Teknisk reglement Rallycross Historisk 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Ved bygging av RCH bil skal det sendes en søknad til NBF ved rallycrosseksjon. Ved godkjent søknad vil det bli returnert et dokument som skal benyttes videre i prosessen fram mot førstegangs årskontroll.

Dette dokument vil bli en del av bilens dokumentasjon og skal alltid følge bilen på samme måte som vognlisens og homologeringspapirer. NBF ved RCS eller teknisk avdeling gir beskjed om hvilken godkjent teknisk kontrollant som skal benyttes ved årskontroll.

Det som ikke står i dette reglement er heller ikke tillatt å gjøre. Der nyere komponenter er tillatt til modellen, får komponentene aldri være nyere enn t.o.m 1974, dersom det ikke ettertrykkelig står noe annet i dette reglement. Homologeringspapirer skal alltid finnes til bilen. Når nyere eller avvikende komponenter brukes, skal føreren ha eget dokument på dette.

RCH O Tillatte biler

 • Biler som opprinnelig stammer fra biler homologert i gruppe 1-2, ikke nyere en til og med 1974.
 • Om karosseriet er nyere en 1974, men overensstemmer 100% med den homologerte utgaven, kan et nyere karosseri benyttes.
 • Der nyere komponenter er tillatte til modellen, får ikke komponenten være nyere en til og med 1974, om det ikke uttrykkelig står annet i dette reglement.
 • Det er alltid førerens ansvar å ha vognlisens og vedlegg til vognlisens samt relevant dokumentasjon for å gi teknisk kontrollør tilstrekkelig informasjon om at deler som er benyttet er tillatt.
 • Homologeringsdokument skal alltid finnes til kjøretøyet.
 • Det som ikke står uttrykkelig i reglementsteksten under skal anses som forbudt.
 • Utstyr lik originalt og/eller iht verkstedhåndbok til den respektive modell er tillatt å bruke.
 • Porsche, ikke godkjent i RCH

RCH 1 Chassis

RCH 1.1 Bærende deler og deformasjonssoner

 • Ingen modifisering av det originale chassis er tillatt. Om letting gjøres skal form og funksjon på den lettede delen beholdes. Letting får ikke gjøres ved å fjerne bilens originale bjelker og kollisjonsbeskyttelse slik at bilens styrke og deformasjonssoner svekkes.
 • Forsterkning av eksisterende materiale er tillatt om dette følger chassiets orginale form og er i kontakt med det.
 • Reservehjulsbrønnen får demonteres og erstattes av plate, maksimum 1 mm tykk.
 • Angående rørforsterkning bak front/motorluke bak se punkt RCH 6.1

RCH 1.2 Gulv

 • Modifisering av gulv/melomakseltunnel er tillatt for å lage plass til gearkasse. Etter gearstang skal gulvet og mellomakseltunnel være original/standard. Angående eksostunnel se punkt RCH 3.4

RCH 1.3 Hjulhus bak

 • Hjulhus regnes ifra midten og innover i bilen, ingen modifisering er tillatt. Skjermkant regnes fra hjulhusets midt og utover mot skjermen, modifisering er tillatt.

RCH 1.4 Hjulhus foran

 • Hjulhus regnes ifra midten og innover i bilen, ingen modifisering er tillatt. Skjermkant regnes fra hjulhusets midt og utover mot skjermen, modifisering er tillatt.

 RCH 2 Hjulsystem

RCH 2.1 Dekk

 • Extreme VR2 R5 (Soft)
 • Extreme Vr 3 W3 (Super soft wet)
 • Skjæring av dekk er fritt
 • Maks 15 tommer
 • Boltmønsteret tillates endret
 • Spacer på maks 25 mm er tillat pr hjul. Spacer som er forankret med skrueforbindelse mot felg anses som en del av felgen.

