene på disse boltene må ha hull slik at de kan plomberes.
Festing med nål eller klemskruer er ikke tillatt.

Restriktoren må være laget av et homogent materiale og får bare ha hull for å kunne monteres og plomberes, hvilket må utføres mellom monteringsboltene, mot restriktoren (eller restriktor/ kompressorhus innfestning), kompressorhus (eller dets flensfeste) og turbinhuset (eller dets flensfeste) (se tegning 254-4 FIA App.-J).

Med følgende begrensninger kan homologert intercooler, inkludert slanger og rør, erstattes av andre med fritt fabrikat:
Ekstra kjølevifte er ikke tillatt.
– Intercooler skal kun være luftkjølt.
– «Waterspray» og «Waterinjection» er ikke tillatt.
– Ved montering av ny intercooler er det ikke tillatt å modifisere noe av bilens plate eller plastdeler med unntak av hull til festebraketter og nødvendige hull til slanger og rør
– Intercooler kan ikke monteres utenpå bilen.
Tilleggshomologerte deler / anlegg kan benyttes på respektive biltype.

2. Motor

Fabrikat og form på råder, stempler, stempelringer og stempelpinner er fritt, men homologert  slaglengde må beholdes.

3. Støtfangere

På biler som er homologert med støtfangere skal disse sitte på. Ekstra fester er tillatt. Støtfangerhorn tillates fjernet. Homologert støtfanger kan erstattes av annen støtfanger med samme form og konstruksjon uten skarpe kanter. Fabrikat er fritt. Innfesting som originalt.

Plastmaterial kan erstattes av glassfiber, kevlar eller carbon. Ikke plastmaterial kan erstattes av del med samme styrke som originalt.

4. Aerodynamisk utstyr

Aaerodynamisk utstyr i plast kan erstattes av annet av fritt fabrikat med samme form og konstruksjon uten skarpe kanter.

5. Bremser

Fabrikat på skiver og calipre er fritt. Homologert størrelse og antall stempler pr. caliper kan endres, men ikke økes.

5.2. Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen kan endres til hydraulisk og spaken kan være vinklet oppover 0-90 grader. Spaken kan ikke være høyere enn sentrum av rattet. Bremsevirkning skal oppnås ved å dra i spaken. Mekanismen kan endres til “fly-off”-type, men den skal fortsatt være en effektiv parkeringsbrems.

6. Drivverk.

Gearkassen er fri, men skal sitte på opprinnelig plass.  Antall gear begrenses til 7 inklusive revers, med mindre bilen er homologert med flere. Type og plassering av gearspak er fri. Gearoverføring må være mekanisk.
Ved ombygging av homologerte differensialer skal de være helt mekaniske. Homologert hus skal beholdes.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.