§ 608 Spesialreglement for Shortcar 2022

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Shortcar-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

EndringGjeldende fra dato:Publisert dato:
3. Radiokommunikasjon01.01.202104.03.2021
3.1 Dekk01.01.202104.03.2021

1. Definisjon

Shortcar er en klasse som kjøres på rallycross og racingbaner etter gjeldende reglement for disse grenene.

2. Klasser

• Shortcar Extreme
• Shortcar Bandit

3. Deltakere / Lisenskrav

a) Shortcar Extreme: Førere som innehar gyldig førerkort og lisens for hastighetsløp utstedt av nasjonalt Bilsportforbund godkjent av FIA. (Utenlandske førere plikter å medbringe starttillatelse fra eget Bilsportforbund).
b) Shortcar Bandit: fra det året man fyller 15 år. Førere mellom 15 og 18 år må inneha HAJ RACJ lisens. Førere skal delta på RACJ – lisens kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Det vil ikke bli utstedt lisens før dette er bestått. Lisenssøknad må underskrives av fører og vedkommendes foresatte. Det utstedes debutantkort som krever 4 påtegninger i rallycrossløp før ordinær RC lisens utstedes.
Deltagere under 18 år skal ha med ledsager. (Generelle bestemmelser Art. 9.5)
Det kan kjøres trening fra det året man fyller 15 år. Deltager må inneha HAJT RACJ lisens.
c) Det er ikke tillatt med radiokommunikasjon mellom fører og team i Shortcar.

3.1 Dekk

Kun dekk levert av Shortcar AS er gyldig. For 2022 er dette Hoosier Se teknisk reglement for Shortcar og Bandit.

4. Løpsavvikling

a) Det skal være stående start i Racing. Startrekkefølge for Race 1 skal være bestemt ut fra tidskvalifisering.
For Race 2 snus de 6 beste fra Race 1. Beste plassering i Race 1 starter på 6.plass i Race 2 o.s.v. De øvrige plasseres etter beste rundetid.
b) I Rallycross henvises det til § 600 og Reglement for Norgesmesterskap i Rallycross om ikke annet er bekjentgjort i tilleggsreglene.

5. Sikkerhet

Disse skal tilfredsstille krav i §§ 260, 265 og 266.
Biler uten montert brannslukker, skal ha min. 1×6 kg ABE eller tilsvarende brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass.
Det er påbudt med armstraps for alle klasser. Armstrapsen skal enkelt kunne utløses ved evakuering av bilen.

6. Baner

Banene det skal konkurreres på skal ha gyldig godkjenning fra NBF.

7. Parc Fermé

Biler som har deltatt i finale skal kjøres av føreren til Parc Fermé umiddelbart etter målgang i siste finale som den deltar i. Biler som er kvalifisert til en finale, men ikke stiller til start, samt biler som bryter i en finale er også underlagt parc fermé bestemmelsen. For øvrig i h.t. Generelle bestemmelser Art. 2.4

8. Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

© 2022 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.