RCH 2.2 Fjæring

 • Original hjuloppheng skal beholdes.
 • Det er tillatt å gjøre forsterkninger på chassis, endre eller legge til innfestningspunkter samt endre eller tillegge stag og ledd i hjulopphenget.
 • Det er tillatt og senke original fjærinnfestning i bærearmer.
 • Fjærer og støtdempere er fritt, men skal innfestes i sine originalfester. Ingen støtdemper med eksterne gassbeholder, eller justerbare, får anvendes.
 • Stabilisatorstag er tillatt og tykkelse kan endres eller man kan montere dobbelt originalt.
 • Det er tillatt og montere stabilisatorstag iht. punktet over også om bilen ikke har dette originalt.
 • Akselavstand skal beholdes som original, dette gjelder også akslingenes plassering.
 • Uniballs, plast eller teflonforinger er tillatt å bruke i alle ledd i for- og bakstilling.
 • Det er tillatt å bytte forstilling med nyere til og med 1974-års modell, ikke merkesbundet.

Benyttes det forstilling fra et annet bilmerke skal det finnes dokumentasjon på at denne er tidsriktig.

RCH 2.3 Støtdempere

 • Støtdempere skal monteres på original plass. Støtdempere med justertbar dempereffekt og/eller med ekstern gassbeholder er ikke tillatt. Med justerbar dempereffekt menes ingen form for justeringsmuligheter med skruer eller lignende anordning, innvendig eller utvendig på støtdemperen er tillatt, dette gjelder også om justeringsmuligheten ikke er i bruk. Støtdemperens fabrikat er fritt

RCH 3 Drivsystem

 • En av de mulighetene som er beskrevet i punktene under er tillatt for trimming og endring av motoren.

RCH 3.1 Motor

 • Opprinnelig motorblokk og topplokk, til bilmerket (Saab, Volvo, Opel, Ford, VW med flere) til og med 1974-års modell kan brukes
 • Motortypen til bilen skal beholdes. Ex.V4,V6,V8, rekke motor, boxermotor.
 • Det er tillatt og montere tenningssystem med gnist forsterker uten datastyring (programmerbar)
 • Med programmerbar menes att ingen justering av tenningskurven kan skje med skruer eller annen justering uten demontering av tenningssystemet.
 • Motoren skal plasseres i originalt motorrom iht. homologeringsdokumentet. Motorfester er frie.
 • En olje-oppsamler på minst 2 liter skal finnes om motoren ikke har lukket veivhusventilasjon.
 • I biler som har motor med veivhus og sylindrer som delte komponenter, regnes det som motorblokk når disse sammensettes til en enhet.
 • Tilleggshomologerte deler tillates ikke brukt
 • -Sylindervolum er fritt opp til 2200 cc og oppnås gjennom endring av sylinderdiameter og/eller slaglengde. Erstatnings-sylindre som ikke er av originaltype er tillatt. Boring kan ikke overstige 100mm.
 • Foring er tillatt i original motorblokk/sylinder.
 • Med foring menes den metallsylinder som stemplet beveger seg. Denne delen skal være en separat komponent som skal passe i blokken/sylinderen
 • Kun 2-ventils-teknikk kan brukes på stempelmotorer.
 • Det er tillatt og bytte til større ventiler enn originalt
 • Toppen kan modifiseres fritt. Tilførsel av  materiale til topplokket ved f.eks sveising eller støpning er forbudt. Kamaksel og kamakselføring er fritt. Kamaksel/er skal beholdes i sin originale posisjon i motoren. Antall kamaksler for ikke endres. Reparasjonssveising er tillatt. For øvrig fritt
 • Smøresystemet er fritt
 • Stempler, råder, veivaksel og ventilmekanisme fritt fabrikat.

RCH 3.1.1 Overlading av motor

 • Overlading er tillatt med omregning motorvolum x 1,4 = volum
 • Kun tidsriktige produkter får anvendes. Turbo med ekstern wastegate (ikke kulelageret) kan brukes sammen med forgasser eller mekanisk innsprøytning.

RCH 3.1.3 Wankel Motor

 • For wankelmotorer tilates kun bridge/street porting. Se skisse
 • Omregningsfaktor, motorvolum x 1.4= volum.

