§ 315 Teknisk reglement Shortcar Extreme 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Shortcar-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

EndringGjeldende fra dato:Publisert dato:
1. Karosseri tillatte modifiseringer01.01.202104.03.2021
3.1 Vekt faktor endret01.01.202104.03.2021
27. Tydeliggjøring 01.01.202104.03.2021
Tabell endret (max vekt 520 kg)01.01.202104.03.2021

Om teksten ikke klart og tydelig spesifiserer hva en kan gjøre, skal en arbeide ut fra prinsippet at det ikke er tillatt.

Begreper “levert av Shortcar” i det tekniske reglementet som beskrivelse, skal tolkes som: Deler produsert eller levert av produsenten Shortcar.
Ingen modifiseringer er tillatt utenom reparasjon og justeringer tillatt av produsenten Shortcar.

Shortcar NM er en entypeserie bestående av biler av merket Shortcar og typen V1 med rammenummer utdelt av produsenten. Bilene skal oppfylle det gjeldende tekniske regelverket under offisielle treninger og løp. Det er deltagerens ansvar å sikre at det tekniske regelverket er fulgt.

Alle referanser til deler i dette reglementet skal sees på som at det er Shortcar sine originale spesifikasjoner og tegninger som gjelder.
Å bytte ut, legge til eller ta bort slike deler er forbudt. Å sveise eller reparere deler på bilen, skal gjøres med respekt mot reglementet og etterfølge produsentens forskrifter.

Tillatte biler
Som løpsbil godkjennes alle Shortcar Extreme som er i henhold til dette reglement og har vognlisens.

1. Karosseri

Det skal være et heldekkende karosseri av glassfiber. Kun karosseri levert av Shortcar er
tillatt.
Karosseri skal ikke overstige en bredde på 158 cm eller en lengde på 255 cm.
Totalbredde målt på ytre del av felg eller dekk mellom forhjul eller mellom bakhjul kan maksimalt være 155cm.
Karosseriet skal gå foran og over forhjulene og over bakhjulene, dekket skal ikke være synlig sett ovenfra når hjulene peker rett frem.
Skjermene skal gå ned til en tenkt linje maksimum 5 cm over hjulets senter bak på karosseriet og skjermene skal gå ned til en tenkt linje som ikke overstiger hjulets senter foran på karosseriet. Karosseriet kan modifiseres ved å lage hull med tilhørende slanger etc for å gi luft for bremser, oljekjøler og vannkjøler/radiator. Man kan også lage hull med tilhørende slanger etc for å lede luft til motorens innsug.
Det skal ikke forekomme skarpe kanter og eller noe annet av rammekonstruksjonen som stikker ut ved siden av karosseriet.
Skader skal være reparert og lakkert før bilen kommer på løp.

2. Ramme

Kun ramme levert av Shortcar er tillatt.
Ingen ombygging av rammen er lov. Sveising av braketter for montering av komponenter som ikke tilhører rammen er lov.
Rammenummer skal stå på ved hovedbøylen vendt mot rattet, 10 cm over standard karosseri. Rammenummer inneholder produsentens navn eller logo, årstall og produksjonsnummer Eks. NKS 06-001. Akselavstand 160 cm +/- 20 mm.

3. Motor og vekt

3.1 Beregning av minimumsvekt:

Bilens vekt inkludert sjåfør skal ved kontrollmåling etter målgang være 2,23xHK + 85.
Kilo som vist i ” Egenerklæring om korrekt HK og vekt for Shortcar”.
Vognlisensinnehaver er ansvarlig for å medbringe egenerklæring på motorens ytelse. Til dette skal skjema ” Egenerklæring om korrekt HK og vekt for Shortcar” benyttes.

Kawasaki fra 2011-14 minus 7hk, Yamaha 2009-14 minus 5 hk og Yamaha 2015-16 minus 7 hk.

Hver fører er ansvarlig for å ha med riktig egenerklæring på bilen til hvert løp  som leveres teknisk ved innsjekk.

3.2 Tillatte motorer.

Kun motorer oppført under er tillatt.

Motoren skal ha startmotor. Ved beregning av motoreffekt vil fabrikantens effekt-tall skal motortabellen legges til grunn.

Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, Kawasaki 1000cc tillatt inntil årsmodell 2020. Motorer som tidligere er benyttet på over 1000ccm må ta kontakt med RACS for bruk.

3.3 Motor modifikasjoner

Generelt:
Ingen mekanisk trimming er tillatt.

Ved kontroll av motor skal alle toleranser være innenfor servicemanual for gateregistrert motorsykkel fra motorfabrikant.

