Bruk av droner

§ 263. Forbud mot droner

Det er generelt forbudt å fly drone over baneanlegg under stevner. Forbudet er absolutt over personell.
Arrangøren kan avsette sikre områder der droneflyging kan godkjennes. Slike områder skal angis på banekartet/tegning. Slik tillatelse kan kun gis av Løpsleder og skal være skriftlig.

Kun personer med offentlig godkjenning kan få tillatelse til å fly drone i godkjente områder.

 droneplakat_no

Egne regler gjelder for droner som benyttes til nytte eller kommersielle formål. Mer informasjon og detaljer finner du på  www.luftfartstilsynet.no