RCH 3.2 Drivstoffsystem

 • Weber, Solex, Dellorto eller likeverdige fra tiden frem til og med 1974, også ny-produserte med tilhørende innsug kan brukes. Også original innsprøytning kan benyttes.
 • Ingen motorsykkelforgassere kan brukes.
 • Original drivstofftank skal demonteres. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller maksimum 2 mm. Selvlaget tank skal være av metall. Sikkerhetstank av type FIA /FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales. Drivstofftanken kan være maksimum 20 liter. Tank skal plasseres utenfor kupè og minst 300 mm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Drivstoff-lokket skal være av gjengetype. Bensintank kan ikke monteres i motorrommet
 • Det skal være en skillevegg mellom tank og kupeen, denne skal være væsketett og være av ikke brennbart materiale. Gjennomsiktig skillevegg av polykarbonat er tillatt.
 • Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. Drivstoffledninger får ikke være skjøtet dersom de går gjennom kupeen.
 • Bilens samtlige drivstoffpumper får kun arbeide når motoren er i gang og ved selve start-øyeblikket.
 • Spjeldaksel skal i sin helhet være mekanisk operert.
 • Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.
 • Motorens luftinntak kan ikke være montert i kupè
 • Drivstoff skal være av kommersiell type, handels bensin i henhold til SBF generelle regler G16. Etanolbasert drivstopp er forbudt (E85 o.l)

RCH 3.3 Kjølesystem

 • Luftkjølte motorer får ikke gjøres vannkjølte.
 • Radiatorens kapasitet og plassering er fri, forutsatt at den ikke er plassert i kupeen.
 • Det er tillatt å modifisere gulvet i bagasjerommet for å gjøre plass til radiatoren og kjølevifter. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i rammevanger eller bjelker. Ekstra kjølevifter kan monteres. Kjølevannsledninger av metall kan dras gjennom fremre og bakre torpedovegg. Dersom ledningene dras gjennom kuperommet skal disse være isolerte og kan ikke være plassert høyere enn dørstreverens laveste punkt i døråpningen. Disse kan heller ikke være skjøtet i kupè
 • Rør skjøtet med hardloddingsskjøter er tillatt, dog ikke presskoblinger med O- Slanger rør etc for å lede kjøleluft kan gå gjennom kupè.
 • Hull kan lages bak dører, under bakre siderute, gulv i bagasjerom, bagasjelokk samt bakvegg.
 • Elektrisk kjølevannspumpe kan monteres og erstatte den originale vannpumpen

RCH 3.4 Eksossystem

 • Lyddemper skal finnes. Avgassrøret skal munne ut rett bakover max45 cm og min 10 cm over bakken og med eksosretning bakover. Rørets munning skal ikke gå lengre enn bilens ytre begrensning, men heller ikke lengre en 10cm fra den ytre begrensing.
 • Eksosanlegget skal ikke være provisorisk.
 • Eksosanlegget får kun brukes til å føre eksos fra motoren
 • Deler av chassiset får ikke brukes til eksosanlegg.
 • Eksosrøret får ikke gå inn i kupeen.
 • Om eksosrøret legges i en tunnel i gulvet skal denne være åpen nedover i hele lengden. Tunnelens høyde får ikke overstige 15 cm målt fra det laveste punktet i gulvet.
 • Provisoriske anordninger for lyddemping er ikke tillatt
 • Alle biler skal være utstyrt med katalysator. Det skal benyttes katalysator homologert av FIA, NBF eller SBF (Svenska Bilsportförbundet). Kontroll av funksjon skal skje iht. NBF/SBF regler.
 • Støynivå fra eksos maks 95 db ved kjøring i Sverige. I Norge er maks støynivå 100 db. Lydmåling iht §303

RCH 3.5 Batteri/ elektrisk

 • Batteriets vekt får ikke overstige 25 kg inklusiv festeanordninger. Batteriet kan ikke plasseres i kuperommet og skal være godt festet. Batteri skal festes med en egen ramme i bunnen og en øvre ramme på toppen holdt sammen med min 10 mm gjengestag.
 • Elektriske ledninger skal være festet med klammer og sikres med ekstra beskyttelse der det er behov.
 • For øvrig fritt

RCH 3.6 Hovedstrømsbryter

 • Hovedstrømbryter skal finnes, en innvendig og en utvendig som bryter all strøm. Innvendig bryter skal nåes av føreren med sikkerhetsseler festet. På utsiden skal bryteren merkes med triangelmerke for formålet.