Tillatte modifikasjoner:
Luftfilterhus er fritt fra gasspjelhus, men antall fuel injektorer kan ikke økes. Original modell av injektorer må benyttes.

Det er tillatt med RAM-air.
Oljesmøringssystem, bunnpanne og oljekjøling er fritt.
Vannkjøling er fritt.
Clutch skal være standard. Unntak er at clutchfjærer er fritt

Ikke tillatte modifikasjoner:
Det er ikke tillatt å fjerne eller endre original startmotor.
Det er ikke tillatt å fjerne eller endre motorens dynamo eller tilsvarende.
Coil kan ikke endres.
Turtall:
Motorens turtall skal ikke overstige motorens opprinnelige turtallsperre med mer enn 1 %.
Justerbar turtallssperre er ikke tillatt.
Alle motorer skal ha en separat standard kobling for måling av turtall, og mulighet for å kjøre med turtallslogger under løp. Biler kan bli pålagt å kjøre med turtallslogger under alle typer løp.

Elektronikk – Følgende er tillatt:
Justering av air/bensin forhold (AFR)
Justering av tenningstidspunkt (ikke mekanisk)
Blipper system (automatisk gasspådrag ved gearskift)
Quick shift/flatshifter (elektronisk kutt av tenning eller bensin ved gearskift)
Endre eller lage nytt ledningsnett
ECU er fritt
Alle original-sensorer kan modifiseres eller settes ut av drift.

*Kan kun benyttes i biler som allerede har en slik motor installert. Kan ikke benyttes i nye biler eller biler som skal endre motor.

4. Eksos

Eksosanlegg fra topplokket er fritt.
Eksos skal være godt avskjermet fra fører og ikke ligge i førers kupe.
Eksos skal gå ut i bakkant av bilen.
Støymåling skal skje etter NSR § 303 og utføres på 5500 omdreininger. Det kan kontrollmåles på 7500 omdreininger for protokollføring.

5. Hjul

Felgstørrelse er maksimum 8,5”x13” for rallycross, bakkeløp og asfalt. Det er enhetsdekk. For 2021-2023 er dette Hoosier levert av Shortcar AS. Dekket skal ikke komme på utsiden av karosseriet. Felger skal kun være av aluminium eller stål.

6. Bremser

Det skal være calipere, bremseklosser og bremseskiver levert av Shortcar.
Det skal være 2 krets bremsesystem, inntil 2 skiver bak, og 2 skiver foran. Minimum tykkelse på bremseskive er 6,5 mm.
Det er tillatt med håndbrekk og line lock.
Det er tillatt med kjøling av bremser.

7. Styring og giroverføring

Det skal være tannstagstyring levert av Shortcar.
Styreservo er tillatt. Kun styreservo fra Unisteer 170-220 watt kan benyttes.
Gearoverføring er fritt.

8. Bakstilling og forstilling

Det skal være komplett forstilling og bakstilling levert av Shortcar.
Forstilling inkluderer a-armer, spindler, styrestag, styrekonsoll, stabkniver og hjulboss.
Bakstilling inkluderer bakaksel, drevboss, hjulboss og bakstilling.
Det er ikke tillatt å endre lengder eller vinkler.
Bakstilling kan lettes ved hullborring samt forsterkes med et ekstra innfestingsstag mellom bakstilling og motorfeste. Staget skal festes med stanglager (unibals) maks Ø10mm i hver ende.
Diameter på bolter og størrelser på Uniballs kan ikke reduseres.
Stab og dempere skal ikke kunne reguleres under kjøring.

9. Kraftoverføring

Kun kjedetrekk er tillatt. Fører må være beskyttet for kjede.
Kjede og drev skal være av dimensjon 530. Det er tillatt å bruke uoriginal clutch tilsvarende original.

10. Støtdempere og fjærer

Det skal være fordempere, bakdempere og fjærer levert av Shortcar.
Brukes som anvist fra Shortcar.

11. Gulv

Gulvet skal være av minimum 3,0 mm aluminium og minimum dekke hele sjåførens kupé og sete. Under gulvet skal det være flatt mellom bakstillingsfeste og forstilling.

12. Kupè

Føreren skal være atskilt fra motor, eksos, bensintank og batteri med en vegg av
aluminium (innerline). Denne skal være minimum 1 mm tykk.
All innerline skal være av aluminium.

13. Stol

Serieproduserte stoler konstruert for racing eller stol levert av Shortcar.

14. Sikkerhetsseler

jfr. NSR § 304 pkt. 8.

