Reglement for Norgescup Rallycross Historisk 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Rallycross Historisk. I tillegg til bestemmelser i NSR, spesialreglement for grenen samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.

Norgescupen består av 5 rallycrossløp.

30. april – 1. mai Indre Østfold Motorsport
28.-29. mai NMK Gardermoen
25.-26. juni KNA Solør Motorsport
27.-28. august NMK Gol
10.-11. september NMK Grenland

1.1

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

1.2 Startavgift

Startavgift Rallycross: kr. 2600,- pr. løp
Startavgift Bakkeløp: iht til arrangørens tilleggsregler.

2. Deltagere

NorgesCupen er åpen for førere med norsk lisens.

3. Klasse

Rallycross Historisk i henhold til Teknisk reglement rallycross historisk.

3.1 Startnummer

Startnummer skal være i henhold til § 600 pkt. 9.

Startnummer tildeles av NBF etter følgende nummerserie: 701 – 799

I tillegg skal det være startnummer øverst på høyre side av frontrute, 12 cm.

4. Arrangørbestemmelser

Arrangeres i henhold til § 600, Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal og Reglement Norgesmesterskap Bakkeløp.

5. Offisielle funksjonærer

I henhold til Reglement Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal og Reglement Norgesmesterskap Bakkeløp.

6. Teknisk

6.1 Vektkontroll

I henhold til Teknisk reglement Rallycross Historisk.

6.2 Dekk

I henhold til Teknisk Reglement Rallycross historisk.

7. Løpsavvikling

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal og Reglement Norgesmesterskap Bakkeløp.

8. Protester og appeller

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal og Reglement Norgesmesterskap Bakkeløp.

9. Bedømmelse og Poengberegning

Tildeling i henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal  med følgende unntak: Den NC-konkurransen med dårligst oppnådd individuelt resultat strykes ved endelig poengberegning dersom 5 NC-runder blir arrangert.

10. Norgescup-premier

De tre beste i Norgescupen tildeles medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

11. Straffer

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

12. Krav om kamera

I henhold til Reglement Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.