RCH 3.7 Kraftoverføring

 RCH 3.7.1 Girkasse

 • Girkasse skal ha H-mønster. Girstang/ spakstell og clutchføring kan forsterkes og modifiseres
 • Girkasse som er serieprodusert av bilfabrikker t.o.m. 1980 års modell, ikke merkesbundet, kan brukes.
 • Kassen kan dreves om, også ny-produsert drevsats kan anvendes (ikke rettskåren eller dogbox).
 • Girkassetunnell kan modifiseres til nyere girkasse dersom det er nødvendig.
 • Karbonclutch er ikke tillatt. For øvrig fritt

RCH 3.7.2 Transmisjon, sluttutveksling og differensial

 • Sluttutveksling, bakaksel og drivaksler er fritt, også mellom bilmerker, til og med 1980-års modell, dog skal systemet for bilmodellen beholdes.
 • Differensial/sperre av lamelltype kan monteres.

RCH 4 Bremsesystem

 RCH 4.1 Driftsbrems

 • Fritt, men innenfor rammen for tidsepoken standard tokretssystem, til og med årsmodell 1980, ikke merkesbundet. Benyttes det bremser fra et annet bilmerke skal det finnes dokumentasjon på at disse er tidsriktig.
 • Pedalboks er forbudt
 • Stålomspunnede bremseledninger er tillatt
 • Pedaler kan fritt anvendes fritt fra bilmodeller til og med 1974.
 • Hullboring av bremseskiver er tillatt

RCH 4.2 Parkeringsbrems/håndbrems

 • Originaldeler kan demonteres og erstattes med hydraulisk system. Bremsevæskebeholder kan ikke monteres i kupeen.
 • Håndbrems er fritt.

RCH 5 Styresystem

 • Rattlås skal demonteres. Det anbefales avtagbart hurtigfeste til rattet.
 • Fast rattstamme på eldre biler kan byttes til mer moderne med sikkerhetsfunksjon.
 • Momentomformer for å endre rattets utveksling er ikke tillatt. Oljebeholder for tannstang/snekke system får ikke plasseres i kupeen

RCH 5.1 Styreinnretning

 • Original styresnekke/tannstang fra bil til og med 1980-års modell kan anvendes. Styreledd kan byttes til unibolts
 • Oljeassistert servo fra en original bilmodell til og med 1980 er tillatt.
 • Styreinnretning er ikke merkesbundet.

RCH 6 Karosseri

 • Ingen modifisering av det homologerte karosseriets for kan gjøres utenom skjermer.
 • Mekaniske komponenter kan ikke monteres slik at de stikker utenfor karosseriet bortsett fra innsiden av skjermene.
 • Pyntelister skal fjernes. Beskyttelsesplater under bilen er tillatt.
 • Ved teknisk kontroll før konkurranse skal bilen ikke ha vesentlig karosseriskade. Skader skal være reparert og lakkert.
 • Frontplate eller grill kan byttes mot tilsvarende i valgfritt materiale. Materialtykkelse stål maks 1mm, plast 3mm. Den utskiftede delens form skal stemme med den originale.
 • To horisontal rør kan monteres bak fronten (20×1 eller 20x20x1mm). Rørene kan sveises sammen med 3 vertikale rør av samme dimensjon. Denne forsterkningen kan også monteres som beskyttelse for motoren innenfor bakluken på de bilmodeller som har motoren bak.

RCH 6.2 Støtfanger

 • Støtfanger og festejern til disse skal demonteres.
 • Hullene i karosseriet skal tettes.

RCH 6.3 Kupé

 • Dashbord og innvendig trekk kan demonteres. Det er tillatt å montere instrumenter og rattstang i beskyttelsesburets fremre del, i det tverrstag som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpen. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finnes i tilknytning til førerplassen.
 • I tillegg til utstyr som får monteres på eller igjennom skillevegger kan følgende være i kupè: Brannslokker (life supportsystem), ballast, spylertank og sikkerhetsbur
 • De vegger som skiller kupeen fra motorrom og bagasjerom skal beholdes når det gjelder plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke stikker mer enn 20 cm inn i kupeen (målt loddrett fra skilleveggen) Dette gjelder dog ikke motorblokk, oljesump veivaksel eller topplokk.
 • En tunnel for avgassystemet får bygges i golvet, dog aldri høyere 15 cm over originalgulvet. Det er også tillatt å bygge tunneler over øvre momentstag til bakaksel, maksimum 15 cm over originalgulvet.
 • Spylertank maksimum 15 liter får anvendes, og også monteres i kuperommet, godt festet og kun fylt med rent vann.
 • Godkjente slanger for olje uten skjøter eller koblinger kan trekkes gjennom kupe. Slangene må isoleres.