15. Bensinsystem

15.1 Bensintank

Det skal være bensintank levert av Shortcar. Bensintank kan modifiseres for tilførsel, nivåindikator, lufting, retur og skvalpeskott. Bensintank skal ha ventil som hindrer lekkasje ved velt.
Bensinrør i kupe skal være av stål, aluminium eller kobber.
Det får ikke benyttes kjøleløsninger på bensinsystemet.
Kun bensin fra pumpe på bensinstasjon, maks 98 oktan er tillatt.

15.2 Bensinpumpe

Bensinpumpe er fritt. Den kan monteres integrert i tanken eller separat utenfor. Det er tillatt å ha flere bensinpumper i tilførsel systemet. Bensinpumper skal alltid stoppe, når motoren stopper.

15.3 Trykkregulator

Trykkregulator er fritt.

15.4 Catchtank

Det er tillatt å montere ekstra catchtank for å sikre kontinuerlig bensintilførsel.
Maks volum 2 liter.

15.5 Bensinfilter

Bensinfilter er fritt.

15.6 Bensinkvalitet

Det er kun bensin som selges fra de ordinære pumpene på vanlige bensinstasjoner som er tillatt. Oktantallet (RON) får ikke overstige 98. Det er ikke tillatt med noen tilsettingsstoffer i bensinen.

16. Elektrisk System

Batteriet skal festes til bilens konstruksjon eller bunnplate på en forsvarlig måte med bolter på minimum Ø 6 mm. Festes batteri til bunnplate skal det være foring i underkant på minimum 10 mm. Det skal ikke stå i kupeen, og skal ha kapasitet til å kunne starte motoren uten hjelp utenfra. Bilen skal ha dynamo for å kunne underholde batteriet med strøm.

Bremselys og regnlys: Det skal være FIA eller MSA-godkjent bremselys eller en rekke med lysdioder med minimum 50 cm bredde.
Montering skal være minimum 70 cm og maksimum 110 cm fra bakken.
Regnlys skal anvendes i Rallycross og når det er erklært Wet Race i Racing. Regnlyset skal være blinkende og være koblet til bremselys.
Hovedstrømbryter skal være tilgjengelig fra yttersiden og merkes etter NSR. Det skal være en hovedstrømsbryter lett tilgjengelig for fører når man sitter fastspent.

17. Veivhuslufting

Motorer med åpen lufting skal ha oljeoppsamler.

18. Aerodynamiske anordninger

Aerodynamiske anordninger kan maksimalt være 20 cm utenfor karosseriet totalt i bilens lengderetning. Dette kan være i front av bilen, bak bilen eller i en kombinasjon som maksimalt kan være 20 cm totalt. Dette gjelder også alle defuser-, vinge- og splitterløsninger.
Ingen aerodynamisk element får overstige høyden på hovedbøylene med mer enn 120 mm eller overskride karosseriets bredde.
Ingen vinge eller del av vinge får plasseres fremfor hovedbøylene.
Ingen aerodynamiske element skal kunne justeres under et løp.

19. Ballast

Hvis ballast skal brukes skal denne festes forsvarlig innenfor bunnrammen.

20. Sikt og Speil

Ingen del av bilen eller motoren må gå høyere enn at sjåføren har fritt utsyn 90 grader til hver side i forkant av hovedbøylen.
Det skal monteres minimum to speil, ett på høyre og ett på venstre side.

21. Førerens sikkerhet

I henhold til NSR § 304.
Det er påbudt med armstrapps.
I Rallycross er hjelm med hakebeskyttelse er påbudt. Hjelm beregnet for FHR anbefales.

22. Vindavviser

Det kan monteres en vindskjerm på maksimum 30 cm høyde fra innfeste av rattet, men ikke høyere enn at føreren har fri sikt over forskjermene på karosseriet. Denne skal være av glassfiber eller plast.

23. Støtfangere

Støtfangere skal være som levert med hovedramme.

24. Skvettlapper

Det skal monteres skvettlapper bak, der det kjøres Rallycross. Det skal være skvettlapper levert av Shortcar. Disse skal være festet til støtfanger og montert maksimum 3 cm fra bakken.

25. Instrumenter og logging

Fritt.

26. Kommunikasjon

Ingen form for elektronisk kommunikasjon er tillatt.

27. Hjulsensor

Hjulsensorer og hastighetssensorer er ikke tillatt, utover det som tilhører original motorelektronikk.
Det er forbudt med alle former for hastighetssensorer på framhjulene.
Ingen form for traction control, antispinn eller abs er tillatt.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.