RCH 6.4 Dører

 • Material i dører er fritt unntatt for førerdør som skal være original. På yttersiden av førerdør kan det monteres plast som følger dørens form, maksimum 2 mm tykk.
 • Dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate.
 • Ekstra innvendig låsing (stropper eller lignende) får finn
 • Bakre dør/er kan sveises eller limes igjen
 • Vindusnett er påbudt

RCH 6.5 Panser og bakluke

 • Materialet er fritt. Utvendig form skal være som originalt også når bilen er i bevegelse.
 • Panser og bakluke skal kunne byttes med originaldel. Original låseinnretning skal fjernes og erstattes med fire utvendige innfestninger på panser/lokk av stålplate. Dersom panser/lokk er av plast skal dette festes med minst fem innfestningspunkter (tre i framkant og to i bakkant).
 • Om panser/lokk av plastmateriale brukes og de er festet med pinne og låsesplint skal forsterkningsskive av metall finnes på begge sider. Forsterkningsskivens størrelse skal være minimum 60 mm i diameter.
 • Åpning for ventilasjon kan lages i panser så sant ingen mekaniske komponenter blir synlige. Åpning skal dekkes med netting som følger original form.
 • Panser skal være lukket under kjøring. Innretninger med alternative posisjoner på motorpanseret er ikke tillatt.
 • På VW Boble er det tillatt og montere såkalt «Porschevinge» istedenfor original utseende på bakluke. Denne vinge skal, når den er lukket følge bilens karosseri uten åpninger.

RCH 6.6 Skjermer overordnet

 • Skjermkant regnes fra hjulhusets midt og utover mot skjermen, modifisering er tillatt.
 • Endring av originalskjerm kan gjøres ved å velge ett av de nedenforstående alternativ.
 • Max bredding av skjerm eller skjermbreddere er 75mm
 • Kombinasjon av de nedenforstående alternativ er ikke tillatt

RCH 6.6.1 Skjermer

Alternativer for skjermer og materialer:

 • Om stål benyttes skal skjerm og evt skjermbredder være i samme tykkelse som orignalskjermen
 • Om plast benyttes (glassfiber eller lignende) skal skjermen og evt skjermbredder være av max 3mm tykkelse uten noen form for forsterkning
 • Komposittmaterialet kan ikke benyttes (kevlar eller lignende).
 • Formen er fri, men hjulhusåpningens form må beholdes. Dette innebærer ikke at originalmålet må beholdes. Skjermen skal dekke hele hjulbredden og minst 1/3 av hjulets omkrets. Åpninger for kjøling kan gjøres i skjermene. Om slike åpninger er laget bak hjulet skal de dekkes slik at ikke kan se hjulet langs ett hosisontalplan bakfra. Insiden av skjemene er frie og det er tillatt å installere mekaniske komponenter, disse skal på ingen måte utgøre en forsterkning av skjermen

RCH 6.7   Aerodynamiska innretninger

 • Homologerte aerodynamiske innretninger er tillatt
 • De aerodymaniske inretningene som ikke er homologerte i serieproduksjon må dekkes innenfor bilens projeksjon sett forfra.

RCH 6.8 Ruter

 • Frontruten skal være av laminert glass eller av hard plast (polykarbonatplast eller lignende).
 • Øvrige ruter skal være som originalt eller polykarbonatplast.
 • Dersom plastmateriale brukes skal frontruten være minst 4 mm tykk og øvrige ruter minst 3 mm.
 • Rutene kan ikke være farget dersom bilens originalruter levert fra bilfabrikken ikke er det
 • Ruter skal være montert slik at de følger karroseriets form
 • Rutene må være lukkede under konkurransen, sideruter på motsatt side av sjåfør kan være ¼ åpen. Solbeskyttelsesfilm kan monteres på frontrutens øvre del, dog ikke mere enn 1/3 av frontrutens høyde

RCH 6.9 Stol

 • Sete skal være montert iht §304 pkt 9
 • Bilen skal være utstyrt med FIA- homologert sete.
 • Ingen del av sete kan plasseres bak en loddlinje målt fra rørets fremre kant i hovedbøylen.
 • Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. Gyldighetstiden er ut det 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato eller ved stoler som har utløpsdatomerking + 5 år.

RCH 6.10 Sikkerhetsbur

 • Skal følge dagens bestemmelser i henhold til teknisk reglement for Supernasjonal, §309 art 5.1. 

RCH 6.11 Sikkerhetssele

RCH 6.12 Skvettlapper

 • Skvettlapper skal finnes på alle drivende hjul og dekke hele hjulets bredde, samt ha en mas høyde over bakken på 100 mm.

RCH 7 Kommunikasjon

RCH 7.1 Vinduspusser og spyler

 • Minst en vinduspusser skal finnes, for øvrig fritt. Spylervæskebeholderen kan monteres i kupè, denne skal monteres med minimum 2 stk. M8 bolter av 8:8 kvalitet. Maks vekt på spylervæskebeholder inklusive innehold og festeanordninger er 15 kg. Om spylervæskebeholderen monteres i kupè kan man kun bruke vann som væske.

RCH 7.2 Speil

 • Det er obligatorisk med 1 speil innvendig i bilen. Utvendig speil anbefales. Minimum størrelse på utvendig speil er 90cm2.

 RCH 7.3 Stopplys og sikkerhetslys

 • To røde bremselys skal plasseres symmetrisk, ca 1,5 m over bakken. Størrelsen på lampene skal være minst 60 cm2 og lampene minst 15 watt Dessuten skal en bakovervendt lampe, mellom 20 och 30 watt og 60 til 70 cm2 lysflate, med rødt lys, monteres sentrert i bilens bakrute. Denne lampeskal lyse når kjøring pågår selv om hovedstrømbryteren er avslått. En FIA-godkjent LED- lampe kan også brukes. (Tecknical list 19)

RCH 7.4 Øvrig belysning

 • Alle utvendige lys skal demonteres. De hull som oppstår skal dekkes med metall eller plast. For kjølingsformål er det tillatt å etterlate hull på maksimum 30 cm2 i disse deksel.

RCH 8 Instrument

 RCH 8.1 Brytere og instrument

 • Fritt

RCH 9 Øvrige anordninger

RCH 9.1 Tauekrok

 • To tauekroker skal finnes, en foran og en bak, som ikke stikker utenfor karosseriets begrensning.
 • Kroken skal være lett tilgjengelig for bergingsmannskap og være malt i en avvikende farge. Dessuten en pil som peker på kroken. Krokens hull skal være minst 60 mm.

RCH 9.2 Brannslukker

 • Ikke obligatorisk med brannslokker i bilen, men minimum 1 stk på depoplass skal finnes. Om det monteres branslukningsutstyr i bilen skal dette være iht §304. pkt 10. Vær oppmerksom på at FIA godkjente brannslukningsanlegg skal monteres iht monteringsanvisning.

RCH 9.3 Minimumsvekter

 • Bilen skal veies inklusive fører, med komplett personlig utstyr.
 • Vekten kan oppnås ved å montere ballast.
 • Vekt-skalaen kan endres i inneværende regelperiode
 MotorvolumMinimumsvekt
Biler opp til og med1150 ccm690 kg
Biler opp til og med1300 ccm750 kg
Biler opp til og med1600 ccm810 kg
Biler opp til og med2000 ccm870 kg
Biler opp til og med2200 ccm930 kg

RCH 9.4 Ballast

 • Ballast, som er nødvendig for å oppnå minimumsvekten, skal festes godt til gulvet på passasjerplassen ved siden av føreren.
 • Vær ballastvekt skal være montert med minimum 2 stk M12 gjennomgående bolter med mutter og skiver, På undersiden av vær bolt skal det finnes en forsterkning av stål sveist i gulvet, Forsterkningens tykkelse skal være min 3mm og max 5 mm. Størrelsen skal være min. 60 cm2 og maks 80cm2. Den maksimale høyden på ballastevekten er 150mm. Det skal finnes muligheter for å plombere ballastvekten.
 • Annen ballast er forbudt. All overdimensjonering av komponenter, som kan betraktes som ballast er forbudt.

 

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.